آسمان پر شد از خال پروانه های تماشا – سهراب سپهری

شعر زیبای آسمان پر شد از خال پروانه های تماشا

آسمان پر شد از خال پروانه های تماشا

آسمان پر شد از خال پروانه های تماشا

عکس گنجشک افتاد در آب رفاقت

فصل پرپر شد از روی دیوار در امتداد غریزه

باد می آمد از سمت زنبیل سبز کرامت

شاخه مو به انگور

مبتلا بود

کودک آمد

جیبهایش پر از شور چیدن

ای بهار جسارت!

امتداد تو در سایه کاج های تامل

پاک شد

کودک از پشت الفاظ

تا علف های نرم تمایل دوید

رفت تا ماهیان همیشه

روی پاشویه حوض

خون کودک پر از فلس تنهایی زندگی شد

بعد . خاری

پای او را خراشید

سوزش چشم روی علف ها فنا شد

ای مصب سلامت!

شور تن در تو شیرین فرو می نشیند

جیک جیک پریروز گنجشک های حیاط

روی پیشانی فکر او ریخت

جوی آبی که از پای شمشاد ها تا تخیل روان بود

جهل مطلوب تن را به همراه می برد

کودک از سهم شاداب خود دور می شد

زیر باران تعمیدی فصل

حرمت رشد

از سر شاخه های هلو روی پیراهنش ریخت

در مسیر غم صورتی رنگ اشیا

ریگ های فراغت هنوز

برق می زد

پشت تبخیر تدریجی موهبت ها

شکل پرپرچه ها محو می شد

کودک از باطن حزن پرسید:

تا غروب عروسک چه اندازه راه است ؟

هجرت بزرگی از شاخه . او را تکان داد

پشت گل های دیگر

صورتش کوچ می کرد

شعر زیبای سهراب سپهری

صبحگاهی در آن روزهای تماشا

کوچ بازیچه ها را

زیر شمشادهای جنوبی شنیدم

بعد . در زیر گرما

مشتم از کاهش حجم انگور پر شد

بعد . بیماری آب در حوض های قدیمی

فکرهای مرا تا ملامت کشانید

بعد ها . در تب حصبه دستم به ابعاد پنهان گل ها رسید

گرته دلپذیر تغافل

روی شن های محسوس خاموش می شد

من روبرو می شدم با عروج درخت

با شیوع پر یک کلاغ بهاره .

با افول وزغ در سجایای نا روشن آب

با صمیمیت گیج فواره حوض

با طلوع تر سطل از پشت ابهام یک چاه

کودک آمد میان هیاهوی ارقام

ای بهشت پریشانی پاک پیش از تناسب

خیس حسرت . پی رخت آن روزها می شتابم

کودک از پله های خطا رفت بالا

ارتعاشی به سطح فراغت دوید

وزن لبخند ادراک کم شد

از دفتر شعر – ما هیچ ما نگاه – سهراب سپهری

برچسب ها :

همچنین ببینید

سال میان دو پلک را ثانیه هایی شبیه – سهراب سپهری

سال میان دو پلک را ثانیه هایی شبیه – سهراب سپهری

شعر زیبای سال میان دو پلک را – سهراب سپهری سال میان دو پلک را …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.