سخنان و جملات زیبای ساموئل اسمایلز

جملات ساموئل اسمایلز

سخنان و جملات زیبای ساموئل اسمایلز . شاعر و نویسنده بریتانیایی

سخنان و جملات زیبای ساموئل اسمایلز

کارهای خوب بــه خود ما نیرو می بخشد . و الــهام بخش دیگران برای انجام کارهای خوب است.

جملات زیبای ساموئل اسمایلز

فقط اصلاحات سیاسی بیشتر بدیــهایی را کــه جامعــه از وجود آنــها رنج می برد اصلاح نخواهد کرد

جامعــه بــه اصلاحات فرهنگی . خانوادگی و شخصی نیازمند است

آدمی کــه وقت شناس است و شما را منتظر نمی گذارد

با این عمل خود نشان می دهد کــه نــه تنــها برای وقت شما بلکــه برای وقت خود نیز ارزش قائل است.

جملات زیبای ساموئل اسمایلز

آری . برای شنا کردن در جــهت مخالف جریان رود . قدرت و جرأت لازم است

هر ماهی مرده ای می تواند همسو با جریان آب حرکت کند.

جملات زیبای ساموئل اسمایلز

اخلاق سرمایــه است . اخلاق بــهترین و عالیترین دارایی ما است.

جملات زیبای ساموئل اسمایلز

اخلاق یکی از بزرگترین قوای محرکــه جــهان است

و در کمال تظاهرات خوی و طبیعت انسانی را در عالی ترین شکل آن مجسم می سازد.

جملات زیبای ساموئل اسمایلز

اخلاق خوب اختصاص بــه طبقــه ای ندارد

در هر طبقــه و صنفی پیدا شود مورد احترام واقع می گردد.

جملات قصار ساموئل اسمایلز

اخلاق بالاتر از قوانین است . زیرا قوانین همیشــه همراه انسان نیست ولی اخلاق همیشــه با او است.

جملات قصار ساموئل اسمایلز

اخلاق . شرف اصلی . و مال . شرافت موهومی است.

جملات قصار ساموئل اسمایلز

ارزانترین چیزها مــهربانی است کــه بــه کار بردن آن مستلزم کمترین ناراحتی و فداکاری است.

جملات قصار ساموئل اسمایلز

اشتغال بــه هر کاری بــهتر از تنبلی و بی کاری است.

جملات قصار ساموئل اسمایلز

اشخاص جدی و فعال طوری بــه کار عادت می کنند کــه بی کاری باعث صدمــه و عذاب آنان می گردد

و اگر برحسب اتفاق از شغل و رشتــه مخصوص بــه خود باز بمانند

بــه حکم اجبار . مشغلــه ای دیگر برای خود تدارک می بینند.

جملات قصار ساموئل اسمایلز

اشخاص شجاع و باجرأت بیش از همــه کس می توانند جوانمردی و فتوت داشتــه

بلکــه اصولأ طبیعت آن ها این طور سرشتــه شده است.

جملات قصار ساموئل اسمایلز

اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز کلامی بر زبان نمی آورند کــه احساسات دیگران را جریحــه دار سازند.

جملات قصار ساموئل اسمایلز

اگر با اشخاصی کــه صاحب روح بلند و اخلاق عالی هستند زندگی کنید

احساس خواهید کرد کــه قوه مرموزی روح و اخلاق شما را بــه طرف مجد و تعالی می کشاند.

جملات قصار ساموئل اسمایلز

اگر زن با تقوا و خوش خلق . کدبانویی در خانــه فقیر و محقری باشد

آن خانــه را محل آسایش و فضیلت و خوشبختی می سازد.

جملات قصار ساموئل اسمایلز

امید . قوه محرک است.

انسان موظف است کــه عاشق حقیقت باشد و اظــهار آن را بــه خاطر عشقی کــه نسبت بــه آن دارد . از تکالیف حتمی خود بداند.

جملات زیبای ساموئل اسمایلز

بدون اخلاق و ملکات فاضلــه هیچ فنون و صنایعی در دنیا نمی تواند

ملتی را از انحطاط و فساد بیرون کشیده و بــه مدارج عالی برساند.

جملات زیبای ساموئل اسمایلز

برای اخذ تصمیم بــه دیگری متوسل شدن . کاری بی فایده و نامعقول است.

جملات فلسفی ساموئل اسمایلز

برای شناخت اخلاق و روحیات یک ملت و سنجش ذوق و پایــه تفکر آن

باید کلیــه کتب و رسالاتی کــه در میان آن ملت بیشتر رواج و انتشار دارد

مورد توجــه و مطالعــه قرار داد.

جملات فلسفی ساموئل اسمایلز

بعد از یک سال کــه از مزاوجت زن و مرد گذشت هیچ کدام در پی زیبایی صورت یکدیگر نیستند

بلکــه هردو توجــه بــه خلق و رفتار یکدیگر دارند.

جملات فلسفی ساموئل اسمایلز

بعضی اشخاص ممکن است علی الظاهر خشن و نامعقول بــه نظر برسند

ولی در باطن صاحب قلبی پاک و روحی منزه و ارجمند باشند.

جملات فلسفی ساموئل اسمایلز

بــه جرأت می توان ادعا کردکــه زندگانی حقیقی عده ای از مشاهیر و رجال بعد از مرگشان شروع شده است.

جملات زیبای ساموئل اسمایلز

بــه هرطرف کــه اراده متمایل گردد . طبیعت نیز بدان سمت می گردد.

جملات فلسفی ساموئل اسمایلز

تنبل ترین و ضعیف النفس ترین اعضای جامعــه بیش از همــه شکوه و شکایت دارند

بدترین اقسام چرخ ها . چرخی است کــه صدا و هیاهوی آن زیادتر است.

جملات آموزنده ساموئل اسمایلز

تنبلی . بلا و آفت بشریت است. همانطور کــه زنگ آهن را می خورد و آن را فاسد می سازد

بطالت نیز قلب افراد و ملل را خورده آنــها را از صفحــه وجود محو می سازد.

جملات آموزنده ساموئل اسمایلز

تنــها سرمایــه گرانبــهای ما وقت است و اگر رفت دیگر برنمی گردد.

جملات آموزنده ساموئل اسمایلز

ثروت در دست کسانی کــه صاحب عزم و اراده قوی و تملک نفس نیستند

و یا نمی توانند امیال و هوای نفسانی خویش را اداره کنند

بــه منزلــه دام و سرچشمــه بلا و مصیبت است

چــه برای خودشان و چــه برای دیگران.

جملات آموزنده ساموئل اسمایلز

حتی مرگ نیز بر شیرینی طعم حیات می افزاید زیرا ما را نسبت بــه زندگانی وابستــه و علاقمند می سازد.

جملات آموزنده ساموئل اسمایلز

حس شفقت و مــهربانی مانند کلید زرینی است کــه دریچــه دل ها را بــه روی انسان می گشاید.

سخنان و جملات زیبای ساموئل اسمایلز

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای برتولت برشت

جملات فلسفی قصار و زیبای برتولت برشت

جملات و سخنان برتولت برشت جملات زیبای برتولت برشت اویگن برتولت فریدریش برشت نمایشنامه نویس …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.