ای كه هر دم دم ز حيدر ميزنی

اي كه هر دم دم ز حيدر ميزنی
بر يتيمــــان علــــي سر مي زنی
شاهـد اقبـــــال در آغوش کیست
كيسه نان و رطب بر دوش كيست
كيست آن كس كز علي يادي كند
بر يتيمـان مــن امــــــــدادي كند
دست گيرد كودكـان درد را
گرم سازد خانه های سرد را
اي جوانمردان جوانمردي چه شد
شيوه رندی و شبگـــردی چه شد
شيعگي تنها نماز و روزه نيست
آب تنها در ميان كــــوزه نيست
كاسه را پر كن ز آب معرفت
تا درو جوشد شراب معرفت
بادۀ ممــــا رزقنــاهـــــم بنــوش
ينفقون بنيوش و در انفاق كوش
هم بنوش و هم بنوشان زين سبو
لـن تنالـــــوا البـر حتــی تنفقــــوا
جستجويي كن سبـــوي باده را
شستشويی كن به مي سجاده را
اي مسلمان زاده بعد از هر اذان
ركعتی تنهی عن الفحشا بخـــوان
گر نمــــازت ناهي از منكر شود
از اذانت گوش شيطان كر شود
هر سحـر دست نيايش باز كن
بيخود از خود تا خدا پرواز كن
بال مرد حق بود دست دعا
ليس الانسان الا ما سعـــي
مرحـــوم آقاســـــی

برچسب ها : , ,

همچنین ببینید

مسلمان نمایان تکنوکرات

مسلمان نمایان تکنوکرات

مسلمـــان نمــــــایان تکنـوکــرات ره آوردتان چیست به جز منکرات شما گـــــــر نماینـــده مردمیـــد چرا مات …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.