خانه / چکیده اشعار شاعران / این همه آتش خدایا شعله اش از گور کیست

این همه آتش خدایا شعله اش از گور کیست

این همه آتش خدایا شعله اش از گور کیست
شهوت این بی نمازان ، نشئه ی انگور کیست
پرده دانان طریقت در صبوری سوختند
این صدای ناموافق زخمه ی تنبور کیست
شیخ بازیگوش ما از بس مرید خویش بود
عطسه ای فرمود و گفت این جمله ی مشهور کیست
پنج استاد حقیقت حرف شان با ما یکی ست
راستی در پشت این دستورها دستور کیست
آب نوشان ادّعای خضر بودن می کنند
رنگ پیراهان اینان وصله ی ناجور کیست
علیـــرضــا قــزوه

این همه آتش خدایا شعله اش از گور کیست
امتیاز شما به این پیج

برچسب ها :