جملات و سخنان فلسفی و زیبای افلاطون

جملات و سخنان افلاطون

سخنان و جملات زیبای افلاطون آریستوکلس ملقب به افلاطون یا پلاتون دومین فیلسوف از فیلسوفان بزرگ سه گانه یونان

سخنان و جملات زیبای افلاطون

با دوست طوری رفتار کن که به حاکم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما که اگر کار به محاکمه کشید ظفر تو را باشد.

جملات فلسفی افلاطون

اگر در شهری . دارایی و توانگری ارجمند شمرده شود . البته به همان نسبت از بزرگداشت نیکی و نیکوکاران کاسته می شود

جملات زیبا و فلسفی افلاطون

بزرگترین جنایتی که شخص بتواند نسبت به شهر خود مرتکب شود . همانا ستم است

جملات قصار افلاطون

هرگز کسی را که پیوسته در حال پیشرفت است . هر چقدر هم که کند حرکت کند . نومید مکن

جملات زیبای افلاطــون

درباره ی مردم ستمگر چنین می گویم که بیشتر آنها اگر در جوانی گرفتار نشوند . در پایان کار

رسوا و روسیاه می شوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد سبک داشت بیگانه و هم میهن قرار می گیرند.

جملات زیبا و فلسفی افلاطــون

آنچه شایسته نیست به آرزو مخواه . و بدان که انتقام خدا از بنده . به خشم بی رحمانه و بی حرمتی و سرزنش نبود

بلکه به متحول کردن و ادب کردن از فرط عشق باشد.

سخنان زیبای افلاطون

در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است.

جملات فلسفی

نیرومندترین مردم کسی است که بر خشم خود غلبه کند.

سخنان و متنهای فلسفی

زینت انسان به سه چیز است علم . محبت . آزادی.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را.

جملات فلسفی افلاطون

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذایذ یاد آورد تلخی دوا را و زیاد نخورد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آنان که می خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک شوند

زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است که دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند.

جملات فلسفی افلاطون

دروغگو از دروغگوی دیگر در حذر است .

جملات زیبای افلاطون

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

رقت به سه کس واجب است :

1- عاقلی که حکم جاهلی بر او روان باشد .

2- قویی که گرفتار ضعیفی گردد.

3- کریمی که محتاج لئیمی باشد

سخنان آموزنده و قصار

بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند . بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از خدا چیزی مخواه که نفع آن منقطع بود . و یقین داشته باش که همه ی مواهب از حضرت اوست

و از او نعمت های باقی . و فوایدی که از تو مفارقت نتواند کرد . التماس کن.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

معبود خویش را بشناس و حق او را نگه دار

جملات افلاطون

همیشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش . و توجه بر طلب علم را مقدم دار.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اهل علم را به کثرت علم امتحان مکن . بلکه اعتبار حال ایشان به دوری از شر و فساد کن.

متن و جملات زیبا

همیشه بیدار باش که شرور را اسباب بسیار است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بر آسایش و خواب اقدام مکن .

مگر بعد از آنکه محاسبه ی نفس در سه چیز را به تقدیم رسانیده باشی:

اول آنکه تامل کنی تا در آن روز هیچ خطا از تو واقع شده است یا نه

دوم آنکه تامل کنی تا هیچ خیر اکتساب کرده ای یا نه

سوم آنکه کوتاهی کرده ای در عمل به ندای درونت یا نه.

سخنان و جملات زیبای افلاطون

جملات زیبای افلاطون

یاد کن که چه بوده ای در اصل . و چه خواهی شد بعد از مرگ

و هیچکس را ایذا رنجور مکن . که کارهای عالم در معرض تغییر و زوال است.

سخنان زیبای افلاطون

بدبخت آن کس بود که از تذکر عاقبت غافل بود و از لغزش باز نایستد.

جملات زیبا و فلسفی افلاطون

سرمایه ی خود را از چیزهایی که از ذات تو خارج بود مساز.

جملات افلاطون

در فعل خیر با مستحقان . انتظار سوال مدار . بلکه پیش از التماس افتتاح مکن منتظر نه ایست تا رنجوری از تو گدایی کند

تا بعدش تو به او کمک کنی . قبل از اینکه التماس کند . شروع به کمک کن

جملات زیبا و فلسفی افلاطون

روزگاری . شان و مقام تو پایین آمد . ناامید مشو . آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید .

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است .

سخنان آموزنده افلاطون

به عقیده من تنها موضوعی که شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه کار کند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زینت انسان سه چیز است : علم – محبت – آزادی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی که در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست .

البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد کرد.

جملات فلسفی افلاطون

عوام ثروتمند را محترم می دارند و خواص دانشمندان را .

جملات زیبای افلاطون

به دنیا نیامدن بهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است زیرا جهالت ریشه همه بدبختی ها است .

جملات زیبای افلاطون

جان را فدای یاران موافق کنید .

سخنان ارزشمند افلاطون

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست پرهیز نما .

جملات زیبا و فلسفی افلاطون

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات فلسفی و زیبای اپیکور

سخنان و جملات فلسفی و زیبای اپیکور

جملات زیبای اپیکور سخنان و جملات زیبای اپیکور . اپیکور فیلسوف یونانی ۳۴۱ – ۲۷۰ …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. بارالله که کاسه دلم لبریز شد از کام وجودت/تومرا دریاب که دیگر رمقی نیست/اکنون به کدامین گله دهن بازکنم/که دراین بادیه مسکین یارو کسی نیت/اتش بزن برجان و کام من/که دیگر برمن دورمانده نفسی نیستعاشق کشی میکنی خدا برجان و کام من/برمن تن پاره و جامه دریده که خسی نیست/مرحبا به نیمه بریده جان من/که درهر لحظه ازتو بریده نیسترسوامکن دل و فریاد مکن نام من/که این رسم عشق و عاشقی اسمانها نیست/ببرمرا به همان جاکه صفای من/بین من و تو مگر لقمه پنهانیست/