جملات فلسفی قصار و زیبای فردریش نیچه

جملات فردریش نیچه

جملات زیبای فردریش نیچه . مجموعه سخنان و جملات زیبای فیلسوف بزرگ نیچه

فردریش نیچه

همه به چیزی دلبستگی دارند و افراد والاتر به چیزهای والاتر اما افراد

فرومایه فکر می کنند که افراد والاتر به چیزی دلبستگی ندارند و ظاهر بینی افراد فرومایه از سطحی نگری

و ریاکاری آنهاست و بر پایه هیچ شناخت اخلاقی نیست

جملات فردریش نیچه

با رنج عمیق درون . آدمی از دیگران جدا می شود و والا می گردد

جملات زیبای فردریش نیچه

آدم های آزاده دل شکسته و پر غرور . خود را از تیررس نگاه دیگران پنهان می کنند

جملات فردریش نیچه

کسانی که در خود احساس حقارت می کنند به دیگران رحم می کنند اما به دلیل غرورشان دم نمی زنند

یعنی درد می کشند و می خواهند با دیگران همدردی کنند کسانی که با دیگران همدردی می کنند به دلیل دردمند بودن خودشان است

جملات فردریش نیچه

لذت بیرحمی در دیدن رنج دیگران است اما فردی که بیرحم است این بی رحمی گریبانگیر خودش هم می شود و به ایشان نیز آزار خواهد رسید

جملات فردریش نیچه

کسانی که مردم آنها را اهل اخلاق می دانند اگر ما اشتباهشان را ببینیم از ما به بدی یاد خواهند کرد حتی اگر دوست ما باشند

جملات فردریش نیچه

اختلاف طبقاتی از ضروریات جامعه است چون عامل اشتیاق به پرورش حالت های والاتر کمیاب تر دورتر و عامل چیرگی بر نفس می شود

جملات فردریش نیچه

هر اخلاق و دستور اخلاقی طبیعت بردگی و حماقت را پرورش می دهد زیرا روح را با انضباط تحمیلی خود خفه و نابود می کند

جملات فردریش نیچه

کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است

جملات پند آموز فردریش نیچه

دانستن و از مسئولیت فروگذار نکردن و آن را به دیگران محول نکردن از نشانه های والا بودن است

جملات فردریش نیچه

آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند . والایی در ایمان به هدف و آرمان است

جملات فردریش نیچه

مرد خواهان حقیقت است اما زن موجودی سطحی نگر است

جملات فردریش نیچه

پاکی نفس جدایی می آورد

جملات فردریش نیچه

آدم نمی تواند از غرایز خود فرار کند وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد

جملات فردریش نیچه

نسبت به فرد پایین تر از خود نفرت نداریم بلکه نسبت به فرد برابر با خود یا بهتر از خود

جملات زیبای فردریش نیچه

کسی که بخواهد به سمت معرفت برود از خدا فاصله می گیرد

جملات فردریش نیچه

اجحاف نکردن و آسیب نرساندن به دیگران برای رسیدن به برابری ریشه و بنیاد جامعه است ولی این خواست نفی زندگی ست چون زندگی بهره کشیدن از دیگران است که ناتوان ترند

جملات فردریش نیچه

آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط برقرار می کند

جملات زیبای فردریش نیچه

پیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم

جملات فردریش نیچه

از فلاسفه می خواهم که به دنبال حقیقت نروند چون حقیقت نیاز به پشتیبان ندارد

جملات فردریش نیچه

هیچ پدیده ای اخلاقی نیست بلکه ما آن را اخلاقی تفسیر می کنیم

سخنان فردریش نیچه

فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنابر تصور خویش است می خواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این همان روا داشتن استبداد بر دیگران است

جملات فردریش نیچه

حقیقت مانند آب دریا است چون نمک آب دریا زیاد است تشنگی را رفع نمی کند . اگر حقیقت آدمی تحریف شود مثل آب شور دریا خواهد بود که تشنگی اش را رفع نخواهد کرد

جملات فردریش نیچه

خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز

جملات فردریش نیچه

خیر و نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نیست زیرا چیزهای همگانی ارزشی ندارند

جملات فردریش نیچه

نمی توان همساز طبیعت بودن را یک اصل اخلاقی دانست . زیرا طبیعت بی رحم است و اگر آدمی بخواهد مطابق با طبیعت زندگی کند باید بی رحم باشد

جملات فردریش نیچه

فلسفه همان خواست قدرت است همان خواست علت نخستین

جملات فردریش نیچه

کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد

جملات فردریش نیچه

استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود

جملات فردریش نیچه

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم

جملات فردریش نیچه

عشق فریبنده و ویرانگر است نه نجات بخش

گزیده سخنان فردریش نیچه

آدمی به دلیل خواست قدرت به دنبال شناخت است نه به دلیل تشنگی عقل ناب

جملات فردریش نیچه

علم جهان را بیان نمی کند بلکه تفسیر می کند و در واقع معنایی برای وجود نباید در نظر گرفت

جملات فردریش نیچه

ذهن و اندیشه مسئول به اشتباه افتادن آدمی است

جملات فردریش نیچه

برای آدمی بنیادی تر از بررسی حقیقت جستجوی ارزش آن بوده است و متافیزیسین ها همگی به دنبال ارزش گذاری مفاهیم متضاد بوده اند

جملات فردریش نیچه

فیلسوف باید از ایمان به زبان فراتر رود زیرا مفاهیم در چارچوب زبان اسیر می شوند و نمی توان آنها را کاملا با زبان بیان کرد

جملات فردریش نیچه

آنچه آدمی را والا می کند مدت احساس های والا در اوست نه شدت آن احساس ها

جملات فردریش نیچه

آدمی را مشتاق زندگی ساده و همراه با ریاکاری اخلاق گرایانه می بینم

جملات زیبای فردریش نیچه

زندگی بدون . آهنگ اشتباه است

جملات زیبای فردریش نیچه

توجه لطفا بقیه صفحات را هم مطالعه کنید توجه

برچسب ها : , , , ,

همچنین ببینید

جملات زیبا فلسفی و آموزنده هراکلیتوس

جملات زیبا فلسفی و آموزنده هراکلیتوس

جملات زیبای هراکلیتوس جملات زیبای هراکلیتوس . هراکلیتوس . هراکلیت یا هرقلیطوس از فیلسوفان ایونیایی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 19 =