خانه / چکیده اشعار شاعران / لیلی گذشت و مجنون حالی خراب دارد

لیلی گذشت و مجنون حالی خراب دارد

لیلی گذشت و مجنون حالی خراب دارد
گفتم نگریم امّا دیدم ثواب دارد
مجنون منم که ماندم ، این خاک ،‌ خاک لیلی‌ست
ای کاروان بیایید، این چاه ، آب دارد
چرخی زنیم در خود ، بی خود ز خود ، بچرخیم
دنیا پر است از چرخ ، دنیا شتاب دارد
سر می گذارم امشب بر بالش قیامت
مژگان سر به زیرم ، عمری‌ست خواب دارد
از وحشت قیامت ، زاهد مرا مترسان
ترس از قیامتم نیست ، دنیا حساب دارد
علیـــرضــا قــزوه

لیلی گذشت و مجنون حالی خراب دارد
امتیاز شما به این پیج

برچسب ها :