درسی درین سخن بود ای مرد هوشیار

درسی درین سخن بود ای مرد هوشیار
یک تنگه نقد بهتر است از نسیه صد هزار
بیرون خود چــو پـــاک نمایــی مـکـــن نمـــاز
وقتــی درون تســت پـــر از گـــــــرد و از غبـــار
طاعـــت اگــــــر تهـــی بـــود از عقــل و از خـــرد
بیمایــــه سجــــده میــکــــند از جهـــل صد هــزار
صد کعبه پیشروی تو بگشوده اند ولی
تو در حریم مکه شدی سخت بیقــرار
سالک ز راه و رسم طـریقت بیرون بیا
بی لطف یار نیست ترا لحظـۀ وقار
قــارون به خــاک و تخت سلیمـــان به بــاد رفت
تکــــرار ، فــی الحقیقـــه بـــــود بـار بـار بـار
دوبـــاره آمـــدن بـــه جهـــان فکــر باطل است
جاهــــــل کـشد، به زندگی ای دیگر انتظار
بعــد از نسیــم سرد زمستان و انجماد
آید هـوای دلکــش و گــرمای یک بهـــار
نــعمــت الله ترکـــانــی

برچسب ها :

همچنین ببینید

یک لحظه بیا یار و انیس دل من باش

یک لحظه بیا یار و انیس دل من باش

یک لحظــه بیـا یـــار و انیـــس دل مـن باش بگـــــــذار کـــنم راز دل غمــــزده را …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.