وقتی که عشق اولشه هرچی که هست نوبرشه – امید

امیــــد

وقــتی کــه عشق اولشــه هــرچی کــه هســت نوبــرشــه

آدم چــه فکــرا میکنــه چــه نقشــه ها توســرشــه

زندگی دوســت داشــتنیه با هــرچی دوروبــرشــه

مــهــم فقط عاشقیه مصیبــتاشــم ســرشــه

چــه فــرق داره چی پیش میاد دنیا فدای ســرشــه

عجــب روزای خوبیه حــتی روزای بدشــه

چــه فــرق داره چی پیش میاد دنیا فدای ســرشــه

عجــب روزای خوبیه حــتی روزای بدشــه

وقــتی کــه عشق اولشــه هــرچی کــه هســت نوبــرشــه

آدم چــه فکــرا میکنــه چــه نقشــه ها توســرشــه

عشق آدموکورمیکنــه بــه هــرچی مجــبورمی کنــه

آدم بدخاطــرخوارو ازراه راســت دورمی کنــه

هــرجوری هســت راســت ودروغ ازین رواون رومی کنــه

از شدت عشق زیاد چشــمارو پــررو می کنــه چشــمارو پــررو می کنــه

وقــتی کــه عشق اولشــه هــرچی کــه هســت نوبــرشــه

آدم چــه فکــرا میکنــه چــه نقشــه ها توســرشــه

عشق آدموکورمیکنــه بــه هــرچی مجــبورمی کنــه

آدم بدخاطــرخوارو ازراه راســت دورمی کنــه

هــرجوری هســت راســت ودروغ ازین رواون رومی کنــه

از شدت عشق زیاد چشــمارو پــررو می کنــه چشــمارو پــررو می کنــه

وقــتی کــه عشق اولشــه هــرچی کــه هســت نوبــرشــه

آدم چــه فکــرا میکنــه چــه نقشــه ها توســرشــه

زندگی دوســت داشــتنیه با هــرچی دوروبــرشــه

مــهــم فقط عاشقیه مصیبــتاشــم ســرشــه

امیــــد سلطـــانـــی

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سرت رو بذار رو شونه هام خوابت بگیره – امید

سرت رو بذار رو شونه هام خوابت بگیره – امید

ســرت رو بذار رو شونــه هام خوابــت بگیــره بذار تا آروم دل بی تابــت بگیــره …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.