تو از قلب پاکم خبر نداشتی – امید

امیــــد

تو از قلــب پاکــم خــبــر نداشــتی

تو عالــم یــه رنگی کــه مارو کاشــتی

نگو کــه این جدایی کار خدا بود

مشکل فقط هــمین بود دوســتــم نداشــتی

هــر وقــت می خواســتــم بگــم یــه باوفا باش

تو این هــمــه غــریــبــه یــه آشنا باش

هــر وقــت می خواســتــم بگــم یــه باوفا باش

تو این هــمــه غــریــبــه یــه آشنا باش

دلــم تو سینــه داد زد این الــتــماســه

فکــر غــرور این دل محض خدا باش

دلــم تو سینــه داد زد این الــتــماســه

فکــر غــرور این دل محض خدا باش

نــه جای قــهــر گذاشــتی نــه جای آشــتی

گفــتی هواتو دارم اما نداشــتی

نــه جای قــهــر گذاشــتی نــه جای آشــتی

گفــتی هواتو دارم اما نداشــتی

نــه اینکــه تو عشقــت من کــم آوردم

مشکل فقط هــمین بود دوســتــم نداشــتی

نــه اینکــه تو عشقــت من کــم آوردم

مشکل فقط هــمین بود دوســتــم نداشــتی

شاید در این بازی قلــبــت بشــه راضی مارو شکســتی

حالا کــه می سوزم از آتش عشقــت خاموش نشســتی

در غایــت خوبی تو چیزی کــم نذاشــتی

مشکل فقط هــمین بود دوســتــم نداشــتی

امیــــد سلطـــانـــی

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

زائران دست خدا همراهشان – امید

زائران دست خدا همراهشان – امید

زائــران دســت خدا هــمــراهشان من هــمین اینجا عــبادت می کنــم من هــمین اینجا توی چشــمان …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.