لحظه دیدار نزدیک است – رضا صادقی

رضا صادقی

لحظــه دیدار نزدیک است

باز من دیوانــه ام مستم

باز میلرزد دلم دستم

باز گویی در جــهان دیگری هستم

لحظــه دیدار نزدیک است

باز من دیوانــه ام مستم

باز میلرزد دلم دستم

باز گویی در جــهان دیگری هستم

آی نخراشی بــه غفلت گونــه ام را تیغ

آی نفروشی صفای زلفکم را دست

آبرویم را نریزی دل

ای نخورده مست . لحظــه دیدار نزدیک است

لحظــه دیدار نزدیک است

لحظــه دیدار نزدیک است

********

لحظــه دیدار نزدیک است

باز من دیوانــه ام مستم

باز میلرزد دلم دستم

باز گویی در جــهان دیگری هستم

لحظــه دیدار نزدیک است

باز من دیوانــه ام مستم

باز میلرزد دلم دستم

باز گویی در جــهان دیگری هستم

آی نخراشی بــه غفلت گونــه ام را تیغ

آی نفروشی صفای زلفکم را دست

آبرویم را نریزی دل

ای نخورده مست . لحظــه دیدار نزدیک است

لحظــه دیدار نزدیک است

لحظــه دیدار نزدیک است

برچسب ها :

همچنین ببینید

نرو تو هم مثل من نمی تونی دووم بیاری – رضا صادقی

نرو تو هم مثل من نمی تونی دووم بیاری – رضا صادقی

نرو تو هم مثل من نمی تونی دووم بیاری نرو تو هم مثل من تو …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.