جملات فلسفی قصار و زیبای رالف والدو امرسون

رالف والدو امرسون

سخنان و جملات زیبای رالف والدو امرسون فیلسوف و نویسنده آمریکایی و پدیدآورنده مکتب تعالی گرائی آمریکا

سخنان قصار کوتاه آموزنده و جملات زیبای رالف والدو امرسون

جملات و سخنان آموزنده حکیمانه پند آموز و فلسفی رالف والدو امرسون

مقیاس ارزش انسان اهمیتی است که به وقت خود میگذارد

جملات زیبای رالف والدو امرسون

فردا . غریبه ای . استادانه . درست آنچه را در همه ی زندگی به آن اندیشیده ایم و احساس کرده ایم . خواهد گفت

جملات زیبای رالف والدو امرسون

آنگاه که انسان در برابر خود می ایستد . به نظر می رسد همه چیز سد راه اوست

جملات زیبای رالف والدو امرسون

مشورت هنری است که به کمک آن می توانید همه را به همکاری با خود وادارید

جملات زیبای رالف والدو امرسون

توان با هم خندیدن . لازمه ی عشق است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یکی ار خوبی های دوستی این است که شما می توانید نزد دوستانتان . نادان باشید

جملات زیبای رالف والدو امرسون

خرد مانند الکتریسیته است. هیچ فردی نیست که همیشه خردمند باشد . ولی افراد سزاوار خردمندی . اگر در مسیر درست قرار بگیرند . اندک زمانی خردمند می شوند ؛ مانند شیشه . که اگر آن را مالش دهی . مدتی کوتاه به نیروی الکتریسیته مجهز می شود

جملات زیبای رالف والدو امرسون

توانگر راستین کسی است که مالک روزش باشد. هیچ پادشاهی . هیچ انسان پولداری و هیچ پری و دیوی . دارای چنین نیرویی نیستند

جملات زیبای رالف والدو امرسون

مردان کم مایه به شانس باور دارند . مردان بااراده و خردمند . به علت و معلول

جملات زیبای رالف والدو امرسون

از درستی و راستی خود . همانند یک چیز مقدس نگاهبانی کنید

جملات زیبای رالف والدو امرسون

جان را به هیجان آورید . آنگاه آب و هوا و دهکده و شرایط شما در دنیا همگی ناپدید می شوند . دنیا استواری خود را از دست می دهد . هیچ نمی ماند جز جان و وجود پاک خداوندی که در آن زندگی می کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

علف هرز چیست ؟ گیاهی که نیکویی های آن هنوز کشف نشده است

جملات فلسفی رالف والدو امرسون

برای ذهنی کدر و تاریک . طبیعت اندوهگین است. برای ذهنی روشن . کل دنیا در حال درخشیدن و سرشار از نور است

جملات زیبای رالف والدو امرسون

نیرویی که در انسان نهفته است . طبیعتی تازه دارد و هیچ کس جز او نمی داند که چه می تواند انجام دهد و خودش هم تا زمانی که آن را نیازماید از آن آگاهی ندارد

جملات فلسفی رالف والدو امرسون

شکوه دوستی در دستان دراز شده به سوی هم . لبخند با محبت و شادی همنشینی نیست . بلکه الهامی روحانی است که هر زمان فرد کشف می کند شخصی دیگر باورش دارد و می خواهد به او باور داشته باشد . به او دست می دهد

جملات فلسفی رالف والدو امرسون

هر اندازه که دنیا را برای یافتن زیبایی زیر پا بگذاریم . باز هم باید آن را با خود ببریم . وگرنه زیبایی را نخواهیم یافت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

طبیعت . پرده ای بسیار نازک است . زیرا حضور مطلق شکوه و بزرگی خداوندی از میان همه چیز پدیدار می شود

جملات فلسفی رالف والدو امرسون

یک ستایش کوچک . نتایجی عالی در پی دارد

جملات فلسفی رالف والدو امرسون

انسانهای بزرگ کسانی هستند که دریافته اند نیروی معنوی بسیار تواناتر از نیروی مادی است و اندیشه و خرد است که بر دنیا حکم می راند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برخی از دیدگاهها . ما را جوان می بینند و جوان نگاه می دارند. چنین دیدگاههایی . عشق های جهانی و زیبایی های جاودانه اند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پاداش کاری که خوب انجام گرفته همان انجام آن کار است

جملات فلسفی رالف والدو امرسون

کسی که نتواند بر ترس غلبه کند . هنوز اولین درس زندگی را نیاموخته است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند

جملات فلسفی رالف والدو امرسون

به آدمها اعتماد کن تا با تو صادق باشند

جملات زیبای رالف والدو امرسون

یگانه راه دوست پیدا کردن این است که اول خودمان اظهار دوستی کنیم

جملات قصار رالف والدو امرسون

زینت خانه به دوستانی است که در آنجا تردد می کنند

جملات قصار رالف والدو امرسون

یک دوست شاد . همچون شمعی در محفل یاران است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به ازاء هر دقیقه عصبانیت . شصت ثانیه شادی را از دست می دهید

جملات قصار رالف والدو امرسون

انسان های بزرگ آنهایی هستند که روان . قوی تری از هر نیروی مادی می دانند و بر این باورند که انگار بر حکومت دارند

جملات فلسفی قصار و زیبای رالف والدو امرسون

وقتی فرد در فشار درد و رنج باشد و مانند افراد شکست خورده به نظر برسد . تازه فرصت پیدا می کند چیزی یاد بگیرد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردان بزرگ کسانی هستند که می دانند اندیشه های بزرگ بر جهان حکم می رانند

جملات زیبای رالف والدو امرسون

چیزی ساده تر از بزرگی نیست ؛ آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

جملات قصار رالف والدو امرسون

هر انقلابی ابتدا جرقه ای از اندیشه های یک انسان بوده است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وقتی که پیر می شویم . صورت زیبا به سیرت زیبا می پیوندد

جملات ارزشمند رالف والدو امرسون

اقبال . نام دیگر پایداری در هدف است

جملات ارزشمند رالف والدو امرسون

کسی را که هیچ حقی ندارد . زودتر از کسی که نیمی از حق به جانب اوست . می توان قانع کرد

جملات ارزشمند رالف والدو امرسون

اولین ناآگاهی سیگار این است که هنگام کشیدن آن در عین بیکاری تصور می کنیم کاری انجام می دهیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی که از تمام کمک های خارجی چشم بپوشد و آن را دور اندازد و شخصا وارد میدان شود و به نیروی خود برپا ایستد . کسی است که نیرومندی و موفقیت را برایش پیش بینی می کنم

جملات ارزشمند رالف والدو امرسون

اگرچه جنگ برای اصلاح حال ملت و افزایش آبادانی آغاز می گردد . اما حقیقت این است که در طی جنگ . بحران عظیمی در حیات اجتماعی و سیاسی پدیدار می شود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر هرکس با فکر خود و بدون نفوذ خارجی برای رسیدن به هدفش کوشش کند . سرانجام . طبیعت تسلیم او شده و دنیا به او روی می آورد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر زنجیری به گردن دیگری بیندازید . سر دیگر آن به گردن خودتان گره می خورد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بالاترین پیمانی که می توانیم با دوست خود ببندیم این است: بیا تا ابد اعتماد بین ما حاکم باشد

جملات ارزشمند رالف والدو امرسون

هر انسانی را باید به دلیل خوبی هایش گرامی داشت

جملات ارزشمند رالف والدو امرسون

تمدن . نتیجه نفوذ زنان پارسا است

جملات ارزشمند رالف والدو امرسون

یک قهرمان شجاع تر از یک انسان معمولی نیست ولی چند دقیقه بیشتر شجاع است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

صدای آنچه انجام می دهید . به قدری بلند است که آنچه می گویید . شنیده نمی شود

جملات حکیمانه رالف والدو امرسون

جهان هستی به کسی که می داند به کجا می رود . راه نشان می دهد

جملات حکیمانه رالف والدو امرسون

به خانه ی دوست خود زیاد رفت و آمد کن . چرا که اگر به او سر نزنی . علف های هرز . مسیر روبروی خانه ی او را خواهند بست

جملات حکیمانه رالف والدو امرسون

یک دوست می تواند به راستی . شاهکار طبیعت به شمار آید

جملات حکیمانه رالف والدو امرسون

کارهایی را انجام بده که از آنها می ترسی.در این صورت . مرگ ترس را حتمی بدان. ابتدا از پرتگاه به پایین بپر تا در بین راه . بال پرواز خود را بسازی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شادی . عطری است که نمی توانی به دیگران بزنی . مگر آنکه قطره هایی از آن را به خودت بزنی

جملات زیبای رالف والدو امرسون

باید در کارها وجدان خود را راهنما قرار دهیم و همان را که وجدان به ما نشان می دهد . در پیش بگیریم

جملات حکیمانه رالف والدو امرسون

برده فقط یک آقا دارد . اما شخص طمعکار نسبت به هر کسی که او را یاری کند . برده است

جملات حکیمانه رالف والدو امرسون

ما مالک اسباب مادی نمی شویم . بلکه بنده ی آن می گردیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آنچه را که به دنبالش هستیم خواهیم یافت و آنچه را که از آن می گریزیم از ما خواهد گریخت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بزرگ ترین شکوه و سربلندی ما نه در هرگز سقوط نکردن . بلکه در برخاستن پس از هر شکست است

سخنان و جملات زیبای رالف والدو امرسون

بیشترین تاثیر افراد خوب زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند

سخنان رالف والدو امرسون

هر انسانی آفریده اندیشه های روزانه خویش است. اگر انسان میخواهد دگرگونی در زندگیش روی دهد . باید از دل و جان آغاز کند تا اندیشه ها و احساسات . شخص را تحت تاثیر قرار دهد و دگرگون سازد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بزرگترین موفقیت عبارت است از اعتماد یا سازش کامل بین اشخاص صمیمی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چه آسان می توان مطابق عقاید دیگران زندگی کرد . چه آسان می توان در خلوت و انزوا مطابق نظرات خود رفتار نمود . اما بزرگ آن کسی است که در میان مردم . استقلال رای خود را در عین صمیمیت و مهربانی حفظ کند

سخنان رالف والدو امرسون

وقتی می دانیم به خواسته هایمان می رسیم شایسته است که اهداف و آرزوهای ارزشمند را طلب کنیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر شیرینی به تلخی و هر تلخی به شیرینی آمیخته است و هر زشتی از زیبایی نیز بهره دارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در قانون هستی . شادی . آرامش و آزادی زمانی تحقق می یابند که آنها را ببخشیم

سخنان رالف والدو امرسون

یک انسان متعالی به اندازه ای که بزرگ می اندیشد . بهتر نیز زندگی می کند

سخنان رالف والدو امرسون

بر روی قلب خود بنویسید که هر روز . بهترین روز سال است

سخنان رالف والدو امرسون

خاموش باشیم . زیرا در آن زمان است که صدای نجوای خدا را خواهیم شنید

سخنان قصار کوتاه آموزنده و جملات زیبای رالف والدو امرسون

همچنین بخوانید : جملات زیبای فیلسوفان

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای ادگار آلن پو

سخنان و جملات زیبای ادگار آلن پو

جملات ادگار آلن پو سخنان و جملات زیبای ادگار آلن پو نویسنده. شاعر. ویراستار و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. تکه نوشته ای از رالــف والــدو امــرســون
    اینکه اغلب بخندی و زیاد بخندی ، اینکه هوشمندان به تو احترام بگذارند و کودکان با تو همدلی کنند ، اینکه تحسین منتقدان منصف را بشنوی و خیانت دشمنان دوست نما را تحمل کنی. اینکه زیبایی را درک و تحسین کنی ، در دیگران بهترین ویژگیها را ببینی و بیابی ، و دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفتی ، تحویل دهی: خواه با فرزندی خوب ، خواه با باغچه ای سرسبز و خواه با بهبود شرایط اجتماعی. حتی اگر بدانی یک نفر ، با بودن تو ، ساده تر نفس کشیده است ، تو موفق شده ای.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.