خانه / چکیده اشعار شاعران / پریشانان پری را می پرستند

پریشانان پری را می پرستند

پریشانان پری را می پرستند
گدایان گوهری را می پرستند
خبر از دین مداحان ندارم
خطیبان منبری را می پرستند
سواران پرچمی را می ستایند
دلیران سنگری را می پرستند
چه می دانند اینان از شهیدان
که خون و خنجری را می پرستند
خدا را عالمان و مفتیان هم
کتاب و دفتری را می پرستند
به بیت الله رفتم دیدم این قوم
به جای او دری را می پرستند
گناه از چشم و گوش بسته ماست
که این کوران کری را می پرستند
صدای اعتراضی نیست اینجا
ابوذرها زری را می پرستند
خوشا آنان که دور از این جماعت
خدای دیگری را می پرستند
علیـــرضــ%

پریشانان پری را می پرستند
امتیاز شما به این پیج

برچسب ها :