مثل ديوانه زل زدم به خودم

مثل ديوانه زل زدم به خودم
گريه هايم شبيه لبخند است
چقدَر شب رسيده تا مغزم
چقدَر روزهاي ما گند است
من که مفتم! اگرچه ارزانتر
راستي قيمت شما چند است
از تو در حال منفجر شدنم
در سرم بمب ساعتي دارم
شب که خوابم نمي برد تا صبح
صبح، سردرد لعنتي دارم
همه از پشت خنجرم زده اند
دوستاني خجالتي دارم
قصّه ي عشق من به آدم ها
قصّه ي موريانه و چوب است
زندگي مي کنم به خاطر مرگ
دست هايم به هيچ، مصلوب است
قهوه و اشک… قهوه و سيگار
راستي حال مادرت خوب است
اوّل قصّه ات يکي بودم
بعد، آنکه نبود خواهم شد
گريه کردي و گريه خواهم کرد
دير بودي و زود خواهم شد
مثل سيگار اوّلت هستم
تا ته ِ قصّه دود خواهم شد
مادرم روبروي تلويزيون
پدرم شاهنامه مي خواند
چه کسي گريه مي کند تا صبح
چه کسي در اتاق مي ماند؟
هيچ کس ظاهرا نمي فهمد
هيچ کس واقعا نمي داند
ديدن ِ فيلم روي تخت کسي
خواب بر روي صندلي و کتاب
انتظار ِ مجوّز ِ يک شعر
دادن ِ گوسفند با قصّاب
– «آخر داستان چه خواهد شد
خفه شو عشق من! بگير و بخواب
مثل يک گرگ ِ زخم خورده شده
ردّ پاي به جا گذاشته ات
کرم افتاده است و خشک شده
مغز من با درخت کاشته ات
از سرم دست برنمي دارند
خاطرات ِ خوش ِ نداشته ات
سهم من چيست غير گريه و شعر
بين يک روز خوب و بالأخره
تا خود ِ صبح، خواب و بيداري
زل زدن توي چشم يک حشره
مشت هايم به بالش بي پر!
گريه زير پتوي يک نفره
با خودت حرف مي زني گاهي
مثل ديوانه ها بلند ، بلند
چونکه تنهاتر از خودت هستي
همه از چشم هات مي ترسند
پس به کابوسشان ادامه نده
پس به اين بغض ها بگير و بخند
ساده بوديم و سخت بر ما رفت
خوب بوديم و زندگي بد شد
آنکه بايد به دادمان برسد
آمد و از کنارمان رد شد
هيچ کس واقعا نمي داند
آخر داستان چه خواهد شد
صبح تا عصر کار و کار و کار
لذت درد در فراموشي
به کسي که نبوده زنگ زدن
گريه ات با صداي خاموشي
غصّه ي آخرين خداحافظ
حسرت اوّلين هماغوشي
از هرآنچه که هست بيزاري
از هرآنچه که نيست دلگيري
از زبان و زمان گريخته اي
مثل ديوانه هاي زنجيري
همه ي دلخوشيت يک چيز است
اينکه پايان قصّه مي ميري
سيد مهـــدي موســـوي

برچسب ها :

همچنین ببینید

کنار پنجره يک مرد داشت جان مي داد

کنار پنجره يک مرد داشت جان مي داد

کنار پنجره يک مرد داشت جان مي داد غرور، قدرت خود را به من نشان …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.