نگردد پخته کس با فکر خامی – پروین اعتصامی

نگردد پخته کس با فکر خامی

نگردد پخته کس با فکر خامی – پروین اعتصامی

نگردد پخته کس با فکر خامی - پروین اعتصامی

نگردد پخته کس با فکر خامی

نپوید راه هستی را به گامی

تر توش هنر میباید اندوخت

حدیث زندگی میباید آموخت

ببید هر دو پا محکم نهادن

از آن پس. فکر بر پای ایستادن

پریدن بی پرتدبیر . مستی است

جهان را گه بلندی . گاه پستی است

پروین اعتصامی

برچسب ها :

همچنین ببینید

در دست بانوئی به نخی گفت سوزنی – پروین اعتصامی

در دست بانوئی به نخی گفت سوزنی – پروین اعتصامی

در دست بانوئی به نخی گفت سوزنی در دست بانوئی به نخی گفت سوزنی – …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.