علی جان – شادمهر عقیلی

شادمهر عقیلی

علی علی علی علی جان

علی علی علی علی جان

علی علی علی علی جان

من آمده ام بــه کوی علی

کــه ســر فکنــم بــه پای علی

گداخــتــه از جفای هــمــه

گــریخــتــه در وفای علی

گــریخــتــه در وفای علی

من آمده ام بــه کوی علی

کــه ســر فکنــم بــه پای علی

گداخــتــه از جفای هــمــه

گــریخــتــه در وفای علی

علیســت مــبــتدای هــمــه

علیســت منــتــهای هــمــه

علیســت مــبــتدای هــمــه

خداســت مــبــتدای علی

خداســت مــبــتدای علی

گــریخــتــه دل گداخــتــه جان بــه روز و شــب

روان روان روان بــه در وفای علی

روان بــه ره صفای علی

صفای علی صفای نــبی

رضای علی رضای نــبی

علیســت مــرتضی نــبی

نــبیســت مصطفی علی

من آمده ام بــه کوی علی

کــه ســر فکنــم بــه پای علی

گداخــتــه از جفای هــمــه

گــریخــتــه در وفای علی

گــریخــتــه در وفای علی

من آمده ام بــه کوی علی

کــه ســر فکنــم بــه پای علی

گداخــتــه از جفای هــمــه

گــریخــتــه در وفای علی

بــریده نفس گسســتــه سخن

شکســتــه بــه جا شکســتــه بــه تن

بــه گوش من اســت کشــتــه من

کــه در فکنــم بــه پای علی

کــه در فکنــم بــه پای علی

گــریخــتــه دل گداخــتــه جان بــه روز و شــب

روان روان روان بــه در وفای علی

روان بــه ره صفای علی

خداســت های و هوی علی

علیســت هوی و های هــمــه

علیســت هوی و های هــمــه

خداســت های و هوی علی

ز هســتی خویش رســتــه شدم

ز هوش و خــرد گسســتــه شدم

گسســتــه ز کار بســتــه شدم

زدم چو می از ســبوی علی

علی علی علی علی

علی علی علی علی

علی علی علی علی

شادمهـــر عقیلـــی

برچسب ها : , , ,

همچنین ببینید

اگه هنوز بهار سبز چشمات – شادمهر عقیلی

اگه هنوز بهار سبز چشمات – شادمهر عقیلی

متن آهنگ اگه هنوز از شادمهر عقیلی اگه هنوز بهار سبز چشمات اگه هنوز بهار …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.