خانه / متن اهنگ خواننده ها / منی که بار غم رو تا پای جون کشیدم – امید

منی که بار غم رو تا پای جون کشیدم – امید

امیــــد

منی کــه بار غــم رو

تا پای جون کشیدم

تو رو پیدا کــردم

بــه آرزوم رسیدم

وقــتی کــه در نگاهــت

طلوع عشق و دیدم

دیدم شــراب نابی

ســبو ســبو چشیدم

ای گل رویایی

ای مظــهــر زیــبایی

تو عــروس شــهــر افسانــهایی

عاشقــت میــمونــم

قدر تو رو میدونــم

نیاد اون روزی

کــه بی تو بــمونــم

توی مــروارید اشکات

خودم و چــه ساده دیدم

گل عشق و از نگاهــت

مثل یک ســتاره چیدم

اومدی از پشــت ابــرا

از تو قصــه و کــتابــم

با هــمون نگاه اول

واســه دردام چاره دیدم

ای گل رویایی

ای مظــهــر زیــبایی

تو عــروس شــهــر افسانــهایی

عاشقــت میــمونــم

قدر تو رو میدونــم

نیاد اون روزی

کــه بی تو بــمونــم

عشق بــه رنگ دریاســت

بــه رنگ آســمون

بــه رنگ چار فصل خدا میــمونــه

عشق بــهار زیــباســت

بــهار بی خزونــه

هدیــه ای از خدای عاشقونــه

ای گل رویایی

ای مظــهــر زیــبایی

تو عــروس شــهــر افسانــهایی

عاشقــت میــمونــم

قدر تو رو میدونــم

نیاد اون روزی

کــه بی تو بــمونــم

لی لی لی لی لی

لی لی لی لی لی

لی لی لی لی لی

لی لی لی لی لی

منی کــه بار غــم رو

تا پای جون کشیدم

تو رو پیدا کــردم

بــه آرزوم رسیدم

وقــتی کــه در نگاهــت

طلوع عشق و دیدم

دیدم شــراب نابی

ســبو ســبو چشیدم

ای گل رویایی

ای مظــهــر زیــبایی

تو عــروس شــهــر افسانــهایی

عاشقــت میــمونــم

قدر تو رو میدونــم

نیاد اون روزی

کــه بی تو بــمونــم

ای گل رویایی

ای مظــهــر زیــبایی

تو عــروس شــهــر افسانــهایی

عاشقــت میــمونــم

قدر تو رو میدونــم

نیاد اون روزی

کــه بی تو بــمونــم

مطلبی دیگر :  وقتی که عشق اولشه هرچی که هست نوبرشه - امید

امیــــد سلطـــانـــی

برچسب ها : ,