ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن – پروین اعتصامی

ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن

ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن – پروین اعتصامی

ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن - پروین اعتصامی

ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن

تیرگیها را ازین اقلیم بیرون داشتن

همچو موسی بودن از نور تجلی تابناک

گفتگوها با خدا در کوه و هامون داشتن

پاک کردن خویش را ز آلودگیهای زمین

خانه چون خورشید در اقطار گردون داشتن

عقل را بازارگان کردن بازار وجود

نفس را بردن برین بازار و مغبون داشتن

بی حضور کیمیا. از هر مسی زر ساختن

بی وجود گوهر و زر . گنج قارون داشتن

گشتن اندر کان معنی گوهری عالمفروز

هر زمانی پرتو و تابی دگرگون داشتن

عقل و علم و هوش را با یکدیگر آمیختن

جان و دل را زنده زین جانبخش معجون داشتن

چون نهالی تازه . در پاداش رنج باغبان

شاخه های خرد خویش از بار . وارون داشتن

هر کجا دیوست . آنجا نور یزدانی شدن

هر کجا مار است . آنجا حکم افسون داشتن

پروین اعتصامی

برچسب ها :

همچنین ببینید

روز بگذشته خیالست که از نو آید – پروین اعتصامی

روز بگذشته خیالست که از نو آید – پروین اعتصامی

روز بگذشته خیالست که از نو آید روز بگذشته خیالست که از نو آید – …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.