خانه / چکیده اشعار شاعران / با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست

با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست

با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست
کار ایران با خداست
شاه مست و شیخ مست و شحنه مست و میر مست
مملکت رفته ز دست
هر دم از دستان مستان فتنه و غوغا به پاست
کار ایران با خداست
کار پاس کشتی و کشتی‌ نشین با ناخداست
کار ایران با خداست
پادشه خود را مسلمان خواند و سازد تباه
خون جمعی بی‌گناه
ای مسلمانان ! در اسلام این ستمها کی رواست
کار ایران با خداست
ملــک الشعـــرای بهـــار

برچسب ها : , ,