جملات زیبا فلسفی و قصار نلسون ماندلا

جملات و سخنان نلسون ماندلا

سخنان و جملات زیبای نلسون ماندلا . نلسون رولیهلاهلا ماندلا نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی

سخنان آموزنده و جملات زیبای نلسون ماندلا

من باور دارم كه گاهى كسانى كه انتظار داریم در مواقع پریشانی و درماندگی به ما ضربه بزنند .
به كمك ما می آیند و ما را نجات می دهند.

سخنان نلسون ماندلا

بقای دوستی ها به تفاهم متقابل وابسته است

جملات زیبای نلسون ماندلا

آموزش قوی ترین سلاحی است که می توانید برای تغییر دنیا از آن استفاده کنید

جملات قصار نلسون ماندلا

من باور دارم كه دعوا و جر و بحث دو نفر با هم به معنی این كه آن ها همدیگر را دوست ندارند نیست.
و دعوا نكردن دو نفر با هم نیز به معنى این كه آن ها همدیگر را دوست دارند نمی باشد.

جملات زیبای نلسون ماندلا

اگر با فردی به زبانی صحبت کنید که متوجه می شود . حرف شما در سرش می نشیند.
اگر به زبان خود او صحبت کنید . حرفتان در دلش می نشیند.

جملات زیبای نلسون ماندلا

اگر می خواهید با دشمنتان صلح کنید .
بهتر است که با او کار کنید. آن موقع دیگر او تبدیل می شود به شریک و همکار شما.

جملات فلسفی نلسون ماندلا

بعد از فتح یک قله ( تپه ) بزرگ . تازه می فهمید که قله های بیشمار دیگری برای فتح کردن وجود دارد.

جملات کوتاه نلسون ماندلا

در هیچ کجا برای رسیدن به آزادی مسیر همواری وجود ندارد
و بسیاری از ما تا زمانی که به اوج خواسته های خود برسیم .
مجبوریم که بارها و بارها از دره هایی بگذریم که سایه ی مرگ بر آنها افتاده.

جملات زیبای نلسون ماندلا

هیچکس با حس تنفر نسبت به انسان دیگری . به خاطر رنگ پوست . پیشینه یا مذهبش به دنیا نمی آید
مردم برای نفرت داشتن . باید آموزش ببینند و اگر مردم می توانند تنفر را یاد بگیرند .
چرا به آنها عشق و محبت را یاد ندهیم ؟
عشق است که از ذات انسان سرچشمه می گیرد نه متضادش.

جملات زیبای نلسون ماندلا

بزرگترین افتخار در زندگی این نیست که هرگز شکست نخوریم . برخاستن بعد از هر شکست است.

جملات فلسفی نلسون ماندلا

اصولا آدم خوشبینی هستم. نمی دانم که این ذاتی است یا اکتسابی.
بخشی از خوشبین بودن مثل این است که سرت را رو به خورشید بگیری و به سمت جلو گام برداری.
لحظات سیاه بسیاری بود که ایمانم به انسانیت به سختی مورد آزمایش قرار میگرفت .
اما نخواستم و نتوانستم که تسلیم شوم.
چون در آن صورت راهی که می رفتم جز به شکست و نیستی نمی رسید.

جملات زیبای نلسون ماندلا

مقابله با فقر . ربطی به خیریه ندارد. این عملی از سوی عدالت است.
فقر هم مانند برده داری و آپارتاید طبیعی نیست.
دست ساخته ی بشر است و به دست انسان هم می توان آن را ریشه کن کرد.

جملات قصار نلسون ماندلا

وقتی که قرار است پیروز شوید و اتفاق های خوبی بیفتد .
بهتر است که عقب بایستید و با فرستادن دیگران به جلو . آنها را هدایت کنید.
هر وقت که خطر را احساس کنید . به خط مقدم بروید. آن وقت مردم قدر رهبری شما را می دانند.

سخنان نلسون ماندلا

خوبی در ذات انسان . شعله ای است که شاید کم سو شود اما خاموش نخواهد شد.

جملات قصار نلسون ماندلا

وقتی که تاریخ دوران ما نوشته شود . از نسل ما چگونه یاد می کنند ؟
آنهایی که در لحظه ی بحران به مسیر خود پشت کردند
یا می گویند ما کسانی بودیم که کار درست را انجام دادیم ؟

جملات نلسون ماندلا

آموخته ام که شجاعت به معنی نبود ترس نیست ، بلکه غلبه بر آن است.
انسان شجاع کسی نیست که از هیچ چیزی نمی ترسد ؛
کسی است می تواند با ترس هایش مقابله کند

جملات زیبای نلسون ماندلا

آزادی به بریدن زنجیرها از دست و پا خلاصه نمی شود . آزادی به احترام گذاشتن آزادی دیگران نیز نیاز دارد

جملات فلسفی نلسون ماندلا

من باور دارم كه زندگى ما ممكن است ظرف تنها چند ساعت توسط كسانى كه حتى آن ها را نمی شناسیم تغییر یابد.

جملات قصار نلسون ماندلا

از خدا پرسیدم : خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد ؟ خدا جواب داد :
گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر . با اعتماد زمان حال ات را بگذران
و بدون ترس برای آینده آماده شو.
ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز .
شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن.
زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید

جملات قصار نلسون ماندلا

من باور دارم كه ما مسئول كار هایى هستیم كه انجام می دهیم . صرف نظر از اینکه چه احساسي داشته باشیم.

سخنان نلسون ماندلا

هر روز صبح در جنگل آهوئی از خواب بیدار میشود که میداند باید از شیر تندتر بدود تا طعمه او نگردد
. و شیری که میداند باید از آهوئی تندتر بدود تا گرسنه نماند.
مهم نیست که شیر باشی یا آهو . با طلوع هر آفتاب با تمام توان آماده دویدن باش

جملات قصار نلسون ماندلا

من باور دارم كه گاهى هنگامى كه عصبانى هستم حق دارم كه عصباني باشم
اما این به من این حق را نمی دهد كه ظالم و بیرحم باشم

جملات زیبای نلسون ماندلا

مهم این نیست که قشنگ باشی . قشنگ این است که مهم باشی!حتی برای یک نفر

جملات زیبا فلسفی و قصار نلسون ماندلا

من باور دارم كه دو نفر ممكن است دقیقاً به یك چیز نگاه كنند و دو چیز كاملاً متفاوت را ببینند.

جملات قصار نلسون ماندلا

ما هم به ذهن سلیم و هم قلب نیازمندیم .
شکوه زندگی این نیست که هرگز به زانو در نیاییم .
در این است که هر بار افتادیم دوباره برخیزیم

جملات زیبای نلسون ماندلا

من باور دارم كه صرف نظر از اینکه چقدر دلمان شکسته باشد
دنیا به خاطر غم و غصه ما از حركت باز نخواهد ایستاد.

جملات فلسفی نلسون ماندلا

زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید

جملات زیبا فلسفی و قصار نلسون ماندلا

من باور دارم كه زمان زیادی طول می کشد تا من همان آدمی شوم كه می خواهم

سخنان نلسون ماندلا

شك هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شك نكن

جملات فلسفی نلسون ماندلا

من باور دارم كه بلوغ بیشتر به انواع تجربیاتی كه داشته ایم و آنچه از آن ها آموخته ایم بستگى دارد
تا به این كه چند بار جشن تولد گرفته ایم.

جملات قصار نلسون ماندلا

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن

سخنان نلسون ماندلا

من باور دارم كه قهرمان كسى است كه كارى كه باید انجام دهد را در زمانی که باید انجام گیرد . انجام می دهد . صرفنظر از پیامدهای آن.

جملات کوتاه و سخنان زیبای نلسون ماندلا

بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی

جملات زیبای نلسون ماندلا

من باور دارم كه نباید خیلى براى كشف یك راز كند وكاو كنم .
زیرا ممكن است براى همیشه زندگی مرا تغییر دهد.

جملات قصار نلسون ماندلا

کوچک باش و عاشق.. که عشق میداند آیین بزرگ کردنت را

سخنان نلسون ماندلا

من باور دارم شادترین مردم لزوماً كسى كه بهترین چیزها را دارد نیست .
بلكه كسى است كه از چیزهایى كه دارد بهترین استفاده را می كند

جملات فلسفی نلسون ماندلا

ما زاده شده ایم تا شکوه و بزرگی خداوندی را که در درونمان است . آشکار سازیم
و این امر . همه ی انسانها را در بر میگیرد

جملات زیبا فلسفی و قصار نلسون ماندلا

من باور دارم كه گواهی نامه ها و تقدیرنامه هايي كه بر روى دیوار نصب شده اند برای ما احترام و منزلت به ارمغان نخواهند آورد.

جملات زیبا فلسفی و قصار نلسون ماندلا

بهترین لذت آدمی این است که بداند نسلی که از او به جا مانده
ولی حسی برتر از هر لذت موجود این است که بداند مسئولیت خانواده ای بر دوش اوست
و هر فردی میتواند از این لذت برخوردار باشد

جملات زیبای نلسون ماندلا

من باور دارم كه گواهی نامه ها و تقدیرنامه هایى كه بر روى دیوار نصب شده اند
براى ما احترام و منزلت به ارمغان نخواهند آورد.

سخنان نلسون ماندلا

اگر قرار باشد خون را با خون شست دچار بدبختی می شویم . ببخشیم اما فراموش نکنیم!

جملات زیبای نلسون ماندلا

من باور دارم كه زمینه ها و شرایط خانوادگى و اجتماعى بر آنچه كه هستم تاثیرگذار بوده اند اما من خودم مسئول آنچه كه خواهم شد هستم.

سخنان و جملات زیبای نلسون ماندلا

امنیت تنها به معنی عدم جنگ در کشور نیست

امنیت حقیقی یعنی تمام افراد جامعه بدون توجه به نژاد

دین . طبقه . جنسیت و پایگاه اجتماعی از حقوق یکسان برای رشد برخوردار باشند

**********

فرق من و زندانبان را میدانی ؟

زمانی که پنجره کوچک سلولم را باز میکند او تاریکی و غم را میبیند و من روشنایی و امید را

دید شما بسیار مهم است زیبا بنگرید

**********

مشکلات برخی آدمها را شکسته اند و برخی را ساخته اند

**********

من با نژاد پرستی مخالفم گون آنرا رفتاری وحشیانه میدانم

چه از طرف سیاه پوستان باشد چه از طرف سفید پوستان

**********

کینه مانند اینست که زهری بنوشی و امیدوار باشی که دشمنانت را بکشد

جملات فلسفی نلسون ماندلا

شجاعت مترادف نترسیدن نیست . بلکه شجاعت به معنای غلبه بر ترس است

جملات قصار نلسون ماندلا

من باور دارم كه دوستى واقعى به رشد خود ادامه خواهد داد حتی در دورترین فاصله ها. عشق واقعى نیز همین طور است.

سخنان نلسون ماندلا

برای آنکه مانع احساس عدم امنیت دیگران در اطرافمان باشیم .
خود را از انظار دور می سازیم . اما این کار ما را به جایی نمی رساند .
ما متولد شده ایم که شکوه و عظمت خداوند را به نمایش درآوریم .
چیزی که در درون ماست . نه در درون برخی از ما .
بلکه در درون تک تک ما .
و زمانی که به این نور درونمان اجازه تابیدن می دهیم .
ناآگاهانه به دیگران نیز اجازه چنین کاری را می دهیم

جملات زیبای نلسون ماندلا

سخنان ارزشمند و آموزنده و جملات زیبای نلسون ماندلا

همچنین بخوانید : زندگینامه نلسون ماندلا

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات زیبا فلسفی و قصار مارکوس اورلیوس

جملات زیبا فلسفی و قصار مارکوس اورلیوس

جملات و سخنان آموزنده و فلسفی مارکوس اورلیوس سخنان و جملات زیبای مارکوس اورلیوس – …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. پرسیدم: چطور ، بهتر زندگی کنم ؟ با كمی مكث جواب داد: گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ، و بدون ترس برای آینده آماده شو. ایمانت را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز. شک هایت را باور نکن ، وهیچگاه به باورهایت شک نکن. زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیكه بدانی چطور زندگی کنی. پرسیدم ، آخر …. ، و او بدون اینكه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد : مهم این نیست که قشنگ باشی … ، قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر . كوچك باش و عاشق … كه عشق ، خود میداند آئین بزرگ كردنت را .. بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با کسی . موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن . داشتم به سخنانش فكر میكردم كه نفسی تازه كرد وادامه داد … : هر روز صبح در آفریقا ، آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی كردن و امرار معاش در صحرا میچرد ، آهو میداند كه باید از شیر سریعتر بدود ، در غیر اینصورت طعمه شیر خواهد شد۰ شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد ، كه میداند باید از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند. مهم این نیست كه تو شیر باشی یا آهو … مهم اینست كه با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن كنی .. به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به … كه چین از چروك پیشانیش باز كرد و با نگاهی به من اضافه كرد: زلال باش … زلال باش ….. فرقی نمیكند كه گودال كوچك آبی باشی ، یا دریای بیكران ، زلال كه باشی ، آسمان در توست .
    نلسون ماندلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.