خانه / چکیده اشعار شاعران / من بسیار گریسته ام

من بسیار گریسته ام

من بسیار گریسته ام
هنگامی که آسمان ابری است
مرا نیت آن است
که از خانه بدون چتر بیرون باشم
من بسیار زیسته ام
اما اکنون مراد من است
که از این پنجره برای باری
جهان را آغشته به شکوفه های گیلاس بی هراس،
بی محابا ببینم
احمــــد رضــا احمــــدی

برچسب ها :