وفا نكردي و كردم خطا نديدي و ديدم

وفا نكردي و كردم خطا نديدي و ديدم
شكستي و نشكستم بُريدي و نبريدم
اگر ز خلق ملامت، و گر ز كرده ندامت
كشيدم از تو كشيدم شنيدم از تو شنيدم
كي ام، شكوفه اشكي كه در هواي تو هر شب
ز چشم ناله شكفتم به روي شكوه دويدم
مرا نصيب غم آمد به شادي همه عالم
چرا كه از همه عالم، محبت تو گزيدم
چو شمع خنده نكردي مگر به روز سياهم
چو بخت جلوه نكردي مگر ز موي سپيدم
بجز وفا و عنايت نماند در همه عالم
ندامتي كه نبردم ملامتي كه نديدم
نبود از تو گريزي چنين كه بار غم دل
ز دست شكوه گرفتم بدوش ناله كشيدم
جواني ام به سمند شتاب مي شد و از پي
چو گرد در قدم او دويدم و نرسيدم
به روي بخت ز ديده ز چهر عمر به گردون
گهي چو اشك نشستم گهي چو رنگ پريدم
وفا نكردي و كردم بسر نبردي و بردم
ثبات عهد مرا ديدي اي فروغ اميدم
مهـــرداد اوســـتا

برچسب ها :

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.