چی بگم از دست تو ای روزگار – امید

امیــــد

چی بگــم از دســت تو ای روزگار

ای کــه در ناپایــه داری پایدار

دیگــه دســتــت رو بذار تو دســت من

بــه تو چی می رســه از شکســت من

ازم آرام رو بگیــر راحــت دنیام رو بگیــر

از لــبــم جام و بگیــر و دلخوشی هام رو بگیــر

اما احساسی کــه من بــهش دارم رو ازم نگیــر

اما احساسی کــه من بــهش دارم رو ازم نگیــر

اگــه گنجی ســر راهــمــه جلوی راهــم رو بگیــر

اگــه دنیا هــمــه کامــه هــمــه دنیام رو بگیــر

اگــه دنیا هــمــه کامــه هــمــه دنیام رو بگیــر

و دلخوشی هام رو بگیــر

اما احساسی کــه من بــهش دارم رو ازم نگیــر

ای فلک بــر ســر من یــه دنیا منــت بگذار

واســه عاشق شدنــم بازم یــه فــرصــت بگذار

تو دیار بی کسی در نــمی آد باز نفســم

من گذشــتــم از خودم بــرای دلواپســم

امیــــد سلطـــانـــی

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

بهاران رفت و گل از بوستان رفت – امید

بهاران رفت و گل از بوستان رفت – امید

بــهاران رفــت و گل از بوســتان رفــت بــهاران رفــت و گل از بوســتان رفــت حساب …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.