سخنان و جملات زیبای نیکول کراوس

سخنان و جملات نیکول کراوس

سخنان و جملات زیبای نیکول کراوس نویسنده آمریکایی

سخنان و جملات زیبای نیکول کراوس

سخنان و جملات زیبای نیکول کراوس

– عجیب است که ذهن اگر از قلب فرمان ببرد چه کارها می تواند بکند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

– زمانی می رسد که آدم به وجد می آید چون می فهمد که چه چیز های کمی باید همان طور بمانند تا بتوان به تلاش برای آن چه ؛

به خاطر قصور زبان. آن را انسان بودن می نامند. ادامه داد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

– زنده بودن انواع زیادی دارد. اما مرده بودن فقط یک نوع است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

– گاهی فراموش می کنم که برنامه زمان بندی دنیا مثل برنامه من نیست.

که همه چیز در حال مردن نیست.

و اگر هم هست دوباره زنده خواهد شد. با کمی آفتاب و آن امید همیشگی.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

– سعی کردن و موفق نشدن بهتر از سعی نکردن است.

جملات زیبای نیکول کراوس

آلمای عزیزم. به قول ویتگنشتاین. زمانی که چشم چیز زیبایی می بینید.

دوست دارد آن را نقاشی کند. کاش می توانستم تو را نقاشی کنم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فکر می کردم زندگی در دنیایی که او نیست عجیب باشد.

با این حال. خیلی وقت بود عادت کرده بودم فقط با خاطره اش زندگی کنم.

جملات نیکول کراوس از کتاب

بخشهایی از کتابهای او

آخر سر فقط وسایلت از تو میمانند

شاید برای همین من هرگز نتوانسته ام چیزی را دور بریزم

شاید به این خاطر جهان را تلنبار میکردم

در این امید که وقتی مردم

جمع تمام چیز هایم نشانه زندگی بزرگتری از آنچه داشتم باشد

نیمی از وجودت به سوی او کشیده می شد و نیمی از وجودت مقاومت می کرد ؛

می خواست که سوار بر دوچرخه ات دور شوی. به سنگی لگد بزنی و خونسرد باقی بمانی.

در دم. هم سخت جانی یک مرد را حس می کردی.

هم بیچارگی ای که حقیر و رنجیده ات می کرد. بخشی از وجودت می گفت:

خواهش می کنم نگاهم نکن. اگر نگاهم نکنی هنوز می توانم رو برگردانم.

و بخشی از وجودت می گفت نگاهم کن.

جملات نیکول کراوس از کتاب

سعی کرده ام بخشنده باشم. با این حال. در زندگی ام زمان هایی بوده.

سال های زیادی بوده. که خشم بر من چیره شده. زشتی ها زیر و رویم کرده.

لذت خاصی از تلخی برده ام. خودم به پیشوازش رفته ام

بیرون ایستاده بوده. و من دعوتش کرده ام داخل.

به دنیا اخم می کردم. او هم به من اخم می کرد. نگاه مشمئزمان به هم قفل شده بود.

سخنان و جملات زیبای نیکول کراوس

همچنین بخوانید : جملات زنان بزرگ

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای سیمین بهبهانی

سخنان و جملات زیبای سیمین بهبهانی

جملات مرحوم سیمین بهبهانی سخنان و جملات زیبای سیمین بهبهانی مرحوم سیمین خلیلی معروف به …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.