جملات زیبا درباره عشق از بزرگان و فلاسفه جهان

سخنان و جملات زیبا درباره عشق و دوست داشتن

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان

آتشی از عشق در خود برفروز ♒ سر به سر فکر و عبارت را بسوز : مولوی

آشفته. پا ز سلسله زلف او مکش ♒ عمری که صرف عشق نگردد بطالت است : آشفته شیرازی

آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد. حتما عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد. : بنیامین فرانکلین

آب عشق تو چو ما را دست داد ♒ آب حیوان شد به پیش ما کساد

ز آب حیوان هست هر جان را نویی ♒ لیک آب آب حیوانی تویی : مولوی

آنچه راجع به آثار زندگی باخ برای گفتن دارم: شنیدن. نواختن. عشق ورزیدن. محترم داشتن و خفه شدن است. : آلبرت اینشتین

در سقوط افراد در چاه عشق. قانون جاذبه تقصیری ندارد. : آلبرت اینشتین

آدم باید همیشه عاشق باشد. این است که مرد نباید ازدواج کند. : اسکار وایلد

جملات زیبا درباره عشق

آن شنیدم که عاشقی جان باز ♒ وعظ گفتی به خطه شیراز

ناگهان روستایی نادان ♒ خالی از نور دیده و دل و جان

ناتراشیده هیکل و ناراست ♒ همچو غولی از آن میان برخاست

گفت ای مقتدای اهل سخن ♒ غم کارم بخور که امشب من

خرکی داشتم چگونه خری ♒ خری آراسته به هر هنری

یک دم آوردم آن سبک رفتار ♒ به تفرج میانه بازار

ناگهانش زمن بدزدیدند ♒ زین جماعت بپرس اگر دیدند

پیر گفتا بدو که ای خرجو ♒ بنشین یک زمان و هیچ مگو

پس ندا کرد سوی مجلسیان ♒ که اندرین طایفه ز پیر و جوان

هرکه با عشق در نیامیزد ♒ زین میانه به پای برخیزد

ابلهی همچو خر کریه لقا ♒ زود برجست از خری برپا

پیر گفتش توئی که در یاری ♒ دل نبستی به عشق ؟ گفت آری

بانگ برداشت گفت ای خردار ♒ هان خرت یافتم بیار افسار : عراقی

آنکه خبردار شد ز مسئله عشق ♒ کار ندارد به هیچ ملت و مذهب : فروغی بسطامی

آن که نشنیده ست هرگز بوی عشق ♒ گو به شیراز آی و خاک ما ببوی : سعدی

آن گاه که عشق تورا می خواند. به راهش گام نه! هرچند راهی پرنشیب. آنگاه که تورا زیر گستره بال هایش پناه می دهد. تمکین کن! هرچند تیغ پنهانش جانکاه. آنگاه که با تو سخن آغاز کند. بدو ایمان آور! حتی اگر آوای او رویای شیرینت را درهم کوبد. مانند باد شرطه که بوستانی را. : جبران خلیل جبران

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان

از بهر خدا عشق دگر یار مدارید ♒ در مجلس جان فکر دگر کار مدارید. : مولوی

آن را که پیر عشق به ماهی کند تمام ♒ در صد هزار سال ارسطو نمی کند. : شیخ بهایی

از تو سخن گویم. از تو ره جویم. توکل گویم و سخن حق گویم. عشق به الله فراموش نشود! : سبحان مهرداد محمدپور

از آسمان گفته ام. از عشق آسمانی. با یاد تو شکفته ام. سبحان عاشق : سبحان مهرداد محمدپور

از پریدن های رنگ و از تپیدن های دل ♒ عاشق بیچاره هرجا هست رسوا می شود : مسیح شیرازی

از دست عدو ناله من از سر درد است ♒ اندیشه هر آنکس کند از مرگ. نه مرد است

جان بازی عشاق. نه چون بازی نرد است ♒ مردی اگرت هست. کنون وقت نبرد است : عارف قزوینی

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان

ازدواج وسیله ای است برای فرار از ترس تغییر. ازدواج وسیله ای است تا پیوند را تثبیت کنی. اما عشق چنان پدیده ای است که به محض تلاش برای تثبیت آن. خواهد مرد. ایستایی در عشق همان و نابودی عشق همان. عشق واقعی تنهایی را به یگانگی مبدل می سازد. : اوشو

ازدواج همیشه به عشق پایان داده است. : ناپلئون بناپارت

از شبنم عشق خاک آدم گل شد ♒ صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

سر نشتر عشق بر رگ روح زدند ♒ یک قطره فرو چکید. نامش دل شد : ابوسعید ابوالخیر

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر ♒ یادگاری که در این گنبد دوار بماند : حافظ

ای هنرمند عشق به الله فراموش نشود. : سبحان مهرداد محمدپور

اشک خونین به طبیبان بنمودم. گفتند ♒ درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد : حافظ

افسردگی تنها معشوقه باوفایی است که من می شناسم. بی جهت نیست اگر به عشق روی آورم. : سورن کی یرکگور

جملات زیبای عشق از بزرگان

اگر ایجاد پیوند آزاد باشد. با آزادی همراه باشد. شادی از راه خواهد رسید. چون آزادی ارزش غایی است. چیزی از آن بالاتر نیست. اگر عشق تو سوی آزادی رهنمونت کند. عشق تو عین برکت است. و اگر سوی بردگی براندت نه برکت که لعنت است. : اوشو

اگر به زبان تمامی آدمیان و فرشتگان سخن گویم . و از عشق بی بهره باشم طبل میان تهی و سنج پرهیاهویی بیش نیستیم. اگر از کرامت غیب دانی و پیش گویی برخوردار باشم و همه اسرار جهان را دریابم و قلمرو دانش را تمام مسخر کنم و در ایمان چنان راسخ و نیرومند باشم

که کوه ها را به رفتار آورم و از عشق بی بهره باشم. کسی نیستم. اگر همه دارایی خویش به مستمندان بخشم و جسم خویش را به آتش بسپارم و از عشق بی بهره باشم مرا هیچ سود نخواهد بخشید

عشق بردبار و مهربان است عشق از حسد برکنار است عشق لاف خودستایی نمی زند عشق اطوار ناپسند ندارد عشق به اندک چیزی در خشم نمی آید و اندیشه شر نمی کند و از بی عدالتی خشنود نیست اما با حقیقت و راستی شاد و خرم است همه چیز را تحمل می کند

همه چیز را باور می کند و به همه چیز امیدوار است و هیچگاه از پای نمی افتد اما پیشگوی ها همه شکست می خورند و زبان ها همه قطع می شوند و دانش ها در غبار زمان پنهان می شوند و دانش ما جزیی است و نبوت ما جزیی است و آنچه جزیی است روی در فنا دارد آنچه می ماند ایمان و امید و عشق است و از این هر سه. عشق را برترین مقام است. : پائولو کوئیلو

متن های زیبا درباره عشق از بزرگان

اگر دوزخ مرا بخشند هرگز هیچ عاشق را نسوزم. از بهر آنکه عشق او را صد بار سوخته است. سائلی گفت اگر آن عاشق را جرم بسیار بود او را نسوزی ؟ گفت نی. که آن جرم به اختیار نبوده باشد که کار عاشقان اضطراری بود نه اختیاری. : یحیی بن معاذ رازی

اگر صد آب حیوان خورده باشی ♒ چو عشقی در تو نبود مرده باشی : وحشی بافقی

اندیشه ها. رؤیاها. آه ها. آرزوها و اشک ها از ملازمان جدائی ناپذیر عشق می باشند. : ویلیام شکسپیر

انسان موظف است که عاشق حقیقت باشد و اظهار آن را به خاطر عشقی که نسبت به آن دارد. از تکالیف حتمی خود بداند. : ساموئل اسمایلز

اول ازدواج کن. عشق خودش به وجود می آید! : ضرب المثل انگلیسی

ای باد خوش که از چمن عشق میرسی ♒ برمن گذر که بوی گلستانم آرزوست : مولوی

ای عشق! تو افسر زندگی و بخت بیداری. : یوهان ولفگانگ گوته

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان

این از خصوصیات عشق است که هیچ گاه ثابت نمی ماند ؛ او بدون وقفه رشد می کند. در صورتی که کاهش نیابد. : آندره ژید

انسان تا وقتی عاشق است که در شکنجه باشد. همینکه راحت شد دیگر عاشق نیست. : دورا

بنگر رنگ شامگاه را که همانند ♒ روی عاشقی است که معشوق خود را وداع می گوید

خورشید زردگونه بدان می نگرد ♒ همانند چهره ای است که از غمخواری خراشیده باشد

سرخی خود را بر آن خلیج افکنده ♒ پنداری آزرم عشق با اشک دلدادگان درآمیخته

به هنگام غروب چون سرخ قطره ای فرو می چکد ♒ چونان قطره شرابی است که از سر انگشت ساقی می افتد. : ابن سهل الأندلسي

با دو عالم عشق را بیگانگی ♒ اندر او هفتاد و دو دیوانگی : مولوی

برفراز پل. در قلب پاریس. خانه همگی ما. ایستاده ام. بر امواج رودخانه. تو را دیدم ؛ قلبم را در آب افکندم و در ژرفنای تو غرق گشته و به تو عشق می ورزم. : کورت توخولسکی

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان

برو در عشق بازی سربرافراز ♒ به کوی عشق نام و ننگ درباز

کزین بهتر خرد را پیشه ای نیست ♒ وزین به در جهان اندیشه ای نیست : عبید زاکانی

بشد ز خاطرم اندیشه می و معشوق ♒ برفت از سرم آواز بربط و تنبور : ظهیرالدین فاریابی

بشوی اوراق اگر هم درس مایی ♒ که علم عشق در دفتر نباشد : حافظ

بعضی اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بیشتر عشق می ورزند تا به معشوق. : فرانسوا لارشفوکو

به آب دیده خونین نبشته قصه عشق ♒ نظر به صفحه اول مکن که تو بر توست : سعدی

به خود راه عشق میپویی ؟ ♒ به چراغ آفتاب می جوئی ؟ : اقبال لاهوری

به شهوت. قرب تن با تن ضرور است ♒ میان عشق و شهوت راه دور است : وحشی بافقی

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان

به عالم هر کجا درد و غمی بود ♒ به هم کردند و عشقش نام کردند : عراقی

به گیتی عاشقی بی غم نباشد ♒ خوشی و عاشقی باهم نباشد : فخرالدین اسعد گرگانی

بی تو بر جانم جهان بفروختم ♒ کیسه بین کز عشق تو بر دوختم : عطار نیشابوری

بی عشق زندگی محال است : افلاطون

بهتر است آدمی محبوبی داشته باشد و او را از دست بدهد تا اینکه اصلا به کسی مهر نورزیده باشد. : تن سن

پاکشیدن مشکل است از خاک دامنگیر عشق ♒ هرکه را چون سرو این جا پای در گل ماند. ماند : صائب تبریزی

پس. سخن از کسی گویید که نه چندان فرزانه. اما به تمام و کمال عاشق بود. : ویلیام شکسپیر

پیش مؤمن کی بود این قصه خوار ♒ قدر عشق گوش. عشق گوشوار : مولوی

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان

پیوند عشق حقیقی حتی با مرگ گسیخته نمی شود. چه رسد به دوری. : ولتر

پافشاری در عشق ضعف ما را نشان می دهد نه قوت ما را. : لارشفوکو

تا دوری نزدیک نتوانی بود. اگر همیشه دور بمانی. عشق خواهد مرد. اگر همیشه نزدیک بمانی. عشق خواهد مرد. : اوشو

تو به یک خواری گریزانی ز عشق ♒ تو به جز نامی چه میدانی زعشق : مولوی

تا کی بود بهانه و تا کی بود عتاب ♒ این عشق نیست جانی جنگ است و کارزار : فرخی سیستانی

ترجیح می دهم در آتش کین آن ها نابود گردم. تا اینکه بدون عشق تو تن به ذلت زندگی تسلیم کنم. : ویلیام شکسپیر

تنها تفاوت بین هوس بازی و عشق جاودان در اینست که هوس بازی قدری بادوام تر است. : اسکار وایلد

تنها زمان. قادر به درک عظمت عشق است. : ناشناس

متن های زیبا درباره عشق از بزرگان

تنها عشق می تواند آدمی را از خانه و کاشانه اش آواره کند و تنها خاطره مرد ماهیگیری رعنا می تواند آبی دریایی کوچکی را از دریا جدا کند. تا آنجا که روی زمین سنگلاخی خشک بسرد و درد و رنج زمین را نادیده بگیرد. : منیرو روانی پور

ترا می خواهم و دانم که هرگز ♒ به کام دل در آغوشت نگیرم

توئی آن آسمان صاف و روشن ♒ من این کنج قفس. مرغی اسیرم : فروغ فرخزاد

تجربه به ما می آموزد که عشق آن نیست که به هم خیره شویم ؛ عشق آن است که هردو به یکسو بنگریم : آنتوان دو سنت اگزوپری

توصیف عشق خنده دار است. عشق را می توان به راحتی احساس کرد. اما در عین حال آنقدر لغزنده است که نمی توان درباره اش صحبت کرد. درست مانند یک قالب صابون در وان حمام ؛ در دستتان می ماند مگر اینکه زیاد فشارش دهید. : مایکل جکسون

تشویش ها. رؤیاها. آه ها. آرزوها و اشک ها از ملازمان جدایی ناپذیر عشق اند. : ویلیام شکسپیر

جملات درباره عشق از بزرگان

تا دنیا دنیا بوده و عشق وجود داشته و قوانین آن تقریبا تغییرناپذیر بوده است. همواره دست ها در گردن ها حلقه شده و لب ها در جستجوی لب ها بر خواهند آمد. : مارسل پروست

جنت ملا. خور و خواب و سرود ♒ جنت عاشق. تماشای وجود : اقبال لاهوری

جور گل بلبل کشید و برگ گل را باد برد ♒ بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد : ضرب المثل فارسی

جسم خاک از عشق بر افلاک شد ♒ کوه در رقص آمد و چالاک شد : مولوی

چو فقر از در درون آید. برون شد عشق از روزن : علی اکبر دهخدا

حساسیت. عشق. تحمل و فداکاری. زندگی زن را تشکیل می دهد. : انوره دو بالزاک

خدایا! چه خوشبختی بالاتر از این. هم عاشق و هم معشوق بودن. : یوهان ولفگانگ گوته

خراب عشق شو کاباد گشتی ♒ غلام عشق شو کازاد گشتی

حدیث عشق انجامی ندارد ♒ خرد جز عاشقی کامی ندارد

منوش از دهر جز پیمانه عشق ♒ میاور یاد جز افسانه عشق

دلی. کو با بتی عشقی نورزد ♒ مخوانش دل که او چیزی نیرزد : عبید زاکانی

جملات درباره عشق از بزرگان

خود را فدای بشریت کردن آسان تر از عشق به بشریت است. : ژان پل

خیال می کنم دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی

دچار یعنی عاشق

و فکر کن چه تنهاست. اگر ماهی کوچک. دچار آبی دریای بی کران باشد

چه فکر نازک غمناکی!

دچار باید بود! : سهراب سپهری

خوشتر از دوران عشق ایام نیست ♒ بامداد عاشقان را شام نیست : سعدی

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد ♒ به زیر آن درختی رو که او گل های تر دارد

در این بازار عطاران مرو هر سو چو بی کاران ♒ به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. : مولوی

داند او کاو نیک بخت و محرم است ♒ زیرکی زابلیس و عشق از آدم است : مولوی

در بود و نبود من. اندیشه گمان ها داشت ♒ از عشق هویدا شد این نکته که هستم من : اقبال لاهوری

در خرابات خراب عشق تو ♒ یک حریف آب دندان کس ندید : عطار نیشابوری

جملات درباره عشق از بزرگان

در نگنجد عشق در گفت و شنید ♒ عشق دریایی است قعرش ناپدید : مولوی

دنیا میدان بزرگ آزمایش است که هدف آن چیزی جز عشق نیست : مصطفی چمران

در میان تمام انواع احتیاط. احتیاط در عشق به احتمال برای شادی واقعی کشنده ترین است. : برتراند راسل

دریای عشق را به حقیقت کنار نیست ♒ ور هست پیش اهل حقیقت کنار اوست : سعدی

دست از مس وجود چو مردان ره. بشوی ♒ تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی : حافظ

دعوی عشق زهر بوالهوسی می آید ♒ دست بر سر زدن از هر مگسی می آید : ناشناس

دل هیچ گه ز جور تو دل ناگران نبود ♒ بار گران عشق تو بر دل گران نبود : عارف قزوینی

دور گردونها به موج عشق دان ♒ گر نبودی عشق بفسردی جهان : مولوی

جملات درباره عشق از بزرگان

دوستی خالص ترین عشق است. دوستی والاترین صورت عشق است جایی که چیزی نمی خواهی. شرطی قائل نمی شوی. جایی که ایثار کردن عین لذت است. یکی بسیار نصیب می برد. اما این اصل نیست. این نصیب خود به خود پیش می آید. انسان نیاموخته است که زیبایی های تنهایی را دریابد. او همیشه آواره جستن نوعی پیوند است. می خواهد با کسی باشد – با یک دوست. با یک پدر. با یک همسر. با یک فرزند. با یکی و کسی . اما نیاز اساسی آن است که به گونه ای فراموش کنی که تنهایی. : اوشو

دیرگاهی که مرگش فرا رسید. ذره ذره از پیکرش ستاره بساز! آن گه طاق نیلگون آسمان را چراغانی خواهد کرد. تا جهان عاشق شب گردد و هیچ انسانی به ستایش خورشید خودپرست ننشیند. : ویلیام شکسپیر

دیروز. مطیع سلاطین بودیم. و سر بر آستان امپراطوران داشتیم ؛ امروز. حقیقت را می ستاییم. و ره عشق می پوییم. : جبران خلیل جبران

در قضایای عشق فاصله بین پاکی و خطا فقط یک بوسه است. : استاندال

در عشق زنان نه تنها دوست دارند غالب شوند. بلکه مایلند مغلوب هم گردند. : ویلیام تاکری

در عشق پیروز کسی است که پای به فرار می نهد. : ناپلئون بناپارت

جملات درباره عشق از بزرگان

در سقوط افراد در چاه عشق. قانون جاذبه تقصیری ندارد. : آلبرت اینشتین

دلم شکسته شد. این بار هم نجات نداد ♒ شراب عشق تو. این کوزه سفالی را : حسین منزوی

رابطه جنسی زمانی معنا می یابد که با عشق همراه باشد. پس عشق و رابطه جنسی به هم می آمیزند ؛ و عشق مرکزیت عظیم تری است. مرکزیتی والاتر. آن گاه که رابطه جنسی به عشق گره می خورد. بالا و بالاتر جریان می یابد. : اوشو

روح عاشق هیچگاه در خانه نیست. : کارل فریدریش ویلهلم واندر

راه های عشق مختلف است ولی به یک نقطه منتهی می شود. : آرمان آبل

روی دروازه قلبم چنین نوشتم: عبور ممنوع . ولی عشق خنده کنان وارد شد و گفت: من همه جا داخل می شوم. : هربرت شیب من

زندگی عشق عجب زندگی است ♒ زنده که عاشق نبود زنده نیست : ایرج میرزا

جملات زیبایی درباره عشق

زندگی در صدف خویش گهر ساختن است ♒ عشق ازین گنبد در بسته برون تاختن است : اقبال لاهوری

زندگی خوابی است و عشق رویای آن. : آلفرد دو موسه

زندگی گلی است که عشق شهد آن است. : ویکتور هوگو

سرزمینی در جهان نیست که عشق. از عاشقان شاعر نسازد. : ولتر

سعدیا عشق نیامیزد و شهوت باهم ♒ پیش تسبیح ملائک نرود دیو رجیم : سعدی

سوادی عشق چون بینی بهل سودای عقل از سر ♒ که در گرمای تابستان به تن بار است بارانی : قاآنی شیرازی

شرح عشق را من بگویم بر دوام ♒ صد قیامت بگذرد و آن ناتمام

زانکه تاریخ قیامت را حد است ♒ حد کجا آن جا که وصف ایزد است : مولوی

شیرین ترین چیز در زندگی. عشق زن پاک دل به شوهرش می باشد. : ولتر

جملات زیبایی درباره عشق

پاکدامنی ام جز آن پرهیزکاری است که مانعم باشد ♒ و پارسایی تو جز آن نگهبان نگهبان توست

من عاشق شده ام و خدا می داند که ♒ جز به نگاهی نیاز ندارم. آری! عاشقان گونه گون اند. : شریف رضی

دردی است که پزشکان را به درمانش فراخوانده ام/و پزشکی جز اشک ها نبود. : شریف رضی

شراب عشق می سازد تو را از سر کار آگه ♒ نه تدقیقات مشائی نه نحقیقات اشراقی. : شیخ بهایی

صوفیان عشق را علاج همه دردها و کیمیای وجود تعریف کرده اند. عشق فقر را به ثروت تبدیل می کند. گدا را به شاهزاده. جنگ را به صلح. جهل را به دانش و جهنم را به بهشت مبدل می سازد. : حسین الهی قمشه ای

عاشق آشفته فرمان کی برد ؟ ♒ درد درمان سوز درمان کی برد ؟ : عطار نیشابوری

عاشقان را همه گر آب برد ♒ خوبرویان همه را خواب برد : ایرج میرزا

عشق آن بگزین که جمله انبیاء ♒ یافتند از عشق او کار و کیا : مولوی

جملات زیبایی درباره عشق

عاشق رؤیاهای خود را خودش می سازد. : کارل فریدریش ویلهلم واندر

عاشقی پیداست از زاری دل ♒ نیست بیماری. چو بیماری دل : مولوی

عجب علمی است علم هیئت عشق ♒ که چرخ هشتمش هفتم زمین است : حافظ

عشاق دلباخته معمولا در سکوت به سر می برند. : شارل دو منتسکیو

عشق آدمی را به کمال می رساند. : میکل آنژ

عشق آینه بلند نور است ♒ شهوت ز حصار عشق دور است

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست ♒ تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست

اجزای وجودم همگی دوست گرفت ♒ نامیست ز من بر من و باقی همه اوست : مولوی

عشق از بزرگ ترین و قوی ترین مردان. دیوانگان و از دیوانگان. عاقلان دوراندیش به وجود می آورد. : گوستاو لوبن

عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نیست ♒ هرچه گفت و گوی خلق آن ره. ره عشاق نیست

شاخ عشق اندر ازل دان. بیخ عشق اندر ابد ♒ این شجر را تکیه بر عرش و ثری و ساق نیست : مولوی

جملات زیبایی درباره عشق

عشق با درد همراه است – چون رشد را موجب می شود. عشق با درد همراه است چون عشق چنین می طلبد. عشق با درد همراه است چون عشق دگرگون می کند. عشق با درد همراه است. چون در عشق از نو زاده می شوی. : اوشو

عشق بلایی است که همه خواستارش هستند. : افلاطون

عشق بهترین نغمه در موسیقی زندگی است. انسان بدون عشق. هرگز با همسرایی باشکوه بشریت هم نوا نخواهد شد. : روک شنایدر

عشق. به زیبایی سرخ گل های وحشی است ؛ دوستی. مانند تیغ برگ های راج است و در برابر شکوه شکوفه های گل سرخ ناچیز. اما کدامین پایدارتر است ؟ : امیلی برونته

عشق به مثابه یک پیوند رخ می نماید اما در خلوت ژرف آغاز می گردد. هنگامی که به تمامی در تنهایی خود خرسندی. هنگامی که مطلقا به دیگری نیازمند نیستی. وقتی حضور دیگری یک احتیاج نمی نماید. آنگاه است که توانایی دریافت عشق را خواهی داشت. اگر وجود دیگری نیاز تو باشد. تنها می توانی بهره کشی کنی. تزویر کنی. مسلط شوی. اما عشق نمی توانی بورزی. : اوشو

عشق به هدف. پادزهر ترس و نگرانی است. : ناشناس

جملات زیبایی درباره عشق

عشق. پایدارترین قدرت جهان است. : مارتین لوتر کینگ جونیور

عشق پرنده ترسویی نیست که با یک کیش دور شود. : رفیق شامی

عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند. : ضرب المثل فارسی

عشقت آتش به دل کس نزند تا دل ماست ♒ کی به مسجد سزد آن شمع که در خانه رواست : محمدتقی بهار

عشق تنها دردی است که بیمار از آن لذت می برد. : افلاطون

عشق تنها قدرتی است که دشمن را به دوست بدل می کند. : مارتین لوتر کینگ جونیور

عشق جوشد بحر را مانند دیگ ♒ عشق ساید کوه را مانند ریگ

عشق بشکافد فلک را صد شکاف ♒ عشق لرزاند زمین را از گزاف : مولوی

عشق چون در سینه ام بیدار شد ♒ از طلب. پا تا سرم ایثار شد : فروغ فرخزاد

عشق حواس را از دیدن عیوب منع می کند. : ارسطو

متنهایی زیبا درباره عشق از بزرگان و فیلسوفان

عشق حیات عاشق را تشکیل می دهد. والا معشوق بهانه است. : آلفونس کار

عشق. خودرو بی نقصی است ؛ راننده و سرنشین ناقصند و راه ناهموار. : فرانتس کافکا

عشق در کوه کنی داد نشان قدرت خویش ♒ ورنه این مایه هنر تیشه فرهاد نداشت : فرخی یزدی

عشق را از تیغ و خنجر باک نیست ♒ اصل عشق از باد و خاک و آب نیست : اقبال لاهوری

عشق را با هر دلی نسبت به قدر جوهر است ♒ قطره بر گل شبنم و در قعر دریا گوهر است : صائب تبریزی

عشق را بنیاد بر ناکامی است ♒ هر که زین می سر کشد از خامی است : عطار نیشابوری

عشق را صد ناز و استکبار هست ♒ عشق با صد ناز می آید به دست : مولوی

عشق سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق. : انوره دو بالزاک

عشق. سخت ترین سنگ ها و صخره ها را نرم می کند. : ضرب المثل آلمانی

متن هایی زیبا درباره عشق از بزرگان و فیلسوفان

عشق سوهان زد مرا آدم شدم ♒ عالم کیف و کم عالم شدم : اقبال لاهوری

عشق سیمرغی است کو را دام نیست ♒ در دو عالم زو نشان و نام نیست : عراقی

عشق صیقل می زند فرهنگ را : اقبال لاهوری

عشق غریزه مختص خود را دارا است. او می داند چه گونه در قلبی نفوذ کند. : انوره دو بالزاک

عشق قویترین سپاه است زیرا در یک لحظه بر قلب و مغز و جسم حمله می کند. : ولتر

عشق. کوه را جابجا می کند : ضرب المثل آلمانی

عشق: نوعی جنون موقت که با ازدواج یا خارج کردن بیمار از شرایطی که تحت آن به این نارسایی دچار شده است. درمان می گردد. : آمبروز بی یرس

عشق. نیازی به آموزگار ندارد : ضرب المثل آلمانی

متن هایی زیبا درباره عشق از بزرگان و فیلسوفان

عشق نیست. عشق ورزیدن است. پیوند نیست. پیوند یافتن است. ترانه نیست. ترانه خواندن است. رقص نیست. رقصیدن است. : اوشو

عشق و اشتیاق. بال های پرنده بلند پرواز خلاقیت است. : یوهان ولفگانگ گوته

عشق و تواضع. خلعتی برازنده مرشدی پرهیزگار باشد. نه شایسته جاه طلبی مغرور. : ویلیام شکسپیر

عشق ورزیدن کافیست. آن گاه همه چیز لذت بخش است. : لئو تولستوی

عشق و سرفه را پنهان نتوان نمود. : جورج هربرت

عشق وسیله ای است برای تبدیل تمام دردسرهای کوچک به یک دردسر بزرگ. : ولتر

عشق و عاشقی هرچند لطیف و پراحساس ابراز گردد بازهم ریشه در شهوت دارد و بس. : آرتور شوپنهاور

عشق وقتی به سراغ پیرها می رود آن ها را جوان می کند. : برنارد شاو

عشق و مستوری زهم دورند و راه پاکبازی ♒ آن کسی آسان رود کین شیشه در بارش نباشد : اوحدی

متن هایی زیبا درباره عشق از بزرگان و فیلسوفان

عشق و مشک پنهان نمی ماند. : ضرب المثل فارسی

عشق هایی کز پی رنگی بود ♒ عشق نبود عاقبت ننگی بود : مولوی

عشق هرگز گم نمی شود ؛ اگر انتظار تلافی آن را نداشته باشید به خودتان باز میگردد و قلبتان را خالص و صاف می گرداند. : واشینگتن ایروینگ

عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند. : جبران خلیل جبران

عشق یک پیوند است. عاشق و معشوق هر دو تلاش می کنند خود باقی بمانند. در پیوند و در عین حال مستقل. چنین است که مبارزه آغاز می شود. : اوشو

عقل از سودای او کور است و کر ♒ نیست از عاشق کسی دیوانه تر : مولوی

عقل. بند رهروان و عاشقان است ای پسر ♒ بند بشکن. ره عیان اندر عیانست ای پسر : مولوی

عقل تا تدبیر و اندیشه کند ♒ رفته باشد عشق تا هفتم سما

عقل تا جوید شتر از بهر حج ♒ رفته باشد عشق بر کوه صفا : مولوی

متنهایی زیبا درباره عشق از بزرگان و فیلسوفان

عقل در شرحش چو خر در گل بخفت ♒ شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت : مولوی

عقل را قربان کن اندر عشق دوست ♒ عقل ها باری از آن سوی است کاوست : مولوی

عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست ♒ عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها : مولوی

عقلی که جهان سوزد یک جلوه بی باکش ♒ از عشق بیاموزد آئین جهان تابی : اقبال لاهوری

علت عاشق ز علت ها جداست ♒ عشق اسطرلاب اسرار خداست : مولوی

عمل. بیان قدرت عشق است. : یوهان ولفگانگ گوته

عشق خود هم درد است هم درمان. : نعمان وفائی

متن هایی زیبا درباره عشق از بزرگان و فیلسوفان

عشق. جذب دل هاست به نیروی مغناطیس زیبایی و کیفیت این جذب. به اندازه ایست که هیچ بیانی. توانایی آن را ندارد ؛ و از آن. به عباراتی تعبیر می شود. که بیشتر. آن را می پوشاند. مانند ( زیبایی ) که درک شدنی است. اما به وصف نمی گنجد یا همچون ( وزن شعر ) است. : شیخ بهائی کشکول

عاشق کسی است که سعی می کند بیش از آنچه دوست داشتنی است خود را دوست داشتنی نشان بدهد. : نیکولاس شامفور

عشق مرضی است که زن مولود آن است. : مادام دو استائل

عاشق حقیقی کسی است که سعادت محبوبش را در نظر داشته باشد. : آلفرد دو موسه

عشق شیرین تر از ازدواج است. برای اینکه رمان هم شیرین تر از تاریخ است. : ولتر

عشق تنها یک جنون نیست بلکه ترکیبی از چندین نوع جنون است. : کارلایل

عشق درد نیست ولی به درد آرد. بلا نیست ولی بلا بر سر مرد آرد. هرچند مایه راحت است پیرایه آفتست. محبت محب را سوزد نه محبوب را و عشق طالب را سوزد نه مطلوب را. : عبدالله انصاری

جملات زیبا درباره عشق و دوست داشتن

عشق روح را تواناتر می سازد و انسان را زنده دل نگاه می دارد. : توماس مان

عاشق سعی دارد به هر وسیله ای شده محبوب واقع شود از این رو غالبا مضحک است. : سباستین نیکلاس شامفور

عشق را غیبت های کوچک تهییج می کند و غیبت های بزرگ می کشد. : میرابو

عشق خساراتی را جبران می کند که به دوستی ممکن نیست. : مونتنیه

عشق حسرت و اندوه است و خواری ♒ عاشق مشوید اگر توانید : سید حسن غزنوی

عشق وقتی شدید و قوی می شود که در راه با عوائق و شکنجه ها تصادم کند. : رومن رولان

عشق افسر زندگی و سعادت جاودانی است. : گوته

عشق اگر یک قسم جنون نباشد. عصاره ای است از دماغ های ضعیف. : کوپرنیک

عشق هم مثل آبله. سل. سرطان و نقرس مرض مزمنی است که انسان عاقل باید از آن پرهیز نماید. : محمدعلی جمالزاده

جملات زیبا درباره عشق و دوست داشتن

عشق کور است و عشاق نمی توانند کارهای احمقانه ای را که مرتکب می شوند ببینند. : شکسپیر

عشق خودخواهی دو نفر است. : ضرب المثل فرانسوی

عشق. دود و سرفه را نمی توان پنهان کرد. : ضرب المثل فرانسوی

عشق جرقه سوزان و سرگردانی است که از قلبی می جهد و اخگر خود را در سینه جوشان دیگری جای می دهد. : امرسون

عاشق محبوبش را مظهر تمام چیزهای برگزیده و نیکو می بیند ؛ و کم کم دایره عشق او از پرستش زیبایی در یک وجود تجاوز کرده. به پرستیدن همه مظاهر طبیعت آغاز می نماید. : امرسون

عشق چراغ راه زندگی است. : تاگور

عشق شبنمی است که از آسمان به غنچه قلب انسان می نشیند. : ارسن هوسه

عشق حقیقی آتش مخربی است که شعله خود را به سایر احساسات نیز سرایت می دهد و آنها را با یک قوت جدید زنده می سازد. از اینجاست که گفته اند عشق. قهرمان ها خلق می کند. : ژان ژاک روسو

جملات زیبا درباره عشق و دوست داشتن

عشق یک مرض مسری است. هرچه بیشتر از آن بترسیم بیشتر مبتلایش می شویم. : شانفور

عشق حکومت ظالمانه ای است که هیچ کس را عفو نمی کند. : پی یر کورنی

عشق نزاعی است طولانی بین زن و مرد. : کلود فاور دو وژلا

عشق یعنی تفاهم کامل بین دو جنس متفاوت. : مادام دو استائل

عشق واقعی مانند جن است که همه از آن صحبت می کنند ولی کمتر کسی آن را دیده است. : فرانسوا لارشفوکو

عشق. خودخواهی متبادله بین زن و مرد است. : تولستوی

عشق آدمی را از کار می اندازد. : آرتور شوپنهاور

عشق یک سعادت دائمی است. : ژرژ ساند

جملات زیبا درباره عشق و دوست داشتن

عشق حقیقی آن است که پیش از زناشویی و در خلال زناشویی و پس از آن تا هنگامی که زن و شوهر زنده اند برقرار باشد. بیشتر شود و کمتر نگردد. : ژرژ ساند

عشق آتشی است که با چند قطره آب خاموش می شود. : آرتور شوپنهاور

عشق انسان را عاقل و باتجربه می کند. : رابرت براونینگ

عشق هایی که از قلب سرچشمه می گیرد از میان می رود ولی عشق هایی که سرچشمه اش عقل است. همیشه باقی می ماند. : جورج نیکولا

عشق و عاشقی همه کس را شاعر پیشه می کند. : افلاطون

عشق از ظرافت زن می کاهد و بر ظرافت مرد می افزاید. : ژان پل

عشق و سختی. بهترین وسیله آزمایش زندگی زناشویی است. : ساموئل اسمایلز

عشق یعنی احضار موهبتهای جاودان زندگی. اگر عشق ارزشمند بیابدت. هدایتت می کند. : کاترین پاندر

عشق چیزی نیست که آن را پیدا کنید. بلکه عشق است که شما را پیدا می کند. : لرتا یونگ

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان و فلاسفه جهان

عشق یعنی امکان انتخاب به معشوق دادن. برای اینکه کسی یا چیزی را به دست آوری رهایش کن. : اندرو متیوس

عشق آدمیت است گر این ذوق در تو نیست ♒ همشرکتی به خوردن و خفتن دواب را. : سعدی

فاش می گویم و از گفته خود دلشادم ♒ بنده عشقم و از هر دوجهان آزادم : حافظ

فقط در دقایق دیدار و لحظه جدایی می توان به عظمت عشق نهفته در سینه. پی برد. : ژان پل

فرزندانتان از آن شما نیستند! آن ها پسران و دخترانی هستندکه از خودشیفتگی زندگی. جان گرفته اند. آن ها به وسیله شما. و نه از شما شکل می گیرند. گرچه درکنار شما آسوده اند اما در تملک شما نیستند. شما مجازید که عشق خود را به ایشان هدیه کنید. نه افکارتان را. که آن ها خود فکورند. : جبران خلیل جبران

فیلم مثل زندگی واقعی است: مثل یک جوان عاشق پیشه شروع می کنیم. بعد بازیگر نقش های بزرگ و سرانجام با نقش مضحک پیری به پایان می رسد. : ژان گابن

کجا رسد دم عیسی به گرد آن بادی ♒ که بوی گیسوی جانان به عاشقان آورد : کمال الدین اسماعیل

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان و فلاسفه جهان

کجا فغان زجغد جنگ و مرغوای او ♒ که تا ابد بریده باد نای او

کجاست روزگار صلح و ایمنی ♒ شکفته مرد و باغ دلگشای او

کجاست عهد راستی و مردمی ♒ فروغ عشق و تابش صدای او

کجاست دور یاری و برابری ♒ حیات جاودانی و صفای او

زهی کبوتر سپید آشتی ♒ که دل برد سرود جان فزای او

رسید وقت آن که جغد جنگ را ♒ جدا کنند سر به پیش پای او : محمدتقی بهار

کسی کز عشق خالی شد فسرده است ♒ گرش صد جان بود بی عشق مرده است : نظامی

کمتر عاشق ام باش. اما طولانی تر عاشقم باش. : کارل فریدریش ویلهلم واندر

کیست کز عاشقی نشانش نیست ♒ هرکه را عشق نیست جانش نیست : نظامی

کسی که عشق می کارد. اشک درو می کند. : پلینیوس

کوچکترین شراره امید برای زاییدن عشق کافی است. : استاندال

کسانی که در عشق تظاهر می کنند. زودتر از عشاق واقعی به مقصد می رسند. : لانکلوس

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان و فلاسفه جهان

کسی که برای محبت حدی قائل می شود اصلا معنی محبت را نفهمیده است. : پوشکین

کار من عشق و بار من عشق است ♒ حاصل روزگار من عشق است. : جامی

گرفتم آن که بلائیست عشق روی بتان ♒ بلا چو عام بود دلکش است و مستحسن : قاآنی شیرازی

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن ♒ شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت : حافظ

گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق ♒ کاندرین طوفان نماید هفت دریا شبنمی : حافظ

گفت کز چنگ من به ناله رود ♒ باد بر خستگان عشق درود

عاشق آن شد که خستگی دارد ♒ به درستی شکستگی دارد

عشق پوشیده چند دارم چند ♒ عاشقم. عاشقم به بانگ بلند

مستی و عاشقیم برد ز دست ♒ صبر ناید ز هیچ عاشق مست

گرچه برجان عاشقان خاریست ♒ توبه در عاشقی گنه کاریست

عشق با توبه آشنا نبود ♒ توبه در عاشقی روا نبود

عاشق آن به که جان کند تسلیم ♒ عاشقان را ز تیغ تیز چه بیم : نظامی

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان و فلاسفه جهان

گفتی که ز بهر مجلس افروختنی ♒ در عشق چه حیله هاست اندوختنی

ای بی خبر از سوخته و سوختنی ♒ عشق آمدنی بود نه آموختنی : سنائی

گم شد جوانیم همه در آرزوی عشق ♒ اما رهی نیافتم آخر به کوی عشق

از حجب و از غرور دل خرده سنج من ♒ شد بهره ور ز عشق ولی ز آرزوی عشق : ژاله قائم مقامی

گویند که معشوق تو زشت است و سیاه ♒ گر زشت و سیاه است مرا نیست گناه

من عاشقم و دلم بدو گشته تباه ♒ عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه : فرخی سیستانی

لاف وفا مزن که بیادت نداده است ♒ یک نکته از کتاب محبت. ادیب تو : شرف الدین شفایی

لطافت. نیرومندتر از سختی. آب قوی تر از صخره و عشق تواناتر از بی رحمی است. : هرمان هسه

ما فقط به وسیله عشق می توانیم عقیده مخالفان خود را تغییر دهیم. نه با تنفر. تنفر وحشیانه ترین شکل خشونت است و خشونت به شخصی که تنفر دارد آسیب می رساند نه فرد مورد تنفر. : ماهاتما گاندی

ما به دنیا آمده ایم که دوست داشتن و عشق ورزیدن را بیاموزیم. : ناشناس

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان و فلاسفه جهان

مادر. یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می شناسد. : انوره دو بالزاک

مرا ز عشق وطن دل به این خوشست که گر ♒ ز عشق هر که شود کشته. زاده وطن است : عارف قزوینی

مردم زمانی به رماتیسم و عشق واقعی ایمان می آورند که به آن مبتلا شوند. : ماری فن ابنر-اشنباخ

مستی عشق نیست در سر تو ♒ رو که تو مست آب انگوری

روی زردست و آه دردآلود ♒ عاشقان را گواه رنجوری : حافظ

ملت عشق از همه دین ها جداست ♒ عاشقان را ملت و مذهب خداست : مولوی

منادی می کند عشق از چپ و راست ♒ که حد هر کمال اینجاست. اینجاست : وحشی بافقی

من از خوشبختی های این جهان بهره مند گردیده ام زیرا در زندگی عاشق شده ام. : ویلیام شکسپیر

من در جنگ شرکت کردم. تنها به این دلیل که پیوند عشق خود را به زندگی مستحکم تر نمایم. : گئورگ بوشنر

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان و فلاسفه جهان

من: دهکده ها نبض حقایق هستند ♒ او: مردم ده با تو موافق هستند

ناگاه صدای خیس رعدی پیچید ♒ باران که بیاید. همه عاشق هستند : ایرج زبردست

من صفای عشق می خواهم از او ♒ تا فدا سازم وجود خویش را

او تنی می خواهد از من آتشین ♒ تا بسوزاند در او تشویش را : فروغ فرخزاد

من معتقدم که عشق به یک شخص بزرگوار. بیش از هرچیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد. : آندره ژید

ممکن است که طفل در هنگام تولد زیبا باشد. لکن دلربایی وقتی آغاز می شود که دل گرفتار عشق می گردد. : لابرویر

مپرس از عشق و از نیرنگی عشق ♒ به هر رنگی که خواهی سر بر آرد

درون سینه بیش از نقطه ئی نیست ♒ چو آید بر زبان پایان ندارد. : محمد اقبال

ناصح ام گفت: بجز غم چه هنر دارد عشق ؟ ♒ برو ای خواجه عاقل. هنری بهتر از این ؟ : حافظ

نوبت عشاق ندارد غزل ♒ قول بزرگان نبود جز عمل : خواجوی کرمانی

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان و فلاسفه جهان

نیست اندر عنصرش حرص و هوا ♒ نور مطلق زنده از عشق خدا : مولوی

نیست پروا تلخکامان را ز تلخی های عشق ♒ آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است : صائب تبریزی

نخستین عشق توام با کمی حماقت و مقداری زیادی کنجکاوی است. : برنارد شاو

وای آن. کو به دام عشق آویخت ♒ خنک آن. کو ز دام عشق رهاست

عشق بر من در عنا بگشود ♒ عشق سر تا به سر عذاب و عناست : فرخی سیستانی

وز هوس وز عشق این دنیای دون ♒ چون زنان مر نفس را بودن زبون : مولوی

وقتی کمتر سزاوارم. به من عشق بورز. که آن زمان نیازمندترم. : ضرب المثل چینی

و عشق ٫تنها عشق – تو را به گرمی یک سیب می کند مهمان : سهراب سپهری

وقتی بخواهیم در مورد عشق منطقی فکر کنیم. عشق واقعیت خود را از دست می دهد : اسپی زان

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان و فلاسفه جهان

وقتی از عشق صحبت می کنیم. حتما یک زن وجود دارد و یک مرد که این ساده ترین نوع عشق است. بعد عشق مادر و پدر به فرزندان و همین طور عشق به نزدیکان و بعد از آن هم عشق به هم نوع وجود دارد که در روان شناسی. آدم ها به خاطر هم نوعشان از چیزهایی می گذرند. : علیرضا رئیسیان

انسان مجموعه ای از جنسیت. عاطفه. رفتارهای متناقض. متضاد یا همگون است. به تعبیری. اگر نفسش در زیر عقل او قرار بگیرد. آدمی فرهیخته می شود و اگر نفس او غالب شود. در مرتبه پایین تر و نازل تری قرار می گیرد. آن کسی که اصلا عشق ندارد. انسان نیست. حیوانات عشق ندارند بلکه غریزه دارند. پس مرتبه نازل تر عشق. غریزه بشری نسبت به جنس مخالف است. : علیرضا رئیسیان

همچو کوره عشق را سوزیدنی ست ♒ هر که او زین کور باشد کودنی یست : مولوی

هر چه جز عشق خدای احسن است ♒ گر شکر خواری است آن جان کندن است : مولوی

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق ♒ بر او نمرده به فتوای من نماز کنید : حافظ

هر سحر از عشق دمی می زنم ♒ روز دگر می شنوم برملا : سعدی

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان و فلاسفه جهان

هر انسانی با آگاهی کامل به آیین عشق. به این سیاره خاکی پا می گذارد. مشکل شما هر چه باشد. امتحان محبت است. اگر بتوانید از راه محبت در این آزمایش پیروز شوید. مسئله شما حل خواهد شد. اگر نه. آنقدر به درازا خواهد کشید تا از راه محبت. مسئله خود را حل کنید. زیرا مشکل شما مجالی برای تشرف به آیین عشق است. : اسکاول شین

هرچه گویم عشق را شرح و بیان ♒ چون به عشق آیم خجل باشم از آن

چون قلم اندر نوشتن می شتافت ♒ چون به عشق آمد قلم برخود شکافت

چون سخن در وصف این حالت رسید ♒ هم قلم بشکست و هم کاغذ درید : مولوی

هر دلی کان به عشق مایل نیست ♒ حجره دیو دان. که آن دل نیست

دل بی عشق. چشم بی نور است ♒ خود ببین. حاجت دلایل نیست

بی دلان را جز آستانه عشق ♒ در ره کوی دوست منزل نیست

هرکه از عشق بی خبر باشد ♒ اندرین ره. به سان خر باشد

آب در میوه خرد عشق است ♒ بلکه آب حیات خود عشق است : عراقی

هرشخصی دوبار می میرد. یک بار آنگاه که عشق از دلش می رود و بار دیگر زمانی که زندگی را بدرود می گوید. اما وداع با زندگی در برابر مرگ عشق. ناچیز است. : ولتر

هرکسی را نتوان گفت که صاحب نظر است ♒ عشق بازی دگر و نفس پرستی دگر است : سعدی

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان و فلاسفه جهان

هرکه را جامه زعشقی چاک شد ♒ او ز حرص و عیب کلی پاک شد : مولوی

هرکه را نبض عشق می نجهد ♒ گر فلاطون بود. تواش خر گیر

هر سری کو ز عشق پر نبود ♒ آن سرش را زدم مؤخر گیر : مولوی

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ♒ ثبت است بر جریده عالم دوام ما : حافظ

هزار جهد نمودم که سر عشق بپوشم ♒ نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم : سعدی

هفت شهر عشق را عطار گشت ♒ ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم : مولوی

همان طور که عشق های حقیقی کمیاب است دوستی های حقیقی نیز کمیاب است. : فرانسوا لارشفوکو

همه این ها مد هستند: ترس از خدا یک نوع مد است. همچنین عشق و ژیپون و حلقه انداختن در بینی. : سورن کی یرکگور

همه

لرزش دست و دلم

از آن بود

که عشق

پناهی گردد

پروازی نه

گریزگاهی گردد.

آی عشق. آی عشق

چهره آبیت پیدا نیست. : احمد شاملو

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان و فلاسفه جهان

هر که را جامه زعشقی چاک شد ♒ او حرص و جمله عیبی پاک شد : مولوی

هیچ خدمتی صادقانه تر از خدمت عاشق به معشوق نیست. : ولتر

هرکه را کن مکن و هوش و خرد در کار است ♒ مشنو از وی سخن عشق که او هشیار است . : امیر خسرو دهلوی

یک ذره خشم شعله عشق را تیزتر می کند. : کارل فریدریش ویلهلم واندر

یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب ♒ از هر زبان که می شنوم نامکرر است : حافظ

یک مرد با هر زنی می تواند خوشبخت زندگی کند تا زمانی که عاشق نشده است. : اسکار وایلد

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان و فلاسفه جهان

یکی از معجزات عشق این است که ما در دردهای آن نیز لذتی حس می کنیم. عشاق حقیقی. حال فراموشی وبی علاقگی را که احساس درد را از میان برمیدارد. بزرگترین بدبختی می شمارند. : ژان ژاک روسو

یا رب! چه فرخ طالعند آنانکه در بازار عشق ♒ دردی خریدند و غم دنیای دون بفروختند. : شیخ بهایی

جملات زیبا درباره عشق از بزرگان و فلاسفه جهان

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات و سخنان بزرگان در مورد پدر و مادر

جملات و سخنان بزرگان در مورد پدر و مادر

سخنان بزرگان در مورد پدر و مادر جملات و سخنان بزرگان در مورد پدر و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

7 دیدگاه

 1. دانلود آهنگ رپ

  اقا خیلی وبسایتتون عالیه
  music-archivee.ir

 2. امیرمحمد رجایی فر

  وب سایتتون عالیه خیلی ممنونم

 3. سلام
  چرا شعر ابوسعید ابوالخیرو به اسم کاشانی زدین؟!!!
  بعدم این جمله‌های مسخره درباره ازدواج رو چرا رواج میدین؟ ما ایرانی و مسلمون هستیم!

  • سلام
   مورد اول : حق با شماست و اصلاح شد ممنون اطلاع دادید .
   مورد دوم : اینها جملات ادبی و فلسفی هستند که توسط افراد گوناگون و گاهی متضاد باهم گفته میشن . نه بنده به اونها گفتم چی بگن نه گلچین کردم جملات رو
   هر کس به اندازه شعورش بهره میبره . امیدوارم شما هم روزی به حدی از درک برسید که درک کنید حتما چیزی که شما امروز متوجه نمیتونید بشید خلاف جهان نیست .
   خیلی زیاد از جملاتی که از بزرگان درج میشه بنده خودم باهاشون بشدت مخالف هستم . اما نمیتونم مثل امثال شما بیام و بگم هرکس خلاف درک من حرف میزنه باید دهانش رو بدوزن .
   اگر شخصیتی افکار ذهنیش بد هست باید دیگران بدونن تا بشناسن .
   اگر قرار باشه بنده بیام تفکرات شخصیتها رو برای راضی کردن افرادی با ذهنیت شما تغییر بدم خوب اونجوریی هیتلر و اسلامی و صلح طلب نشون بدم ایا کار درستی کردم از نظر شما ؟

 4. خانم میم

  اومدم کامنت بدم تشکر کنم اما کامنت ا‌ن مریم چقد رو مخم رفت و اعصابم رو خرد کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.