من که در تنگ برای تو تماشا دارم

مــن کــــــه در تنـــگ بــــرای تــو تـمـــاشــا دارم
بــــا چـــــه رویـــــی بنــــویـســم غــم دریا دارم
دل پر از شوق رهایی سـت ولی ممکن نیست
بـــــــه زبــــــان اورم ان را کـــــــــه تــمــنـــا دارم
چــیســـــتم خــــاطــره زخـــم فرامــوش شده
لـــب اگــــر بــاز کـــنم بـا تــو ســخن هـــــا دارم
بـا دلــت حســـرت هم صحبتی ام هست ولی
ســنگ را بــا چـــه زبانــــی بــه ســـخن وادارم
چیـــزی از عمــر نمانده ست ولی می خواهم
خــانــه ای را کــــه فــــروریــختـــه بــر پــا دارم
فاضـــل نظـــری

برچسب ها : , , ,

همچنین ببینید

به نسیمی همه راه بـه هم می ریزد

به نسیمی همه راه بـه هم می ریزد

بـــه نسـیـمـــی همه راه بــه هـــم مــــی ریزد کـــی دل سـنگ تــو را آه بــه …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.