تو کـیـتی که من اینگونه بی تو بی تابم – محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان

تو كسیتی

تـــو کـیـسـتـی کـه مـن اینگـونـه بی تو بـی تـابـم

شــب از هــجــوم خیــالــت نـمــی بــرد خــوابــم

تـــو کــیـسـتـی کـه مـن از مـوج هـر تبسـم تــو

بـــســان قــایــق ســرگــشــتــه روی گـــردابــم

مــــن از کــــجـــا ســر راه تـــــو آمـــدم نـــاگــاه

چـــه کـــرد بــا دل مــن آن نــگـــاه شـیــریــن آه

تــو دوردســت امیــدی و پــای مـن خستــه است

چـراغ چشم تو سبز است و راه من بستــه است

تـــو آرزوی بـــلـــنـــدی و دســـت مـــن کــــوتــاه

مــدام پــیـش نـگـــاهــی مـــدام پــیــش نــگــاه

چــــه آرزوی مــحــالـی اسـت زیــســتــن بــا تــو

مـــرا هـمـیــن بـگـذارنـــد یــک ســخـــن بــا تــو

برچسب ها :

همچنین ببینید

مرا عمری به دنبالت کشاندی – محمدرضا شجریان

مرا عمری به دنبالت کشاندی – محمدرضا شجریان

تصنیف دفتر دل مرا عمری بــه دنبالت کشاندی سرانجامم بــه خاکستر نشاندی ربودی دفتر دل …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.