اودین خدای خدایان آسیر و سرکرده ایزدان

اودین

اودین خدای خدایان آسیر و سرکرده ایزدان آسیر در اساطیر اسکاندیناوی

اودین خدای خدایان آسیر و سرکرده ایزدان آسیر

اودین خدای خدایان

اودین ودان ژرمن ها و ودن انگلوساکسون ها. خدای خدایان آسیر و سرکرده ایزدان آسیر در اساطیر اسکاندیناوی است

او فرزند بور و بستلا می باشد و آلفادیر به معنی پدر همگان نامیده می شود

زیرا که به راستی پدر همه آسیرها در اساطیر شمال است

از پیوند او با ایزدبانویی به نام فریگ. پنج ایزد به نام های بالدر. هود. هرمود. تیر و براگی زاده شدند

فریگ زیبا. جذاب و باوقار بود و در قدرت پیشگویی آینده با او شریک بود. هرچند اظهار نمی کرد

همچنین از ایزد بانویی به نام یورد. دارای فرزندی به نام ثور شد و ویدار نیز فرزند اودین و گرید است

در روز نبرد فرجامین. راگناروک. اودین بدست گرگ غول پیکری به نام فنریر کشته خواهد شد

بر طبق ادای منثور. اودین هر سه فرزند لوکی : فنریر. هل و یورمونگاند را می گیرد

و یورمونگاند را در اقیانوسی که زمین ( میدگارد ) را دربر دارد می اندازد.

ادین ایزد ترس آور جادو. جنگ و خرد

ادین ایزد ترس آور جادو. جنگ و خرد بود و برای پیروزی در جنگ ها فرا خوانده می شد

اما به او ایمان نداشتند و اغلب او را متهم می کردند که پیروزی را ناعادلانه عطا می کند

گاهی قربانی های خونین لازم بود تا خشنودی و رضایت او را به دست آورند

او نه روز گرسنه و تشنه به این سان که با نیزه خودش زخمی نیز شده بود. از ایگدراسیل آویزان ماند

و پس از این زمان با آموختن نه سرود جادویی و هجده رون. افتاد

از این رو او توانایی این را پیدا کرد تا مردگان را به سخن وادارد و با خردمندترین آنها رایزنی کند

پیروان ادین بر این باور بودند که ادین ورود جنگجویان درگذشته را به تالار خود والهالا خوش آمد می گوید

و تنها جنگجویانی به این مقام دست می یابند که با مرگی قهرمانانه در میدان جنگ کشته شده اند.

ایزد شهریاران. مردگان و شعر و شاعری

ادین در حالی که به ویژه محبوب پادشاهان بود. ایزد شعر و شاعری نیز به شمار می رفت

این شاید بدان جهت است که بسیاری از منظومه ها شخصیت او را برجسته کرده اند

می گفتند که خود او به زبان شعر سخن می گفت و الهام شاعرانه موهبت او بود

ادین همچنین ایزد مردگان بود. به ویژه آن هایی که به شیوه های خاصی جان می سپردند

تلف شدگان جنگی. مخصوصا آنهایی که با نیزه. سلاح مقدس ادین کشته می شدند گویی خود را به او پیشکش می کردند

و دشمنان شکست خورده نیز بدو متوسل می شدند

افراد اعدامی نیز بدو توسل می جستند. چون او می توانست آنها را از مرگ برهاند

شعائر قربانی مربوط به ادین

حلق آویز شدن و زخم برداشتن از نیزه. در زمره شعائر قربانی مربوط به ادین بود

او در آفرینش زمین به همراه برادرانش ویلی و وه. از یمیر بهره گرفتند تا جهان را پدید آورند

زمین مدور بود و ایزدان. دریای گرداگرد آن را نظم بخشیدند

آن ها در طول سواحل. زمین ها را به غول ها بخشیدند

درون خشکی. از حدقه های یمیر. دژی برآوردند و میدگارد. قلمرو آدمیان را درون آن قرار دادند

آنگاه ایزدان آدمیان را آفریدند تا در جهان به سر برند

آنان دو تنه درخت را گرفتند و زن و مرد را از آنها پدید آوردند

ادین به آفریده های جدید. نفس و حیات بخشید

ویلی آگاهی و جنبش. و وه چهره. سخن. شنوایی و بینایی به آنها عطا کرد.

والهالا تالار اودین یا بهشت جنگجویان

والهالا تالار اودین دارای ساختمان عظیمی بود با درهای بسیار

و لایه های شیروانی و کاشی ها که از دسته نیزه ها و سپرها ساخته شده بود

و در آزگارد ( سرای کشتگان ) قرار داشت

آنها که در نبردها شکست می خوردند و به طبقه این هریارها می پیوستند

توسط ماموران ویژه اودین به نام والکیریها برگزیده می شدند

این ارواح مؤنث در والهالا منتظر آنها بودند

و به فرمان اودین به نبردگاه ها می شتافتند تا کشته شده ها را به والهالا برگردانند

در این روایت هر شب در والهالا ضیافتی بر پا است

و از میهمانان با بهره ای از گوشت خوکی که هرگز تمام نمی شود و می انگبین پذیرایی می شوند

در این داستان جنگجویان در گذشته تمام روز را در جنگ سپری می سازند

و کشته شدگان شبانگاه دیگر بار بر می خیزند و در ضیافت ادین شرکت می جویند

در ادبیات اسطوره ای علت مهمان نوازی و ضیافت های ادین

فراهم ساختن لشکری نیرومند از جنگجویان است

تا وی را در آخرین نبرد بزرگ ایزدان با غولان و هیولاها در جهت بقای خدایان یاری نمایند

نبردی که در آن قهرمانان ویژه ادین. اینهریار جنگجویان را رهبری خواهند کرد.

تخت معروف اودین

تخت معروف او. هیلدزکیالف که هنگام نشستن بر روی آن می تواند هر کجا از نه جهان را ببیند

در این تالار جای گرفته است

دو کلاغ به نام های هوگین ( اندیشه ) و مونین ( سرشت ) هر روز گرد جهان پرواز کرده

و برای او رخدادهای جهان را بازگو می کنند

دو گرگ به نام های جری و فرکی نیز همیشه اودین را همراهی می کنند

و اودین هر خوراکی را که برای او آورده می شود را به این گرگ ها می دهد

زیرا او تنها می انگبین می نوشد و نیازی به خوراک ندارد.

اودین آویخته بر درخت جهان

می گویند یادگیری و فرزانگی هدیه اودین است

او در اسطوره ای شگفت انگیز نه شب و نه روز خود را در قربانی کردن خویشتن

و در حالتی که به زخم نیزه ای مجروح شده است

دست و پا بسته. بر درخت جهان می آویزد

و رنجی این چنین را تحمل می کند تا بتواند الفبای جادویی را

که دانش جهان را بر انسان ها به ارمغان می آورد. به چنگ آورد

این تجربه را چنان که گویی ادین خود سخن می گوید

در شعر هوامال ( واژگان بی همتا و والا ) گزارش شده است

و در حقیقت ادین چیزی را تجربه می کند که همتای تجربه نظری مرگ و رستاخیز

از جانب شمن های سیبری و دیگران و شرط آغازین دستیابی به قدرت پیشگویی است

در این شعر ادین با مرگ به مشورت می نشیند

و در یک ادای شعری دیده می شود که سوار بر اسب به سوی جهان دیگر

و در راه مردگان می تازد و سگ درنده پاسدار دروازه جهان مردگان گارمر. را در پی می گذارد

تا با زنی پیشگو ( ولوو ) که در حقیقت خود ادین است

و او را از گور بر می انگیزد درباره مرگ پسرش بالدر مشورت نماید.

گنجینه های اودین

ادین دو گنج ویژه داشت که به دست دورف ها ساخته شده بود

نیزه قدرتمند و ناشکستنی اش. گونگنیر که هرگز به بی راه نمی رود

و حلقه زرین جادویی دروپنیر که هر شب نه انگشتر دیگر با وزن و ارزش مساوی پدید می آورد

ادین همچنین صاحب اسبی فوق العاده به نام اسلیپنیر بود که هشت پا داشت

و تیزروترین اسب بود و می توانست او را در ماموریت هایش از آسمان و دریا بگذراند.

فرا گیری جادو اودین

ادین راه درازی را پیمود تا جادوگری بیاموزد

او تنها یک چشم دارد که مانند خورشید می درخشد

چون در ازای نوشیدن اندکی آب از چاه میمیر که قدرت الهام و آگاهی از آینده به او می داد

ناگزیر چشم دیگرش را ( در برخی متون در برابر فرستادن نسیمی از این چاه ) به نگهبان این چاه که میمیر نام دارد بخشیده است

در جایی دیگر اودین در خوانی دشوار می انگبین سخن سرایی را از یوتون هایم می رباید

او هم رون ها و هم خردی که از چاه خرد به دست آورده و هم می انگبین سخن سرایی را به انسان ها می بخشد.

نام های اودین

اودین نام های بیشماری دارد که برخی از آنها در اینجا آورده شده است

اوثین. ودان. ودن. ووتان چهارشنبه روز اودین بوده

و به نام ودن نامگذاری شده بود

اما کم کم به سان کنونی آن در آمده است

واک. والتام. ایگ . بلیندی ( به معنای کور ) . آلفا دیر ( پدر همگان )

والفادر ( پدر مردگان ) . هان گا گوس ( خدای به دار آویختگان ) و غیره

مشخصات ظاهری اودین

اودین معمولا با چهره پیرمرد ای با ریش های سفید و بلند شبیه به زئوس

و از آشکار ترین نشانه اش چشم کورش به ظاهر کشیده میشود

نشانه های اودین کلاغ. اسب ( اسلیپنر ) . گرگ . و نیزه معروفش گونگنیر است

اودین Odin

همچنین بخوانید : اساطیر یونان باستان

منبع : fa.wikipedia.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

سورت در اساطیر اسکاندیناوی

سورت در اساطیر اسکاندیناوی

سورت در اساطیر اسکاندیناوی نقش و جایگاه سورت در اساطیر اسکاندیناوی سورت در اساطیر اسکاندیناوی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. خواننده

    عالی بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 − 4 =