خانه / اسامی رؤسای جمهور آمریکا همراه با زندگینامه

اسامی رؤسای جمهور آمریکا همراه با زندگینامه

اسامی رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا

اسامی رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا به ترتیب و همراه با زندگینامه

اسامی رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا

دوستان عزیز نام تمامی رئیس جمهور های آمریکا به ترتیب درج شده
و در زیر آنها لینک زندگینامه و بیوگرافی و در بعضی موارد جملات زیبای آنها قرار داده شده است
امید وارم مفید باشه براتون و لذت ببرید

ترتیب رئیس جمهور های امریکا

۱ : جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

جرج واشنگتن

جملات زیبای جرج واشنگتن

۲ : جان آدامز دومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه جان آدامز

جملات زیبای جان آدامز

۳ : توماس جفرسون سومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

توماس جفرسون

جملات زیبای توماس جفرسون

اسامی رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا

۴ : جیمز مدیسون چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه جیمز مدیسون

جملات زیبای جیمز مدیسون

۵ : جیمز مونرو پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه زندگینامه جیمز مونرو

جملات زیبای جیمز مونرو

۶ : جان کوئینسی آدامز ششمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

جان کوئینسی آدامز

۷ : اندرو جکسون هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه اندرو جکسون

۸ : مارتین ون بیورن هشتمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه مارتین ون بیورن

۹ : ویلیام هنری هریسون نهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه ویلیام هنری هریسون

۱۰ : جان تایلر دهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه جان تایلر

اسامی رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا

۱۱ : جیمز ناکس پولک یازدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه جیمز ناکس پولک

۱۲ : زاکری تیلور دوازدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه زکری تیلور

۱۳ : میلارد فیلمور سیزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه میلارد فیلمور

۱۴ : فرانکلین پیرس چهاردهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه فرانکلین پیرس

۱۵ : جیمز بیوکنن پانزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

جیمز بیوکنن

۱۶ : آبراهام لینکلن شانزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

آبراهام لینکلن

جملات زیبای آبراهام لینکلن

۱۷ : اندرو جانسون هفدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه اندرو جانسون

۱۸ : یولیسیز سایمن گرانت هجدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

یولیسیز سایمن گرانت

۱۹ : راترفورد هایس نوزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه زندگینامه راترفورد هایس

۲۰ : جیمز آبرام گارفیلد بیستمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه جیمز آبرام گارفیلد

اسامی رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا

۲۱ : چستر آلن آرتور بیست و یکمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

چستر آلن آرتور

۲۲ : استیفن گراور کلیولند بیست و دومین و بیست و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه استیون گروور کلیولند

۲۳ : بنجامین هریسون بیست و سومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه بنجامین هریسون

۲۴ : استیفن گراور کلیولند بیست و دومین و بیست و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه استیون گروور کلیولند

۲۵ : ویلیام مک کینلی بیست و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه ویلیام مک کینلی

۲۶ : تئودور روزولت بیست و ششمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

تئودور روزولت

جملات زیبای تئودور روزولت

۲۷ : ویلیام هووارد تافت بیست و هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه ویلیام هاوارد تافت

۲۸ : توماس وودرو ویلسون بیست و هشتمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

وودرو ویلسون

۲۹ : وارن هاردینگ بیست و نهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

وارن هاردینگ

۳۰ : جان کالوین کولیج سی امین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه جان کالوین کولیج

اسامی رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا

۳۱ : هربرت هوور سی و یکمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه هربرت هوور

۳۲ : فرانکلین دلانو روزولت سی و دومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

فرانکلین روزولت

جملات زیبای فرانکلین دلانو روزولت

۳۳ : هری اس ترومن سی و سومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

هری ترومن

۳۴ : دوایت آیزنهاور سی و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

جملات زیبای دوایت آیزنهاور

۳۵ : جان اف کندی سی و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

جان اف کندی

جملات زیبای جان اف کندی

۳۶ : لیندون بنیز جانسون سی و ششمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه لیندون جانسون

۳۷ : ریچارد نیکسون سی و هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه ریچارد نیکسون

۳۸ : جرالد فورد سی و هشتمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه جرالد فورد

۳۹ : جیمی کارتر سی و نهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه جیمی کارتر

۴۰ : رونالد ویلسون ریگان چهلمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه رونالد ریگان

اسامی رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا

۴۱ : جورج هربرت واکر بوش چهل و یکمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه جرج هربرت واکر بوش

۴۲ : بیل کلینتون چهل و دومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه بیل کلینتون

۴۳ : جرج واکر بوش چهل و سومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه جرج دبلیو بوش

۴۴ : باراک اوباما چهل و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه باراک اوباما

۴۵ : دونالد ترامپ چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا

برچسب ها :