سخنان و جملات زیبای رالف والدو الیسن

جملات رالف والدو الیسن

سخنان و جملات زیبای رالف والدو الیسن ، نویسنده آفریقایی – آمریکایی و استاد دانشگاه

سخنان و جملات زیبای رالف والدو الیسن

داستانی خوب از آنچــه واقعی است ساختــه شده است و واقعیت دشوار است.

جملات زیبای رالف والدو الیسن

اگر سفیدپوست ها می دانستند کــه خروش ترومپت اش چــه معنایی دارد . گردنش را می شکستند.

جملات زیبای رالف والدو الیسن

بعضی افراد بستگان شما هستند . اما بعضی ها اجداد شما هستند . و شما می خواهید آنــهایی را کــه می خواهید بــه عنوان اجداد انتخاب کنید. شما خودتان را از این ارزش ها می سازید.

جملات زیبای رالف والدو الیسن

بعضی از آن ها آلت موسیقی را طوری باخود حمل می کنند کــه یک کشیش صلیبش را.

جملات زیبای رالف والدو الیسن

آموزش و پرورش همــه مسائل مربوط بــه ساخت پل ها است.

جملات فلسفی رالف والدو الیسن

ما یک کلیسای سیاه پوستی و یک مدرســه سیاه پوستی و چندتا کلبــه داشتیم و پیوندهای برادرانــه ؛ بالاتر از آن تا چشم کار می کرد دنیای پــهناور سفیدپوستان بود.

جملات قصار رالف والدو الیسن

خواب عمیق آماده سازی مخفی برای یک اقدام آشکارتر است.

جملات ارزشمند رالف والدو الیسن

من لویی آرمسترانگ را دوست دارم چون در وصف مردمان نامرئی شعر می سراید. از آن جایی کــه منــهم در مورد نامرئی بودن چیزهایی می دانم . می توانم نوایش را بفــهمم.

سخنان زیبای رالف والدو الیسن

من یک مرد نامرئی هستم من یک انسان هستم از گوشت و استخوان

فیبر و مایع . و من حتی ممکن است گفتــه شود کــه ذهن داشتــه باشم.

من نامرئی هستم . درک می کنم . بــه خاطر اینکــه مردم از دیدن من عاجزند.

سخنان زیبای رالف والدو الیسن

درک هنر . در نــهایت بستگی بــه تمایل فرد بــه گسترش بشریت و شناخت انسان از زندگی انسان دارد.

سخنان زیبای رالف والدو الیسن

بــه طور کلی . منتقدان و خوانندگان یک حس تأیید هویت بــه عنوان یک نویسنده را بــه من میدهند

شما ممکن است این را در خودتان ببینید

اما اینکــه دیگران آن را تأیید کنند . اهمیت فوق العاده ای دارد

در نــهایت نوشتن یک نوع ارتباط است.

سخنان زیبای رالف والدو الیسن

وقتی متوجــه شدم کــه من هستم . من آزاد شدم.

سخنان زیبای رالف والدو الیسن

پایان در آغاز است و دروغ بسیار پیش رو است.

سخنان و جملات زیبای رالف والدو الیسن

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای سیمین دانشور

سخنان و جملات زیبای سیمین دانشور

سخنان و جملات سیمین دانشور سخنان و جملات زیبای سیمین دانشور نویسنده و مترجم ایرانی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.