جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره مرگ

سخنان و جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

مـــرگ در زیست شناسی پایان زندگی موجودات زنده است. در معانی دیگر. به قطع و نابودی کامل یک روند یا یک پدیده اشاره می کند

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

پیوند عشق حقیقی حتی با مـــرگ گسیخته نمی شود. چه رسد به دوری : ولتر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تنها مـــرگ است که دروغ نمی گوید ! حضور مرگ همه موهومات را نیست و نابود می کند

ما بچه مـــرگ هستیم و مـــرگ است که ما را از فریبهای زندگی نجات میدهد

و در ته زندگی. اوست که ما را صدا می زند و به سوی خودش می خواند. : صادق هدایت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست داشت او را شکلاتی بپیچند. عین مرده های زیادی که طی این مدت در تخت بغلی مرده بودند

اول لباس هایشان را در می آوردند. حلقه طلا. گوشواره ها و النگوها را در پاکتی می گذاشتند و بعد سراغ دندان ها می رفتند

تا اگر مصنوعی بود وسط راه مرده حواسش پرت نشود و آن را قورت ندهد

بعد نوبت پنبه ها بود که سوراخ های بدن را می پوشاند تا جانی که در رفته دوباره پشیمان نشود

و سر جای اولش برنگردد. : منیرو روانی پور

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زندگی هر چه پوچ تر باشد مرگ تحمل ناپذیرتر می شود. : ژان پل سارتر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

افسوس که نیچه مرد و ندید که خدا هنوز زنده است : مهریزی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردن کافی نیست باید به موقع مرد. : ژان پل سارتر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مهم نیست مـــرگ کجا و کی به سراغ من می آید مهم اینست که وقتی می آید من آنجا نباشم : وودی آلن

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

یک شاعر در بیست و یک سالگی می میرد. یک انقلابی یا یک ستاره راک در بیست و چهار سالگی

اما بعد از گذشتن از آن سن فکر میکنی همه چیز روبراه است

فکر می کنی توانسته ای از منحنی مـــرگ انسان بگذری و از تونل بیرون بیایی. : هاروکی موراکامی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تو را می باید که از تنهایی آکنده شوی

– دست شستن از حرکات زاید

و سرشار شدن از شوق شهود-

تا مردگانت حضور یابند

بیمناک مباش

مردگان هرگز نمی میرند ؛ گمنام ترین و از یاد رفته ترین آن ها

در قید حیات اند. و آنگاه که تنهای تنهایی

نزد تو می آیند

پوشیده در سکوت سحرآمیز حضور بیگانه

و تباه ناپذیر انسان. : زوئه کارلی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آن که به کمال رسیده است. فاتحانه به مرگ خویش می میرد و چنین مرگی. بهین مـــرگ است. : نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تنها سعادتمند. کسی است که چشم به جهان نگشوده به خواب مـــرگ فرو رود. : ارنست همینگوی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر جنبنده ای که بر روی زمین است. مـــرگ را ناخوش می دارد

و اگر به چشم خرد بنگرد. راحتی بزرگ در مـــرگ است : شیخ بهائی کشکول

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به یاد آورد هنگامی را که در برابر خانواده ات در بستر مـــرگ افتاده ای

در حالی که نه پزشکی مـــرگ را می تواند از تو بازدارد. و نه دوستی می تواند برایت سودمند باشد. : علی هادی

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

برای راحت مردن باید پول زیاد خرج کرد. : ساموئل باتلر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ملتی که از مـــرگ نمی ترسد هرگز نخواهد مرد. : نادر شاه افشار

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چه حادثه عجیبی است. باید بروی و هیچگاه باز نگردی. : جان میلتون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مـــرگ یک خواب بی رویاست. : برنارد شاو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زندگی مردم را در یک سطح قرار می دهد و مـــرگ افراد برجسته را هویدا می گرداند. : برنارد شاو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مرگ جز یکبار نمی آید ولی ترس فرا رسیدن آن در طول عمر آدمی را زجر می دهد. : لابرویر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بهترین نوع مـــرگ برای من مرگیست که مرد در آغوش زنی بمیرد. : موپوسان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

حقیر شمردن مـــرگ یکی از فضائل اخلاقیست. : مونتنیه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

گرانبهاترین اندیشه ها. اندیشه درباره زندگی است نه مـــرگ : باروخ اسپینوزا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مرگ مثل خورشید است. کسی نمی تواند بدان چشم دوزد. : لارشفوکو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر می دانستید که یک محکوم به مـــرگ . هنگام مجازات چه حد آرزوی بازگشت به زندگی دارد

آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می سازید بهتر می دانستید : بوعلی سینا

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

از یکی از روحانیون شنیدم که می گفت: اختلافی که بین مرفقط در این است که

افراد سالخورده به سوی مـــرگ می شتابند و مـــرگ به سوی جوانان می آید. : مونتنیه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بگذارید زندگی مانند گل های تابستان و مرگ مانند برگ های پاییز زیبا باشد : تاگور

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مرگ پدر و مادر ابدا اتفاقی فراموش شدنی نیست… وقتی پدر می میرد مثل این میماند که دنده ای از پشتت برداشته اند

جای خالی اش همیشه حس می شود. اما وقتی مادر فوت می کند مثل این است که قسمتی از روحت را با خودش میبرد

یک اتفاق هایی در زندگی فراموش شدنی نیستند اما ناچاریم به خاطر عزیزانی که زنده اند و به خاطر ادامه زندگی از سوگ بیرون بیاییم : بهمن فرمان آرا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من خیلی دوست دارم در یاد مردم بمانم. احساس می کنم زمانی که پس از مرگتان در یادها می مانید

بسیار طولانی تر از زمانی است که زیسته اید. : ایلی صعب

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

طریقت سامورایی. استوار بر مـــرگ است. آن گاه که باید بین مرگ و زندگی یکی را انتخاب کنی

بی درنگ مـــرگ را برگزین. دشوار نیست ؛ مصمم باش و پیش رو

این که بگوییم مردن بدون رسیدن به هدف خود. مرگی بی ارزش است. راهی است سبکسرانه

برای پیچیده کردن موضوع. آن هنگام که تحت فشار انتخاب زندگی یا مـــرگ قرار گرفته ای لزومی هم ندارد به هدف خود برسی

همه ما زندگی را دوست می داریم و تا حد زیادی منطق خود را برمبنای آنچه دوست می داریم بنا می کنیم

اما دست نیازیدن به اهداف خود و ادامه دادن به زندگی. بزدلی است. این یک خط باریک خطرناک است

مردن بدون رسیدن به هدف خود. مرگی بی ارزش و کوته نظرانه است. اما چه باک! شرمی در آن نیست

جوهره طریقت سامورایی همین است. اگر کسی بتواند هر روز و شب با روشن ساختن قلب خویش با این واقعیت

چنان زندگی کند که گویی جسمش مرده است. به آزادی حاصل از طریقت سامورایی خواهد رسید

زندگی اش بی سرزنش خواهد بود و در کار خویش موفق خواهد شد. : یاماموتو چونه تومو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مرد واقعی به پیروزی و شکست نمی اندیشد

او بی باکانه به سوی مرگی جنون آسا هجوم می برد. : یاماموتو چونه تومو

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

هیچ چیز مانند آراستگی نیست

حتی اگر بدانی که ممکن است. امروز به خاک افتی و قاطعانه پذیرای مرگی گریزناپذیر باشی

ولی اگر با ظاهری نا آراسته کشته شوی. فقدان آمادگی خویش را برای مـــرگ نشان داده ای و دشمن تو را کوچک خواهد شمرد و زبون به نظر خواهی رسید

عزم خویش را استوار به مردن در میدان نبرد ساختن. خویش را پیشاپیش مرده انگاشتن

به کار خود مشغول بودن و سروکار داشتن با فنون رزم

اینست زندگی سامورایی و نباید هیچ احساس شرمندگی در آن وجود داشته باشد. فردی که از پیش

مهیای مـــرگ گریزناپذیر نباشد. مرگی ناخوشایند را برای خود رقم خواهد زد ؛ اما اگر پیشاپیش آماده مـــرگ باشد. چگونه می توان بر او خرده گرفت ؟ : یاماموتو چونه تومو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

افراد حسابگر فرومایه اند. حسابگر مرگ را زیان و زندگی را سود می شمارد

از این رو چنین انسانی دوست ندارد بمیرد و چنین است که فرومایه می شود. : یاماموتو چونه تومو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

امیر نائوشیگه گفت: طریقت سامورایی در ازجان گذشتگی است. ده مرد یا بیشتر نمی توانند چنین انسانی را از پای درآورند

عقل عادی نمی تواند کارهای بزرگ انجام دهد

مجنون شو و از جان گذشته. در طریقت سامورایی اگر انسان تنها به عقل خویش اتکا کند. عقب می ماند

نه به وفاداری نیاز است و نه به پارسایی. در این طریقت فقط باید از جان گذشت

وفاداری و پارسایی خود در دل ازجان گذشتگی است. : یاماموتو چونه تومو

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

باید مصمم باشی تا اگر در میدان نبرد کشته شدی. بدنت رو به دشمن باشد. : یاماموتو چونه تومو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از آن جا که روحیه سامورایی حتی پس از مـــرگ او نیز خود را نشان می دهد

به دشمن پشت کردن در میدان نبرد. سبب سرافکندگی اوست. : یاماموتو چونه تومو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک بار با چونه تومو در امتداد جاده قدم می زدیم که او گفت: آیا انسان ها عروسک های خیمه شب بازی خوش ساختی نیستند ؟

هر چند که انسان ها از تارهای نخ آویخته نشده اند. باز می توانند راه بروند

بدوند. بجهند و حتی سخن بگویند. آیا ما سال آینده میهمانان جشن مردگان نخواهیم بود ؟

این جهان به یقین بطالت است. مردم همیشه این را فراموش می کنند. : یاماموتو چونه تومو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

طریقت سامورایی. هر صبح. تمرین مرگ است و در نظر گرفتن این که آیا مـــرگ او اینجاست

یا آن جا و تصور کردن شیوه های مختلف مردن و ذهن خود را بر مـــرگ استوار داشتن

هر چند این کار بسیار دشوار است ؛ اما اگر انسان اراده کند. امکان پذیر است. : یاماموتو چونه تومو

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

حتی اگر سر سامورایی به ناگهان از تن جدا شود. او باید بتواند یک حرکت دیگر انجام دهد

آخرین لحظات زندگی نیتا یوشیسادا گواه این امر است. اگر روح ضعیفی می داشت

همان لحظه که سرش از تن جدا شد. به زمین می افتاد. نمونه جدیدتر آن انو دوکن است

تنها با عزمی راسخ می توان چنین کارهایی کرد. اگر سامورایی با رشادت خویش همچون شبحی کین توز شود

و عزمی راسخ از خود نشان دهد. اگرچه سرش از تن جدا شود. ولی نمی میرد. : یاماموتو چونه تومو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

انسان ها چه نجیب زاده باشند و چه پست. چه فقیر باشند و چه غنی. چه پیر باشند و چه جوان

چه سرگردان باشند و چه روشندل. همگی در یک چیز شریک اند و آن این که همگان روزی می میرند

همه می دانیم که روزی می میریم ولی مسئله آن است که مذبوحانه تلاش می کنیم آن را از خاطر دور سازیم

هر چند می دانیم که روزی جهان خواهد بود و ما در جهان نخواهیم بود. ولی فکر می کنیم همگی پیش از ما می میرند

و ما آخرین کسی خواهیم بود که می میرد. مرگ. راهی بس طولانی به نظر می رسد. آیا این طرز فکر سطحی نیست ؟

این طرز فکر بی ارزش است و تنها به لطیفه ای در یک رؤیا می ماند. چنین طرز فکری را کنار بگذار و آگاه باش

تا زمانی که مرگ در آستانه کوبیدن بر در خانه توست. باید به اندازه کافی تلاش کنی و به هوش باشی. : یاماموتو چونه تومو

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

گفته اند توکوناگا کیچیزائمون فقید همواره گلایه می کرد: آنقدر پیر شده ام که اگر نبردی صورت گیرد

دیگر نمی توانم هیچ کاری انجام دهم ؛ اما هنوز دوست دارم. هنگام حمله به خیل صفوف دشمن کشته شوم

شرم آور است. کاری انجام ندادن و در بستر خویش مردن : یاماموتو چونه تومو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یاماموتو جینمون. هشتاد ساله بود که بیمار شد. لحظه ای به نظر رسید در شرف آه کشیدن است

و یک نفر به او گفت. اگر ناله کنی احساسی بهتری خواهی داشت. ادامه بده.

اما جینمون جواب داد. مسئله این نیست

یاماموتو را همه کس می شناسد و من در تمام زندگی ام چهره خوبی از خود نشان داده ام

برازنده نیست که اجازه دهم. در این دم واپسین مردم صدای ناله های مرا بشنوند.

گفته شده است که تا به پایان آهی از او شنیده نشد. : یاماموتو چونه تومو

جملات زیبا درباره مرگ از انجیل عهد عتیق

گنج های شرارت منفعت ندارد اما عدالت از مـــرگ رهایی می دهد. : امثال سلیمان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چنان که عدالت مودی به حیات است

همچنین هرکه شرارت را پیروی نماید او را به مـــرگ می رساند : امثال سلیمان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خانه شریران منهدم خواهد شد اما خیمه راستان شکوفه خواهد آورد

راهی هست که به نظر آدمی مستقیم می نماید اما عاقبت آن طرق مـــرگ است : امثال سلیمان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مرا مثل خاتم بر دلت و مثل نگین بر بازویت بگذار

زیراکه محبت مثل مرگ زورآور استو غیرت مثل هاویه ستم کیش می باشد : غزل های سلیمان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به درستی که شراب فریبنده است و مرد مغرور آرامی نمی پذیرد

که شهوت خود را مثل عالم اموات می افزاید و خودش مثل مـــرگ سیر نمی شود. : حبقوق نبی

جملات زیبا درباره مرگ از انجیل عهد جدید

آمین آمین به شما می گویم. اگر کسی کلام مرا حفظ کند. مـــرگ را تا ابد نخواهد دید. : انجیل یوحنا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زیرا که مزد گناه مرگ است. اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. : رساله به رومیان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

لیکن اگر به مسیح وعظ می شود که از مردگان برخاست

چون است که بعضی از شما می گویند که قیامت مردگان نیست ؟ : رساله اول به قرنتیان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

لیکن بالفعل مسیح از مردگان برخاسته و نوبر خوابیدگان شده است

زیرا چنان که به انسان مرگ آمد. به انسان نیز قیامت مردگان شد. : رساله اول به قرنتیان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ای مـــرگ نیش تو کجاست و ای گور ظفر تو کجا ؟ نیش مـــرگ گناه است و قوت گناه. شریعت

لیکن شکر خدا را است که ما را به واسطه خداوند ما عیسی مسیح ظفر می دهد. : رساله اول به قرنتیان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به ایمان ابراهیم چون امتحان شد. اسحاق را گذرانید و آن که وعده ها را پذیرفته بود

پسر یگانه خود را قربانی می کرد ؛ که به او گفته شده بود که: نسل تو به اسحاق خوانده خواهد شد.

چون که یقین دانست که خدا قادر بر برانگیزاندن از اموات است

و همچنین او را در مثلی از اموات نیز بازیافت. : رساله به عبرانیان

جملات زیبا درباره مرگ از انجیل عهد جدید

و چون او را دیدم مثل مرده پیش پاهایش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده گفت

ترسان مباش! من هستم اول و آخر و زنده ؛ و مرده شدم و اینک تا ابد الابد زنده هستم و کلیدهای مـــرگ و عالم اموات نزد من است. : مکاشفه یوحنا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از آن زحماتی که خواهی کشید مترس! اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید

و مدت ده روز زحمت خواهید کشید.

لکن تا به مـــرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم. : مکاشفه یوحنا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

و چون مهر چهارم را گشود. حیوان چهارم را شنیدم که می گوید:

بیا ( و ببین ) ! و دیدم که اینک اسبی زرد و کسی بر آن سوار شده که اسم او مرگ است

و عالم اموات از عقب او می آید ؛ و به آن دو اختیار بر یک ربع زمین داده شد

تا به شمشیر و قحط و مـــرگ و با وحوش زمین بکشند. : مکاشفه یوحنا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

و چون فرشته پنجم نواخت. ستاره ای را دیدم که بر زمین افتاده بود و کلید چاه هاویه بدو داده شد.

و چاه هاویه را گشاد و دودی چون دود تنوری عظیم از چاه بالا آمد و آفتاب و هوا از دود چاه تاریک گشت

و از میان دود ملخ ها به زمین برآمدند و به آنها قوتی داده شد

و بدیشان گفته شد که ضرر نرسانند نه به گیاه زمین و نه به هیچ سبزی و نه به درختی

بلکه به آن مردمانی که مهر خدا را بر پیشانی خود ندارند

و به آنها داده شد که ایشان را نکشند بلکه تا مدت پنج ماه معذب بدارند

و اذیت آنها مثل اذیت عقرب بود. وقتی که کسی را نیش زند

و در آن ایام. مردم طلب مرگ خواهند کرد و آن را نخواهند یافت و تمنای مرگ خواهند داشت

اما مرگ از ایشان خواهد گریخت. : مکاشفه یوحنا. ۹. ۱-۲-۳-۴-۵-۶

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

همچنین بخوانید : جملات زیبا درباره جنگ
همچنین بخوانید : جملات زیبا درباره دوستی
همچنین بخوانید : جملات زیبا درباره صلح
همچنین بخوانید : جملات زیبا درباره عشق
همچنین بخوانید : جملات ناب درباره زیبایی

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای امیرکبیر

سخنان و جملات زیبای امیرکبیر

جملات امیرکبیر سخنان و جملات زیبای امیرکبیر میرزا محمد تقی خان فراهانی مشهور به امیرکبیر. …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.