سخنان و جملات زیبای شیخ بهایی

جملات شیخ بهایی

سخنان و جملات زیبای شیخ بهایی – بهاء الدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی

حکیم فقیه عارف منجم ریاضیدان شاعر ادیب مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری

سخنان و جملات زیبای شیخ بهایی

من خدارا در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی مهربانند

جملات زیبای شیخ بهایی

هر جنبنده اى که بر روى زمین است. مرگ را ناخوش مى دارد

و اگر به چشم خرد بنگرد. راحتى بزرگ در مرگ است.

سخنان و جملات زیبای شیخ بهایی

عشق. جذب دل هاست به نیروى مغناطیس زیبایى و کیفیت این جذب. به اندازه ایست که هیچ بیانى. توانایى آن را ندارد

و از آن. به عباراتى تعبیر مى شود. که بیشتر. آن را مى پوشاند

مانند ( زیبایى ) که درك شدنى است. اما به وصف نمى گنجد و یا همچون ( وزن شعر ) است.

سخنان زیبای شیخ بهایی

اگر روزگار. مرا از همنشینانم جدا دارد.از تنهایى خود در میان مردم شکوه نمى کنم

که همواره اشتیاق یارانم را با خویش دارم واندوه. یار منست و با آن خو گرفته ام.

جملات زیبای شیخ بهایی

بهترین خدمتگزار آنست که رازدار. بى آزار. کم هزینه

پرکار. کم گو. شاکر نعمت. خوش زبان. زود

فهم. پاك چشم و بى اسراف باشد.

سخنان و جملات زیبای شیخ بهایی

سازگارى با خوى مردم. آدمى را از آسیب هاى آنان در امان مى دارد.

جملات زیبای شیخ بهایی

آدمی اگر پیامبر هم باشد . از زبان مردم آسوده نیست. زیرا :

اگر بسیار کار کند. میگویند احمق است

اگر کم کار کند. میگویند تنبل است

اگر بخشش کند. میگویند افراط میکند

اگر جمع گرا باشد. میگویند بخیل است

اگر ساکت خاموش باشد. میگویند لال است

اگر زبان آوری کند. میگویند وراج پر گوست

اگر روزه برآرد و شبها نماز بخواند. میگویند ریا کار است

و اگر نکند. میگویند کافر است بی دین

سخنان زیبای شیخ بهایی

از شیخ بهایی پرسیدند : خیلی سخت می گذرد . چه باید کرد ؟

شیخ گفت : خودت که می گویی . سخت میگذرد . سخت که نمی ماند

پس خدا را شکر که می گذرد و نمی ماند

شعر زیبای شیخ بهایی

ای هست وجود تو ز یک قطره منی

معلوم نمی شود که تو چند منی

تا چند منی ز خود که کو همچو منی ؟

نیکو نبود منی ز یک قطره منی

سخنان زیبای شیخ بهایی

یک چند میان خلق کردیم درنگ

ز ایشان به وفا نه بویی دیدیم نه رنگ

آن به که ز چشم خلق پنهان گردیم

چون آب در آبگینه آتش در سنگ

سخنان و جملات زیبای شیخ بهایی

در میکده دوش . زاهدی دیدم مست

تسبیح به گردن و صراحی در دست

گفتم ز چه در میکده جا کردی ؟ گفت

از میکده هم به سوی حق راهی هست

سخنان زیبای شیخ بهایی

افسوس که نان پخته. خامان دارند.اسباب تمام. ناتمامان دارند. آنان که به

بندگی نمی ارزیدند.امروز کنیزان و غلامان دارند

شعر زیبای شیخ بهایی

همه روز روزه بودن. همه شب نماز کردن ** همه ساله حج نمودن. سفر حجاز کردن

ز مدینه تا به کعبه. سر و پا برهنه رفتن ** دو لب از برای لبیک. به وظیفه باز کردن

به مساجد و معابر. همه اعتکاف جستن ** ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن. به خدای راز گفتن ** ز وجود بی نیازش. طلب نیاز کردن

به خدا که هیچ کس را. ثمر آنقدر نباشد ** که به روی ناامیدی در بسته باز کردن

سخنان و جملات زیبای شیخ بهایی

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای فروغ فرخزاد

سخنان و جملات زیبای فروغ فرخزاد

جملات فروغ فرخزاد سخنان و جملات زیبای فروغ فرخزاد . فروغ الزمان فرخ زاد . …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.