سخنان و جملات زیبای نیکلاس اسپارکس

سخنان و جملات نیکلاس اسپارکس

سخنان و جملات زیبای نیکلاس اسپارکس – نیکلاس چارلز اسپارکس نویسنده اهل ایالات متحده آمریکا

سخنان و جملات زیبای نیکلاس اسپارکس

سخنان و جملات زیبای نیکلاس اسپارکس

دوست داشتن مثل باد است نمیتوانی آنرا ببینی اما میتوانی آنرا احساس کنی

**********

در نهایت. تنها کسی که واقعا می توانی راضی کنی.

خودت هستی. این که دیگران چه حسی دارند. به خودشان مربوط است.

جملات زیبای نیکلاس اسپارکس

بر آدم چیره می شود. منظورم ترس است.

بدون توجه به این که چقدر برای مبارزه با آن تلاش کنی.

بر آدم چیره می شود و زندگی را زیر پایش خرد می کند.

**********

نمی دانم معمولی واقعا یعنی چه. فکر کنم هر کسی تعریفی مختص به خود را داشته باشد

که به وسیله فرهنگ. خانواده و دوستان. تجربه و شخصیت. اتفاقات و هزار چیز دیگر شکل می گیرد.

چیزی که برای یک نفر معمولی است. برای شخصی دیگر معمولی نخواهد بود.

جملات زیبای نیکلاس اسپارکس

آدم خاصی نیستم ؛ یک آدم معمولی با افکار معمولی که زندگی معمولی هم داشته است.

هیچ مجسمه ای بزرگداشتی برایم نساخته اند.

نامم هم به زودی فراموش خواهد شد.

اما از یک نظر. بزرگتر و شکوهمند تر از هر کس دیگری زیسته ام:

من کس دیگری را با تمام روح و جانم دوست داشته ام و برای من. همین کافی است.

**********

عشق های راستین. انسان ها را دگرگون می کنند.

**********

زندگی و عمر آدمی. شوخی و بازی نیست. من برای این درست نشده ام که فقط زندگی کنم.

من می خواهم خوشبخت باشم و خوشبختی وقتی است که عشق باشد.

جملات زیبای نیکلاس اسپارکس

چه حرف های نغز و بی بدیل است که با زبان سکوت گفته می شوند و چه گوش های بیدار و شنواست که آنها را خوب و کامل می شنوند.

**********

دلش برای دیدن دنیا تنگ شده بود. چشم هایش را باز کرد

و با اشتیاق به زیبایی های بکر و اعجاب انگیز دور و اطرافش خیره شد.

چقدر دنیا زیبا و دوست داشتنی بود.

سخنان نیکلاس اسپارکس

وقتی نوآ کنارش قرار گرفت. بی اختیار بویی خوش و آشنا که به شدت متمایز بود.

هوای تنفسش را تصاحب کرد و التهاب حضورش به دانه دانه سلول هایش سرک کشید.

**********

دقایقی طولانی فقط کلمات آرام بخش سکوت بود که میانشان رد و بدل می شد.

سخنان نیکلاس اسپارکس

الی رنج و اندوه نوآ را درک می کرد و می دانست وقتی عواطف و احساسات انسانی که عشقش صادقانه و پاک است تحقیر می شود

و شان و شخصیتش مورد تمسخر قرار می گیرد. با چه سرخوردگی و رنجی روبرو می گردد.

سخنان و جملات زیبای نیکلاس اسپارکس

می دونی نوآ. هر چند رابطه من با لون به نظر می رسه رابطه کاملی باشه ولی همیشه فکر می کنم یه چیزی تو رابطمون کمه.

یه چیز ارزشمند که به آدم اجازه نمیده همه ی پنجره های قلبشو به روش باز کنه.

چیزی که به زندگی رنگ و جلا میده و باعث میشه آدم بدون دلیل احساس خوشبختی و سعادت کنه و خیال کنه که خوشبخت ترین آدم دنیاست.

نمیدونم اسمشو چی باید بذارم نوآ. ولی میدونم وجود داره و میدونم هیچ وقت نمی شه وجودشو نادیده گرفت.

سخنان نیکلاس اسپارکس

سخنان نوآ با چنان صمیمیت و صداقتی همراه بود که الی یقین داشت کلماتی صرفا زیبا و فریبنده نیستند

و نوآ آنها را فقط برای رضایت او بر زبان نیاورده است.

**********

هر رنج و محرومیت می توانست سرآغاز یک شادی و لذت قرار بگیرد و در افقی بلندتر. هویتی پیوسته بیابد.

سخنان و جملات زیبای نیکلاس اسپارکس

نوآ و الی بدون توجه به گذشت زمان. به تدریج همان صمیمیت و وابستگی گذشته را در خود احساس می کردند

و هر چه که می گذشت. برف های فاصله در هرم کلمات و نگاه های آنان بیشتر ذوب میشد.

جملات نیکلاس اسپارکس

کلماتی نغز در خانه ی ذهنش منتظر بودند تا رختی از صدای شورانگیز او به تن کنند.

**********

عاشق دیدن لحظه ی طلوع آفتاب بود و دلش نمی خواست در آن لحظه باشکوه. هیچ چیزی توجهش را برباید.

لحظه ای بسیار دیدنی و تماشایی که نوآ آن را با هیچ دارایی و ثروتی عوض نمی کرد.

گویی جهان تولدی تازه می یافت و در این تولد و حیات تازه. هزار بار زیباتر می گشت

و مشتاقان خود را به سفره هایی رنگارنگ و گسترده میهمان می کرد.

جملات نیکلاس اسپارکس

این زندگی و اوقات خودش بود و او باید می توانست هر جور که دلش می خواهد و می پسندد. وقتش را بگذراند و از عمرش استفاده کند.

جملات نیکلاس اسپارکس

هیچ کس را سراغ نداشت که مانند نوآ باشد. او انسانی چندجانبه و پیچیده.

با ابعادی متناقض و در عین حال ساده و بی غل و غش بود.

ترکیب عجیب از احساسات و عواطف شورانگیز.

**********

هر چه بود نوآ بیش از سایرین زندگی را می فهمید و به قدر و ارزش آن واقف بود

و این نخستین چیزی بود که الی را مجذوب او میکرد.

جملات قصار نیکلاس اسپارکس

الی سکوت کرد. سکوت او پر بود از حرف هایی که نمی توانست به زبان بیاورد

اما می دانست که نوآ همه ی آنها را به خوبی می شنود.

**********

عشق های واقعی محکوم به جاودانگی اند.

اگه قرار باشه عشقی از یاد بره. باید تو وجود اون عشق شک کرد. عشقی که فراموش بشه. هوسی بیش نیست.

حبابی خوش رنگ و لعاب و فریبنده که قصه اش از همون لحظه تولد. تموم شده است.

جملات قصار نیکلاس اسپارکس

او می دانست مردان برجسته و بزرگ آنهایی هستند که در مصاف روزگار.

روح لطیف و بلند خویش را قربانی نکنند و نوآ بدون شک. از این گروه مردان بود.

**********

نوآ به حرفهایش گوش می داد و کلمات الی. یکی یکی سلول های مغزش را فتح میکرد.

جملات قصار نیکلاس اسپارکس

من خیلی خوشحالم که تونستیم خوب ترین و باارزش ترین عواطف انسانی رو با هم شریک بشیم.

**********

اینو به این خاطر نگفتم که بهم بگی لطف دارم.

بلکه به این خاطر گفتم که دوستت دارم و همیشه هم دوستت داشتم.

خیلی بیشتر از اونچه فکرشو بکنی!

جملات ناب نیکلاس اسپارکس

نوآ به قدر یک نفس با او فاصله داشت. وجودش را لمس می کرد.

صدای سحرانگیز و بی نظیرش را می شنید و کلمات عشق آلودش مانند شعری موزون از دروازه های انتظارش جاری می شد

و وسعت هشیاری و سر زندگیش را فرا می گرفت.

جملات ناب نیکلاس اسپارکس

اما تو نمی تونی زندگیتو به خاطر دیگران خراب کنی. مگه میشه آدم برای دیگران زندگی کنه ؟

تو دیگه به جایی رسیدی که مصالح خودتو تشخیص بدی

و چیزی رو انجام بدی که به سعادت و خوشبختیت ختم میشه.

حتی اگه اونچه رو که انجام میدی. انسان هایی رو که بهشون علاقه مندی برنجونه.

جملات ناب نیکلاس اسپارکس

بعد از آشنایی با تو بود که چشمم به زیبایی های راستین زندگی و قدر و ارزش عشق گشوده شد

و جیزهایی را فرا گرفتم که نه هیچ معلمی به من یاد داده بود

و نه می توانستم در هیچ کلاس و دانشگاهی آنها را فرا بگیرم.

تو بهاری بودی سرسبز و پر برکت که بیابان زندگیم را پر از گل و شکوفه کردی.

دستم را گرفتی و اجازه دادی خوشبوترین عطرهای جهان را استشمام کنم.

تو به من نشان دادی که دوست داشتن و عشق ورزیدن چه حس لطیف و خوبی در انسان ایجاد می کند

و انسان با عاشق شدن و عاشق ماندن به چه مرزها و سرزمین های تازه ای از حیات گام می گذارد.

جملات کوتاه نیکلاس اسپارکس

او به من نشان داد که چگونه می توانم دنیا را بسیار زیبا و باشکوه ببینم.

او دوست داشتن را به من آموخت و به من یاد داد دنیا و انسان هایی که در آن زندگی کنند.

تا چه اندازه شایسته دوست داشتنند.

جملات کوتاه نیکلاس اسپارکس

رویاهایی که به واقعیت نمی پیوندند. می توانند ما را خرد کنند.

اما این الزاما بزرگ ترین رویاها نیستند که ما را بیشتر خرد می کنند.

اتفاقا دردناک ترین تجربه.

عملی نشدن رویاهایی است که به نظر ساده و قابل دستیابی به نظر می رسیده اند ؛

و آن قدر نزدیک بوده اند که حتی لمسشان کرده ایم. اما هرگز به چنگ مان نیامده اند.

نیکلاس اسپارکس

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات زیبای کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی

جملات زیبای کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی

جملات زیبای کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی جملات زیبای کتاب اثر مرکب نوشته دارن …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.