پوزیدون الهه و خدای دریاها

اسطوره پوزیدون الهه و خدای دریاها

پوزیدون خدا و فرمانروای دریاها در اساطیر یونان باستان

اسطوره پوزیدون الهه و خدای دریاها

. در اساطیر یونان خدای نام های بسیاری از جمله دریاها . رودخانه ها . سیل . خشکسالی . زمین لرزه و اسب ها بود .
اما او به خدای دریاها شهرت دارد و محافظ تمامی آب ها است.
او قابل قیاس با نپتون در اساطیر روم است ولی نباید این دو را با هم اشتباه گرفت.
پوزئیدون فرزند کرونوس و رئا . یکی از دوازده ایزد المپ نشین پانتئون
و در بین آن ها یکی از شش فرزندی بود که بالاخره توانست قدرت های دنیا را تقسیم کند.
برادران و خواهران او عبارتند از : هستیا . دیمیتر . هرا . هادس و زئوس.
تقسیم بندی جهان بین او و برادرانش زئوس و هادس رخ داد.
پوزئیدون فرمانروای دریاها شد . زئوس فرمانروای آسمان و دنیای زیرین هم نصیب هادس شد.
نام های الوهیت دیگری که به پوزئیدون نسبت داده شده عبارتند از خدای زمین لرزه ها و اسب ها.
نمادهای مرتبط با پوزئیدون عبارتند از: دلفین . نیزه سه شاخ و سه ماهی چنگک دار نیزه ای.
پوزئیدون اغلب از نیروهای خود مانند زمین لرزه . آب و اسب ها برای ترساندن و مجازات مردم بعنوان انتقام از آن ها استفاده می کرد.
او یکی از سرپرستاران پیشگوی معبد دلفی بود و بطور گسترده توسط دریانوردان مورد پرستش قرار می گرفت.

همسران و فرزندان

پوزئیدون در بکاربردن قدرت خود بر روی زنان همانند برادر خود زئوس بود.
او معشوقه های بسیار داشت و پدر فرزندان بیشماری بود.
پوزئیدون با آمفیتریت ( یکی از پنجاه حوری دریایی که دختران نرئوس و اوکئانوس بودند ) ازدواج کرد .
و حاصل این پیوند یک نیمه انسان و نیمه ماهی به نام تریتون بود.
او همچنین مدوسا ( یکی از گورگونها ) را نیز حامله کرد تا کریسائور و پگاسوس ( اسب بالدار ) را دنیا آورد.
تجاوز به آیترا توسط پوزئیدون بدنیا آمدن تسئوس را به همراه داشت ؛
او بعد از تجاوز به کاینئوس او را به درخواست خودش به یک مرد تبدیل کرد.
تجاوز بعدی آمیمونه را گرفتار خود کرد . وقتی او سعی داشت از دست ساتیر فرار کند و پوزئیدون او را نجات داد.
دیگر فرزندان پوزئیدون شامل : ایمولپوس . پولیفموس ( یکی از سیکلوپها ) . اوریان . شاه آمیکوس . پروتئوس . آگنور و بلوس از ائوروپه . پلیاس و پادشاه مصر بوسایرس بودند.
او با خواهر خود دمتر نیز رابطه عاشقانه داشته است و هنگامی که خود را به شکل یک اسب نر درآورده بود . با او نزدیکی نمود.

پوزئیدون و آتنا

یکی دیگر از داستان های بدنام پوزئیدون حاصل رقابت او با الهه عقل و خرد . آتنا . بر سر شهر آتن بود.
پوزئیدون بعد از آتنا دومین ایزد پراهمیت در شهر آتن به شمار می رفت
و برای فریفتن دل های مردم شهر . نیزه سه شاخ خود را بر روی زمین پرتاب کرد
و باعث بوجود آمدن بهار در آکروپولیس شد .
اگرچه دست آخر آتنا به سبب دادن درخت زیتون به مردم آتن در این نبرد پیروز شد.
پوزئیدون از این تصمیم خشمگین شد و دشت های آتن را غرق سیلاب کرد.
سرانجام . آتنا و پوزئیدون با آمیختن نیروهای یکدیگر با هم متحد شدند.
با وجود اینکه پوزئیدون خدای اسب ها بود . آتنا اولین ارابه را درست کرد.
همچنین آتنا اولین کشتی را ساخت تا بر روی دریایی که پوزئیدون فرمانروای آن بود حرکت کند.

پرستش خدای دریاها

دریانوردان برای داشتن سفری مطمئن به او متکی بودند و او را پرستش می کردند
و بسیاری از مردم اسب های خود را به نشانه قدردانی و احترام به او با غرق کردن آن ها قربانی می کردند.
او در اعماق اقیانوس ها در قصری ساخته شده از مرجان و جواهرات زندگی می کرد
و سوار بر ارابه ای می شد که توسط هیپوکَمپِس ها کشیده می شدند.
اما پوزئیدون بسیار بد خلق بود و خلق و خوی او گاهی اوقات منجر به خشونت هایی می گردید.
هنگامی که از روحیه خوبی برخوردار بود . سرزمین های جدیدی در آب های آرام خلق می کرد
و در مقابل وقتی خلق و خوی بدی داشت . نیزه سه شاخ خود را به طرف زمین پرتاب می کرد که باعث ایجاد زمین لرزه . چشمه های متلاطم . خسارت به کشتی ها و غرق شدن انسان ها می گردید.
بر طبق نوشته های پوسانیاس . پوزئیدون قبل از آپولون . یکی از سرپرستاران پیشگوی معبد دلفی بود.

دیوارهای تروا

پوزئیدون با همکاری آپولون دیوارهای تروا را در ازای پاداشی برای شاه لائومدون ساختند
و از این رو تروا . نپتونیا پرگاما نام گرفت.
اما وقتی ساخت دیوار به اتمام رسید . لائومدون مزدشان را نپرداخت و حتی آن ها را تهدید کرد .
چون به دیواری که یونانیان در اطراف کشتی خود ساخته بودند حسد می ورزید.
پوزئیدون نیز در عوض هیولایی دریایی را به شهر فرستاد که لائومدون .
دخترش هسیونه را به عنوان قربانی پیشکش هیولا کرد تا آن را ببلعد .
اما هراکلس هسیونه را نجات داد و هیولا را از بین برد.
در طرف دیگر آپولون نیز برای انتقام تروا را به طاعون مبتلا کرد.

اسطوره پوزیدون

پوزیدون که رومی ها او را نپتون می نامند . فرمانروای دریاهاست.
او مردی است با ریش بلند مانند زئوس که چنگکی سه شاخه و بزرگ در دست دارد.
زمین لرزه در اختیار اوست و حیوان نمادین او اسب و گاو نر وحشی است.
در اسطوره یونانی . پوزیدون پسر کرونوس و هرا . همچون دیگر خواهر و برادرانش . به جز زئوس . پس از تولد توسط پدرش کرونوس بلعیده شد .
زیرا کرونوس می ترسید پسرش او را از اریکه قدرت پایین بیندازد.
بعدها به همراه سایر خواهران و برادرانش . توسط زئوس نجات می یابد.
سپس زئوس . پوزیدون و هادس متحد شده و پدرشان را شکست می دهند.
پس از آن قرعه کشی کرده و جهان را بین خود تقسیم می کنند که سهم پوزیدون دریا می شود.
پوزیدون از سهم خود راضی نبود و از اینکه زئوس زمین را تحت کنترل خود در آورده بود . بسیار ناراضی بود.
پوزیدون بطور مکرر و همیشه در برابر زئوس شورش و طغیان می کرد که همیشه هم ناموفق بود.
ویژگی اصلی پوزیدون تندخویی است.
او رب النوعی است که همچون دریایی طوفانی متلاطم است و بداخلاق . خشمگین . اهل خراب کردن و خطرناک است.
در عین حال توانایی این را دارد که دریاهای طوفانی را آرام کند
و با ارابه طلایی خود که اسبهای سفید با بالهای طلایی آن را می کشند . بر امواج دریا براند.
پوزیدون اغلب از نیروهای خود مانند زمین لرزه . طوفان و اسبها برای ترساندن و مجازات مردم و به عنوان انتقام از آنها استفاده می کرد.
پوزیدون خود را با زئوس برابر می شمرد و پس از زئوس قدرتمندترین خداست
و طبیعتی ستیزه جو و حریص و سرکش دارد.
او بارها برای به دست آوردن و تسلط بر سطح زمین و شهرهای خدایان منصوب از طرف زئوس . با آنها درگیر شد.

ویژگیهای شخصیتی پوزیدون

پوزیدون فرمانروای دریاها و اسبهاست. آب همیشه در آدمی نماد اسرار و خطرات ذهنی ناآگاه و سیال است.
اسب نمادی است از ماهیت خام و تربیت نشده ی ما.
زمین لرزه . طوفان و موجهای مخرب در دست اوست.
نماد دیگر وی چنگک سه شاخه است.
این نمادی است مردانه که نشان دهنده ی قدرت مردانگی و باروری در اوست.
در زندگی متعهدانه نشان دهنده ی نقش شوهر و پدر برای خانواده و همسر است.
برای درک شخصیت او و روان شناسی قلمرو تحت اختیارش کافی است درباره ی حالتهای مختلف و متغیر دریاها فکر کنیم.
دریا می تواند موج هایی بلند داشته باشد و همه چیز را در راه خود خراب کند .
درست مثل حالتهای هیجانی وجود ما که منطق را نادیده می گیرد.
او آورنده ی طوفان و زمین لرزه است و نماد قدرت مخرب طبیعت آدمی.
دریا در رویا و استعاره به معنای ذهن ناخودآگاه است.
در عمق کم دریا خاطرات و احساسات شخصی ما قرار دارد و در عمق زیاد .
ناخودآگاه جمعی بشر است که هادس نماد آن است.
خانواده ی مردان پوزیدونی می دانند که این حالت پدر خانواده . حالتی است خطرناک.
وقتی احساسات خام و نابالغ پدر خانه را پر می کند . خطر همه ی افراد خانواده را تهدید می کند.
فرهنگ پدر سالارانه در این خانواده ها به پدر اجازه می دهد خشم و ناراحتی خود را به هر شکلی که دوست دارد . ابراز کند.

تجربه ی حالتی پوزیدونی

هرکسی که گاهی حس می کند احساسات و هیجانات شدید در درونش می جوشد و بدن او را به لرزه می اندازد .
در حال تجربه ی حالتی پوزیدونی در وجود خود است.
خیلی وقتها خواب موج های بلند و دریاهای طوفانی را می بینیم و از زمین لرزه هراس داریم.
اینها زمانی رخ می دهد که طبیعت پوزیدونی ما در حال طغیان و سرکشی است.
رویاهایی که به غواصی مربوط می شوند به پوزیدون اشاره دارند.
پوزیدون همچنین استعاره ای است برای مردان و زنانی که قادرند به عمق احساسات خود سفر کنند
و در آنجا با اندوه . خشم و حتی زیبایی هایی که سرکوب شده اند . ملاقات کنند.
ویژگی غواص گونه ی پوزیدون که به احساسات و هیجانات دسترسی دارد . در شاعران . نمایشنامه نویسان . موسیقیدانان و حتی روانشناس ها وجود دارد.
افرادی که در طول تاریخ درد و رنج کشیده اند .
فرهنگ هایی که در آنها هنر و ادبیات ارزشمند بوده است و به طور کلی جوامعی که ماهیت احساسی و هیجانی دارند .
این قلمرو را مهم و با ارزش شمرده و به مردان خود اجازه داده اند احساساتشان را بیان کنند
و به زبان بیاورند.
مزاج هیجانی پوزیدون از مشهورترین ویژگیهای اوست.
او بداخلاق . خشمگین . اهل خراب کردن و خطرناک است.
در عین حال او توانایی دارد دریاهای طوفانی را آرام کند.
برای کینه و دشمنی پوزیدون نمی توان همتایی پیدا کرد.
اگرچه پوزیدون به خاطر عصبانیتش شهرت دارد . دارای سیمایی بخشنده و آرام نیز هست.
پوزیدون کهن الگویی است که می تواند عمق و زیبایی داشته باشد.
مردان پوزیدونی دوست دارند مهم باشند .
در حالی که شخصیت پوزیدون از نظر تفکر و مدیریت استراتژیک ضعف دارد
و به ویژگیهایی که لازم است تا در دنیای پدر سالارانه موفق باشد . دسترسی ندارد.
به همین دلیل ممکن است تلاش او در دنیای کسب و کار به موفقیت نیانجامد.

پوزیدون دشمنی سازش ناپذیر

پوزیدون دشمنی سازش ناپذیر است و شخصیتی کینه توز دارد که حتی پس از گذشت زمان طولانی . انتقام و دشمنی را فراموش نمی کند.
او یا مردی است برون گرا که احساساتش را ابراز می کند
یا اگر درون گراست . این هیجانات را درون خود سرکوب می کند.
در هر دو حالت احساسات در او عمیق و شدیدند.
این تیپ شخصیتی و این مجموعه رفتاری همیشه تحت تاثیر احساسات . عواطف و غرایز است .
این احساسات هم شامل احساسات مهربانانه و عاشقانه می شود و هم شامل خشم و عصبانیت.
وقتی عاشق می شود . همه فکر می کنند دیگر عاشق تر از او وجود ندارد
و وقتی هم که عصبانی می شود و متنفر . هیچکس در دنیا خشمگین تر از او نیست.
مردان پوزیدونی وقتی عصبانی می شوند همه چیز را بهم می ریزند .
درست همانند دریای آرامی که یک دفعه طوفانی می شود و همه چیز را بهم میریزد .
داد می زنند . فحش می دهند . چیز می شکنند . طوفان به پا می کنند و بعد هم پشیمان می شوند
و کاری می کنند که از دل بقیه دربیاورند.
در هنگام عصبانیت حرفی می زنند و یا کاری را می کنند .
و وقتی که آرام می شوند یادشان نمی آید چون در آن لحظه فقط با حوزه احساسشان عمل می کنند
و حوزه سر ( تفکر و تدبیر و تعقل ) کاملا تعطیل می شود.

مهربان و با توجه هستند

در مقابل بسیار مهربان و با توجه هستند.
حتی وقتی چیزی از دل کسی می گذرد که آن را می خواهد .
صدای او را شنیده و سعی در برآورده کردن نیاز او دارند.
به هر زبانی که بتوانند ابراز احساسات می کنند و به طرف رابطه شان این علاقه را نشان می دهند .
حال می تواند ابراز احساسات زبانی باشد . و یا خریدن کادوهای گرانقیمت
و یا غافلگیر کردن با کارهای هیجان انگیز و عاشقانه.
از آنجایی که حوزه احساس در این افراد بسیار تاثیرگذار است و می دانند که با چه چیزی و یا چه کاری می توان چه کسی را خوشحال نمود .
بسیار خوب می توانند افراد را غافلگیر و یا سورپرایز کنند .
طوری که خود شخص هیچوقت متوجه نمی شود
و به قدری به همه جزئیات توجه دارد و همه چیز را در نظر دارد که هیچ چیز از نظرش دور نمی ماند
و طرف او بسیار هیجان زده و شگفت زده می شود.
در مورد هدیه گرفتن برای افراد هم این مطلب صادق است .
چون با حوزه احساس هدیه می گیرند .
قطعا آن چیزی را می گیرند که فرد از داشتن آن بسیار خوشحال و شگفت زده می شود.
حافظه طولانی مدت عاطفی از دیگر ویژگیهای کسانی است که این تیپ شخصیتی را دارند .
به طوری که از سالهای گذشته و بعضا از دوران کودکی خود خاطره دارند.
دفترچه حساب عاطفی با همه دارند که همه چیز را در آن ثبت می کنند.
یعنی اینکه وقتی کسی در حق آنها خوبی و یا بدی می کند .

پوزیدون

همه را در آن ثبت کرده و بعد با سود ١٠٠% جبران می کنند.
یعنی اگر در حق آنها یک خوبی کوچکی کرده باشید و او مثلا بخواهد ٢ سال بعد آن را جبران کند .
حتما چندین برابر در حق شما خوبی می کند و اگر خدای نکرده در حق او بدی کرده باشید
( هر حرف و یا کاری که او را ناراحت کرده باشد )
حتما آن را هم به نحو شایسته ای جبران می کند ( جوری که هیچوقت یادتان نرود ) .
هر رفتاری که با این افراد شده باشد چه خوب و چه بد را در ذهن دارند
و چون از حوزه احساس همه چیز را در نظر می گیرند .
مقیاس داوری در ایشان حوزه احساسشان است و مثلا اگر کسی چشم آنها را کور کرده باشد . می خواهند که او را بکشند .
چون معتقدند که چشم آنها خیلی درد گرفته و این فشاری که متحمل شده اند مثل این است که یک نفر را کشته باشی
و برای همین باید شخص مورد نظر را کشت.
معیارشان برای انتخاب هر چیزی دلشان است .
یعنی هنگامی که می خواهند چیزی را انتخاب کنند . به دلشان توجه می کنند
و می بینند که دلشان چه چیزی را انتخاب می کند و بر اساس آن تصمیم می گیرند .
برای همین هم خیلی وقتها در هنگام سرخوشی تصمیمی را می گیرند که هنگان ناراحتی آن را نقض می کنند و یا برعکس .
هنگام ناراحتی حکمی را صادر می کنند که در هنگام خوشحالی به راحتی آن را زیر پا می گذارند.

گوش کردن به صحبتهای دیگران

خودشان را در جایگاهی می دانند که بتوانند به حریم دیگران تجاوز کنند .
چک کردن موبایل اطرافیانشان . گوش کردن به صحبتهای دیگران و اظهار نظر کردن .
رفتن سر وسایل دیگران و نظر دادن در مورد کارهایی که به آنها ربطی ندارد.
شکمشان برای آنها بسیار مهم است .
چون حوزه احساس در آنان بسیار فعال است. تمام مسائل غریزی روی حال و احوالشان اثر می گذارد
و اگر خوردن یا خوابیدنشان بهم بریزد واقعا غیرقابل تحمل می شوند.
معمولا رستورانهایی را انتخاب می کنند که آنجا همه آنها را بشناسند و احترام زیادی بهشان شود
و اگر هم بار اولی باشد که می روند . انعام قابل توجهی می دهند که گارسون تا آخر عمرش او را فراموش نکند.
خانواده برای آنها خیلی مهم است و دوست دارند هر جا که قرار است بروند .
همه خانواده با هم بروند و یا دوست دارند که سر میز غذا همه خانواده دور هم جمع باشند.
از حیوانات می شود اسب را نام برد که نماد غرایز اصیل و تحت تاثیر طبیعت بوده
و از این جهت به این تیپ شخصیتی نزدیک است.
مردان پوزیدونی از مردان زئوسی متنفرند.
تمایل مردان پوزیدونی . بیشتر در محدوده احساس و تجربیات هیجانی است.
او مرد وحشی . تند و عصبانی . غریزی . نافرمان و غیر مطیع
و تحت تسخیر ماهیت آنیمای خود می باشد.
مرد پوزیدونی در یک دنیای متمدن زندگی می کند که باید بوسیله سرکوب هیجاناتش و نشان دادن آرامش ظاهری . رفتار کند.
دیر یا زود هیجانات سرکوب شده تبدیل به طوفانی شدید می شود.

مردان پوزیدونی در شرایط استرس زا

مردان پوزیدونی در شرایط استرس زا . به مردان زئوسی تبدیل می شوند.
آنها بدنبال قدرت و اعتبار می گردند و اغلب با شکست مواجه می شوند.
مردان پوزیدونی در شرایط ایمنی . به مردان دیونوسوسی تبدیل می شوند.
مردان پوزیدونی ممکن است وقتی اقدامی برای اداره کردن کسب و کار خود انجام می دهند . ناکامی را تجربه کنند.
به دلیل شدت احساسات هنگام شکست هم نمی توانند خوب شکست را تحمل کنند
آنها معمولا با خشم و ناراحتی به شکست ها واکنش نشان می دهند. آنها بازنده های خوبی نیستند.

ساخت معابد برای پوزیدون

نا خداها و ملاحان و ملوانان یونانی در جزیره ها و خلیج ها و معابر و قسمت های خطرناک دریاها برای او معبد می ساختند
تا با عبادت و اطاعت وی از خشم خدای دریاها ایمن باشند و سفرشان را بی خطر انجام داده
و از انواع رویکردهای پوزیدون با ایشان جان سالم به در ببرند
دریا نوردان پوزیدون را ستایش می کردند
و ایمنی دریا را از او خواستار می شدند
توان پوزیدون نه تنها بر دریا ، بلکه بر آبهای شیرین و بر پریان دریایی گسترده بود
او با پراکندن رطوبت برخاسته از تبخیر آب دریا ها در حاصلخیزی کشتزارها سهیم بود
پوزیدون را از ایزدان کشاورزی نیز نامیده اند

اسطوره پوزیدون الهه و خدای دریاها

Poseidon
Ποσειδῶν
پوزیدون الهه و خدای دریاها

برچسب ها :

همچنین ببینید

اساطیر یونان باستان

اساطیر یونان باستان

اساطیر و خدایان افسانه ای یونان باستان اساطیر یونان باستان- دوازده ایزد المپ نشین یا …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.