طبـیب درد بی درمان کدامست – محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان

طبـیــب درد بی درمــان . کـدامســت

رفــــیـــــق راه بـی پــایــان . کـدامســت

اگر عقلست . پس دیوانگی چیسـت

وگـر جانست . پـس جـانـان کـدامســت

چــــراغ عــــالـــم افـــروز مـــخــــلــد

کــه نی کفرست و نی ایمان کـدامســت

پــر از درســــت بـحــــر لایـــــزالــــی

درونـــش گـــوهـــر انـســان کـدامســت

غـــــلامانــــه اســت اشـیاء را قبـاها

میـــان بنـــدگــان سـلـطــان کـدامســت

یکی جزو جــهان خود بی مرض نیست

طـبــیــب عشـــق را دکـــان کـدامســت

خــرد عاجـــز شــد انــدر فکــر عاجـز

کــه سرکش کیست . سرگردان کدامست

بت موزون بــه بتخانــه بســی جســت

کــه مــوزونــــات را مــیـــزان کـدامســت

چــه قبــلــه کـرده ای این گفت و گو را

طلــب کـن درس خاموشـان کـدامســت

برچسب ها :

همچنین ببینید

شب که می رسد از کناره ها – محمدرضا شجریان

شب که می رسد از کناره ها – محمدرضا شجریان

با ستاره ها شب کــه می رسد از کـنـاره ها گـریـه مـی کـنـم بـا سـتـاره …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.