خانه / جملات مشاهیر و بزرگان / ناپلئون هیل – سخنان و جملات زیبای ناپلئون هیل

ناپلئون هیل – سخنان و جملات زیبای ناپلئون هیل

جملات ناپلئون هیل

سخنان و جملات زیبای ناپلئون هیل نویسنده آمریکایی یکی از پیشگامان سبک مدرن ادبیات

سخنان و جملات زیبای ناپلئون هیل

با ذهنیت مثبت بیاندیشید و ثروتمند شوید.

سخنان زیبای ناپلئون هیل

هر انچه را که مغز انسان تصور و باور کند می تواند با ذهنیت مثبت بدان دست یابد.

جملات ارزشمند

مهم نیست که چه می خواهید بکنید. مهم این است که در این لحظه چه می کنید.

جملات زیبای ناپلئون هیل

هدف مشخص نقطه شروع همه ی موفقیتهاست.

جملات حکیمانه

نادان ها پیوسته از گذشته لاف می زنند. خردمندان در اندیشه حال بوده و دیوانگان. سخن آینده را به زبان می آورند.

سخنان زیبای ناپلئون هیل

شکست از آن کسانی است که بی تفاوت اجازه می دهند ذهنیت شکست در آنها نفوذ کند.

جملات قصار ناپلئون هیل

پیش از گرفتن. دهنده و بخشنده باشید.

پشتکار

پیروزی با کسانی است که پشتکار بیشتری دارند.

اشتباه دیگران

کسی که همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت کند. آنها را از خود دور می سازد.

سخنان زیبای ناپلئون هیل

تهیدستی. مایه ی آبروریزی نیست. ولی بی گمان. مایه ی سربلندی و پشتیبانی هم نیست!

جملات فلسفی

دانستن کافی نیست. باید به دانسته خود عمل کنید.

اشتیاق

نقطه شروع هر دستاوردی. خواست و اشتیاق است.

جملات قصار ناپلئون هیل

نقطه شروع هر موفقیتی. وجود یک نظریه یا نقطه نظر است که خود ناشی از تصور می باشد.

جملات زیبای ناپلئون هیل

اگر با دشمنی زیاد بجنگی. پس از مدتی تمام استراتژی های تو را فرا می گیرد.

جملات زیبای ناپلئون هیل

برنامه ریزی دقیق و منظم. پیمودن نیمی از راه است.

جملات فلسفی

اولین مرحله انجام کار. تمایل به انجام آن است.

جملات قصار ناپلئون هیل

در همین زمانهای سرخوردگی. چالش و ناامیدی است که انسان با یک جهش می تواند برای رهایی خود برنامه ریزی کند.

جملات ناب

شکست یک عامل نیرو بخش است. نه یک باز دارنده ؛ هر شکست بذری از موفقیت در دل دارد.

سخنان زیبای ناپلئون هیل

یک زن قشنگ و نیکو صورت در نظر زیباست. اما یک زن خوب و نیکو سیرت در قلب انسان جای دارد.

چشم براه

چشم براه مباش ؛ زمانه هرگز به مراد دل ما نخواهد بود.

جملات حکیمانه

زندگی خود را از آنچه می خواهید بسازید. و گر نه زندگی از شما آنچه می خواهد می سازد.

جملات حکیمانه

پندارها. فرماندهان دنیای ما هستند.

سخنان زیبای ناپلئون هیل

منتظر نمانید. زمانی مناسب تر از اکنون وجود ندارد. از همین نقطه ای که ایستاده اید و با همین ابزار و امکاناتی که در اختیار دارید. کار را ادامه دهید. همین طور که پیش می روید. ابزار ها و امکانات بهتر و مناسب تر را پیدا می کنید.

جملات زیبای ناپلئون هیل

بالای نردبان موفقیت هرگز شلوغ نیست.

جملات زیبای ناپلئون هیل

اگر باور داشته باشی که می توانی. بی شک می توانی.

جملات ناب

در هر رویداد منفی. بذر یک پیشامد پربارتر و سودمندتر کاشته می شود.

همیشه

همیشه حرفی را بزن که بتوانی آن را بنویسی. چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزی را امضا کن که بتوانی پای آن بایستی.

قویترین

نبردهای زندگی همیشه به سود قویترین ها و سریعترین ها پایان نمی پذیرد ! دیر یا زود. برد با کسی است که بردن را باور دارد!

دارایی

اگر چند کیلومتر بیشتر از آنچه تاکنون به آن خو گرفته اید. گام بردارید. دارایی افزونتری به دست خواهید آورد.

Napoleon Hill

سخنان و جملات زیبای ناپلئون هیل

منبع : jomalatziba.blogfa.com

همچنین بخوانید : جملات زیبای زیگموند فروید

برچسب ها :