جملات و سخنان بزرگان در مورد پدر و مادر

سخنان بزرگان در مورد پدر و مادر

جملات و سخنان بزرگان در مورد پدر و مادر

جملات و سخنان بزرگان در مورد پدر و مادر

جملات و سخنان بزرگان در مورد پدر و مادر

از قمار دوری کن ؛ زیرا قماربازی کار شیطان. کودک حرص و آز. برادر بی عدالتی و بالاخره پدر فرومایگی است. : جورج واشنگتن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خطاهای کودکان به گردن والدین است. : مثل آفریقایی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پدران و مادران. دور اول زندگی فرزندشان را صرف آموزش راه رفتن و صحبت کردن آنها می کنند

و بقیه دوران کودکی. کارشان این است که آنها را بنشانند و ساکتشان کنند. : رابرت تانر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نیکوکاری در مرحله شروع تا اندازه ای زحمت دارد و هر اندازه قدم بیشتری در این راه برداریم. توانایی ما زیادتر خواهد شد.

گویی کارهای خوب. مادرانی هستند که به مرور زمان فرزندان زیادی از آنها متولد می شوند. : لرد آویبوری

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برخی از پـــدر و مــادرها همه چیزشان را صرف فرزندانشان می کنند. به جز وقت خود. : موریس سایتر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دست استاد خویش را ببوس. چون او هم پدر است هم پرورنده خرد. : ارد بزرگ

سخنان بزرگان در مورد پدر و مادر

استاد. پرورنده روان است و پـــدر و مــادر. پرورش دهنده جان. : عنصرالمعالی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از سفر کرده. ارزش سرزمین مادری را بپرس. : ارد بزرگ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پـــدر و مــادر. زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند. : ارد بزرگ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اولین درسی که پدر و مادر باید به فرزندان خود بیاموزند. راستی و درستی است. : آرتور شوپنهاور

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد. مگر دیدار پـــدر و مــادر. : ارد بزرگ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

جز مرگ را هیچ کسی از مادر نزاد. : فردوسی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر نسل جوان نمی داند که به کجا می رود. بدین معناست که با پدران خود فرقی نکرده است. : ناشناس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من نمی دانم پدر بزرگم که بوده. اما به این نکته بیشتر اهمیت می دهم که بدانم نواده او چه کسی خواهد شد. : آبراهام لینکلن

جملات بزرگان در مورد پدر و مادر

پول. مادر صلح و پدر جنگ است. : ناشناس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وای بر پدری که فرزند را نتیجه سوء عمل خود ببیند. : حجازی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کمال زن در مادر بودن است. زنی که مادر نباشد موجود ناقصی است. : اونوره دو بالزاک

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

با پدر و مادرت چنان رفتار کن که از فرزندان خود توقع داری. : سقراط

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بسیاری از استعدادهای بشری در نتیجه بی خبری و نادانی پـــدر و مــادر از میان می رود.

بسا کودکانی که ممکن بود اگر ایشان را آزاد بگذارند و دنبال فنی بفرستند.

مردان بزرگی در فن خود بشوند و اما استبداد رای و یک نوع خودخواهی که در مربیان و راهنمای ایشان بوده.

آنها را بر رشته ای راهنمائی کرده است که با کمال بی میلی و اکراه آن را پذیرفته اند. : سعید نفیسی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تنها مادر و پدر خواسته های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند. : ارد بزرگ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند. : رالف والدو امرسون

جملات بزرگان درباره احترام به پدر و مادر

فکر می کنم بهترین کاری که در تمام دوران حیاتمان انجام می دهیم.

در چهار دیواری منزلمان صورت می گیرد. پس همه ی پدرها و مادرها.

در هر شرایطی که باشند می توانند روحیه ی خدمت را در روح فرزندانشان حک کنند

تا فرزندان آنها با این باور رشد کنند که می توانند در دنیا دگرگونی به وجود آورند. : استیون کاوی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پیش از آنکه شما متولد بشوید. پـــدر و مــادر شما هم جوانان پرشوری بودند و تا به آن اندازه که اکنون به نظر شما می رسد. موجب آزردگی خاطر نبودند. : بیل گیتس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر در کارتان موفق نیستید. پدر و مادر خود را سرزنش نکنید.

از نالیدن دست بکشید و از خطاهای خود درس بگیرید. : بیل گیتس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آشپزی در رستورانها با غرور و شان شما در تضاد نیست.

پدر بزرگ های ما در مورد این کار نظر دیگری داشتند. از نظر آنها این کار. یک فرصت بود. : بیل گیتس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مادر. فردی نیست که به او تکیه کنیم. بلکه کسی است که ما را از تکیه کردن به دیگران بی نیاز می سازد. : دوروتی کانفیلد فیشر

جملات و سخنان بزرگان در مورد پدر و مادر

جملات بزرگان درباره احترام به پدر و مادر

انسان از مادر. آزاد آفریده شده است. : ژان ژاک روسو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هنر بهتر از ملک و مال پدر. : مثل فارسی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مادر. یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می شناسد. : اونوره دو بالزاک

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سیاست. پـــدر و مــادر ندارد. : مثل فارسی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زیاد خوردن پدر دردها و کم خوردن پدر درمانها است. : ناشناس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نه تنها کسب دانش. بلکه تکرار نیز مادر یادگیری و تربیت است. : ژان پل

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مرد دانشمندی مانند ابن سینا در هیچ دانشگاهی درس نخوانده بود ؛

پیش پدر و چند آموزگار گمنام تحصیل کرده بود.

اما با ذوق و شوق و همتی که داشت در هجده سالگی همه دانشهای روزگارش را نیک می دانست. : کتاب معجزه ایرانی بودن

جملات زیبای بزرگان درباره پدر و مادر

اگر مادر نباشد. جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد. روح انسان پرورش نمی یابد. : پلوتارخ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

صالح ترین فرزندان آنهایی هستند که با اعمال خود باعث افتخار پـــدر و مــادر خود شوند. : ویکتور هوگو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آینده ی کودکان بسته به تربیت پدر و مادر است. : ویکتور هوگو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عشق منطقی ؛ این ویژه ی کسانی است که نگران این مسئله هستند که آیا طرف مقابل شان در آینده

پدر یا مادر خوبی برای فرزندانشان خواهد شد ؟

عشقی که مبتنی بر منافع و دورنمای مشترک است ؛

پایبند به اصول منطق و خردگرایی و همبستگی برای اهداف و منافع مشترک. : پراگما

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مادر. جلوه حق است. رضایت خدا است ؛ باید خدا را خشنود نگاه داشت. : آناتول فرانس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برگزیدن پدر و مادر. دست خود انسان نیست. اما برگزیدن مادرشوهر و مادر زن دست خود انسان است. : پرل پاک

جملات زیبا در مورد پدر و مادر

در زمان خرید پارچه حاشیه ی آن را خوب نگاه کن و در زمان ازدواج درباره ی مادر عروس تحقیق کن. : مثل آذربایجانی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از زمان کودکی. پدر و آموزگار مدرسه برای ما تکرار می کنند که خیانت.

نفرت انگیزترین چیزی است که می توان تصور کرد.

اما خیانت کردن چیست ؟ خیانت. از صف خارج شدن و بسوی نامعلوم رفتن است. : میلان کوندرا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هیچ گاه در زندگی نمی توانید محبتی بهتر. بی پیرایه تر و حقیقی تر از محبت مادر خود بیابید. : اونوره دو بالزاک

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست. پیوندی است پدر و پسر را ؛ او مهمترین نقطه ی عطف آنها است. : فرانتس کافکا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پدر و مادرت تنها جسم تو را متولد می سازند نه روحت را. : اشو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نبوغ. خود به تنهایی به همان اندازه قادر است اندیشه های ناب تولید کند که یک زن به تنهایی می تواند طفلی به دنیا آورد.

شرایط بیرونی باید نبوغ را بارور سازند و نقش پدر را برای فرزندش ایفا کنند. : آرتور شوپنهاور

جملات زیبا در باره پدر و مادر

درسهایی که بر زانوی مادر آموخته شده و آموزش هایی که پدر داده.

همراه با داستانهای شیرینی که در کنار بخاری به گوش رسیده. یادگارهای شیرینی است که هرگز به طور کامل از یاد نمی رود. : لامنه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند و پدر و مادرانی که مانع میهن داری فرزندان خویش می شوند. به کشورشان پشت کرده اند. : ارد بزرگ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فرزند نانجیب. آتش عمر پدر است. : ارد بزرگ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هیچ گلی عطر. رنگ و زیبایی مادر را ندارد. : ارنست همینگوی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ای مهر مادری که مقدس ترین محبتها هستی. زبان زمینی ما ناتوان از وصف عظمت آسمانی تو است. : وباهاروف

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عشق پدر امنیت. ملاطفت. نازکی. نرمی. شادی و رغبت است که بدو. خیرات عزت و همه بدیها ذلت و زوال یافته اند. : افلاطون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می ارزد. : ژرژ هربرت

جملات و سخنان بزرگان در مورد پدر و مادر

جملات و سخنان بزرگان در مورد احترام به پدر و مادر

آینده اجتماع در دست مادران است.

اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود. تنها اوست که می تواند آن را نجات دهد. : ابوفور

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

می روند در قبرستان و فریاد می زنند که تمام اینها نوکران پدر من بوده اند ؛ کیست که بلند شود و تکذیب کند. : مثل تازی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردی را در نظر بگیرید که در غربت و دور از خویشاوندان و خانواده خود زندگی می کند.

چنین مردی به طور حتم نیاز به نوعی دلبستگی دارد تا جای علاقه پدر و برادرش را بگیرد.

اینجاست که عشق می آید و این گونه مزایا را به او تقدیم می کند. : ناپلئون بناپارت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر جوانی باید انتقاد پذیری را بیاموزد ؛ چرا که ممکن است روزی در آینده پدر یا مادر شود. : ناشناس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کنید. : مثل چینی

جملات و سخنان بزرگان در مورد پدر و مادر

همچنین بخوانید : جملات زیبا درباره طبیعت

منبع : salimshomal.blogsky.com

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات زیبا درباره تظاهر و دورویی از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره تظاهر و دورویی از بزرگان جهان

جملات تظاهر و دورویی جملات زیبا درباره تظاهر و دورویی از بزرگان جهان تظاهر و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.