جملات زیبا درباره جوانی و پیری از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات جوانی و پیری

سخنان و جملات زیبا درباره جوانی و پیری از بزرگان و فلاسفه جهان

سخنان و جملات زیبا درباره جوانی و پیری

سخنان و جملات زیبا درباره جوانی و پیری

در هر سنی که باشید. چه پیر و چه جوان. می توانید خود را دگرگون سازید : استیو چندلر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر زمان احساس کردید برای انجام کار دوست داشتنی خود پیر شده اید.

بدانید که پژواک منفی درونتان بلند شده است.

این پژواک. یک پژواک دروغین است ؛ یک دروغ محض است : استیو چندلر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

جوانان با هر شکستی بیشتر رشد می کنند و می آموزند که باختن. به چم مرگ یا بی ارزشی آنها نیست. بلکه سوی دیگر پیروزی است. : استیو چندلر

آن که اندیشه آموخته است. چون گاو کهنسال گردد. تنش ببالد. ولی دانش او نه : بودا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در آن کس که راستی. نیکویی. آمرزش. پاکدامنی. خویشتنداری. میانه روی. بی آلایشی و خردمندی باشد. چنین کسی پیر است : بودا

نتایجی که در جوانی به آنها پی بردم

1 : .تجزیه و انحلال امپراتوری اتریش شرط مقدماتی حفظ آلمان است

2 : این که احساس ملی گرایی به هیچ وجه با وطن پرستی سلطنتی یکی نیست

3 : کاخ هاپسبورگ برای ملت آلمان بدبختی به بار آورد. : آدولف هیتلر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مکتب دوران جوانی به منزله ی ماده ی اولیه ی اعمال آینده است. : آدولف هیتلر

سخنان و جملات زیبا درباره جوانی و پیری

مهم نیست که چه سن و سالی دارید و چه اندازه جوان یا پیر هستید.

همواره می توانید بیشتر بخواهید و خواسته هایتان را بدست آورید. : جک کانفیلد

جوانی پلی میان کودکی و پیری است . خوشبخت آن کسی است که این پل را به سلامت بگذراند . : آرتور کانن دویل

جوانی. زمانی است که شما پدر و مادر خود را بابت هر چیزی گناهکار می دانید

و پختگی. زمانی است که می آموزید همه ی گناه ها به گردن بی تجربگی نسل جوانتر است. : جرج برنارد شاو

گرگ پیر تا زمانی که قدرت آن را دارد که طعمه ای به چنگ آورد و آن را از هم بدرد مورد احترام است. : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پیرمردان بسیارند و برای برگزیدن و بهره گیری از آنها نباید دنبال شناسنامه و تاریخ ولادت آنها رفت

و کهن ترین آنها را برگزید. بلکه باید به دنبال بهترین آنها رفت. : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سخنان و جملات زیبا درباره جوانی و پیری

جملات زیبا در مورد جوانی و پیری

مردمی که آرام تر و کندتر پیر می شوند آنهایی هستند که با فرهنگ و فرزانگی. دلیل و برهان زندگانی را درک نموده اند. : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر عملی که برای جوان گردانیدن و بازدارندگی از آشکار شدن پیری باشد یک عمل و رفتار ناشی از تمدن و مدنیت است. : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فن و هنر پیری آن است که انسان سالخورده خود را به منزله ی تکیه گاه زندگانی

و به منزله ی مرد مورد اعتماد نسل های آینده قرار دهد.

نه اینکه خود را در برابر جوانان به منزله ی یک دشمن و رقیب نمایان سازد. : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عشق پیرانه سر نیز می تواند آن قدر مؤثر و گیرا و همان اندازه صادقانه و صمیمانه باشد که مهرورزی ایام جوانی. صادقانه و صمیمانه و مؤثر و گیرنده است. : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عیب و علت واقعی و اصلی پیری در ضعف جسمانی نیست. بلکه در بی علاقگی روحی است. : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک پیرمرد بدون اندوه و با نشاط هرگز بدون دوست و رفیق نخواهد ماند. : آندره موروا

دوران جوانی. زمانی است برای به دست آوردن خرد ؛ دوران کهنسالی. زمانی است برای به کار بستن آن : ژان ژاک روسو

جملات زیبا درباره جوانی و پیری از بزرگان و فلاسفه جهان

پیری. ستمگر ستم پیشه ای است که وقتی با زندگانی مواجه گردید ” انسان را ” از تمام مسرت ها و خوشی های جوانی باز می دارد : لاروشفو کولد

هنگامی که جوان بودم می توانستیم همه چیز را. خواه حوادث واقعی یا غیرواقعی. به خاطر بسپارم.

اینک که به سوی پیری می روم فقط آن چه را که در همان لحظه اتفاق افتاده است بخاطر خواهم آورد. : مارک تواین

تربیت در همان جوانی. کارساز بوده و بنای هر نقشی که در آن هنگام بریزد. پابرجا خواهد ماند. : افلاطون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سخنان و جملات زیبا درباره جوانی و پیری

مردمان نیک در جوانی ساده هستند و از بدکاران. به آسانی فریب می خورند.

زیرا آنها در دل خود. نمونه ای از آنچه برای بدکاران می گذرد. نمی یابند که با آن بسنجند. : افلاطون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دنباله روی. اگر در جوانی آغاز گردد و تا مدتی ترک نشود.

مبدل به خوی و طبیعت دومین شده و اثر آن در صورت ظاهر و آهنگ صدا و اخلاق انسان خواهد ماند. : افلاطون

سخنان و جملات فلسفی درباره جوانی و پیری

درباره ی مردم ستمگر چنین می گویم که بیشتر آنها اگر در جوانی گرفتار نشوند. در پایان کار.

رسوا و روسیاه می شوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد سبک داشت بیگانه و هم میهن قرار می گیرند. : افلاطون

جوانی. کاری به سال و ماه ندارد. مهم این است که انسان زنده دل و پرنشاط باشد.

ممکن است موی شما سفید باشد. اما مانند پسربچه ها بیندیشید. : جین وبستر

پیری. انسان را محدود نمی کند. بلکه از محدودیت های او می کاهد. : استو میتل من

جوان ماندن. پیش رفتن به سوی گزینه های امن نیست. بلکه بودن در جریان رویدادهایی است که رخ می دهد : ریچارد تمپلر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

جوان ماندن. آزمودن چیزهای تازه است. نه غرغر کردن و گفتن همه ی چیزهایی که آدمها در زمان پیری می گویند. : ریچارد تمپلر

انجام کارهای بزرگ تنها بوسیله ی رای و اراده و مشیت و شور و قدرت و اختیار و آمریت و عقل پخته و رسایی که زاده ی پیری و تجربت است به مرحله ی اجرا درمی آید : سیسرو

اندیشه و هوش باید همان گونه که درخت دبق بر جای درخت بلوط مرده می روید. به روی پیری و کهولت گل فشانی کند : مونتنی

سخنان و جملات آموزنده درباره جوانی و پیری

از کودکی بیرون می آییم. بی آنکه بدانیم جوانی چیست. ازدواج می کنیم.

بی آنکه بدانیم متاهل بودن چیست. و حتی زمانی که قدم به دوره پیری می گذاریم.

نمی دانیم به کجا می رویم: سالخوردگان. کودکان معصوم کهنسالی خویش اند.

از این جهت. سرزمین انسان سیاره ی بی تجربگی است. : میلان کوندرا

در غروب جوانی. نفس پرستی به پایان می انجامد ؛ در زمان پیری. خدمت به مردم آغاز می گردد : هرمان هسه

بگذارید چروکها بالای ابروها نوشته شوند. نه روی قلب ؛ قلب نباید پیر شود : جیمز. ای . گارفیلد

به یاد داشته باشید. اهمیتی ندارد که امسال چند شمع روی کیک تولدتان را خاموش می کنید.

یک نفر هست که همیشه شما را فردی جوان. نیرومند و زیبا می بیند و او مادرتان است : سوزان آندرسن

هر شخصی که توانایی دیدن زیبایی را در خود پاس دارد. هیچ گاه پیر نمی شود. : کافکا

جملات زیبا

سخنان و جملات زیبا درباره جوانی و پیری

پیرترین و جوانترین مارها چنین می گویند : هر جا درخت معرفت است. همانجا بهشت است . : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

جوان جبهه می گیرد. جبهه بر ضد – جوانی – و ده سال بعد می فهمد که این کار نیز از روی جوانی بوده است. : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

احساس خشم و احترام که از ویژگیهای جوانی است.

به نظر می رسد تا زمانی که انسانها و اشیاء را به درستی جعل کند و راه گریزی برای خویش بیابد.

فرد را راحت نمی گذارد. زیرا جوانی در حقیقت همان جعل و فریب است. : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر توجه کنیم که نیروی جوانان بی صبرانه در انتظار انفجار و آزاد شدن است. دیگر از اینکه تصمیم گیریهای آنان فاقد ظرافت کافی و بصیرت لازم است دچار تعجب نخواهیم شد. : فریدریش نیچه

جوانی منزلی است که مابین مسافت کودکی و پیری واقع شده است. روزگار نیکبختی و کامیابی زندگی در آنجا می گذرد. : گوته

عکس نوشته های زیبا درباره جوانی و پیری

باید پیوسته دگرگون شده. تجدید حیات کرده و جوان گردیم. در غیر این صورت. متعصب و سخت می شویم. : گوته

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آه! جوان ها! افسوس که شما قیمت و بهای وقت را نمی دانید! : گوته

کودکی شاخساری است که پرندگان و شکوفه های بسیار بر آن آرام می گیرند ؛ و پیری شاخه ای است که برف بر آن می نشیند. : هنری وادزورث لانگ فلو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در میان اندوه و خطا و غم. شبنم جوانی را در دل خود نگهدار و بر لبان خود لبخند حقیقت را. : هنری وادزورث لانگ فلو

سخنان و جملات زیبا درباره جوانی و پیری

همچنین بخوانید : جملات زیبای مفهومی

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات زیبا در مورد موفقیت از بزرگان جهان

جملات زیبا در مورد موفقیت از بزرگان جهان

جملات موفقیت جملات زیبا در مورد موفقیت از بزرگان جهان جملات زیبا در مورد موفقیت …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.