سخنان و جملات زیبای ناپلئون بناپارت

جملات ناپلئون بناپارت

سخنان و جملات زیبای ناپلئون بناپارت . ناپلئون یکم یا ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه

سخنان و جملات زیبای ناپلئون بناپارت

جملات و سخنان فلسفی قصار کوتاه و زیبای ناپلئون بناپارت

غرور و خودبینی را ابزار باز شناختن و نشان ترقی قرار ندهید. زیرا در این راه پر پیچ و خم . پرتگاه های وحشتناک زیادی وجود دارد.

جملات حکیمانه ناپلئون بناپارت

مرد حقیقی کسی است که در خواری و خوشبختی . خود را تیاه نکند.

جملات ارزشمند ناپلئون بناپارت

بزرگترین خطر در زمان پیروزی رخ میدهد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فرد با اراده در پیچ و خمهای زندگی هیچگاه با نومیدی روبرو نخواهد شد

سخنان ناپلئون بناپارت

آنقدر شکست خوردم که راه شکست دادن را آموختم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از پیروزی تا سقوط فقط یک گام فاصله است

جملات و سخنان کوتاه ناپلئون بناپارت

ازدواج همیشه به عشق پایان داده است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دستی که گهواره را تکان میدهد دنیا را تکان می دهد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دین بهترین وسیله است برای ساکت نگه داشتن مردم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردم از ترس شکست . می بازند

جملات زیبای ناپلئون بناپارت

مطمئن ترین راه برای فقیر ماندن اینست که انسان درستکاری باشی

جملات زیبای ناپلئون بناپارت

تدبیر همیشه بر شمشیر غالب است

جملات زیبای ناپلئون بناپارت

اگر سراسر زمین یک کشور بود . استانبول پایتخت آن می بود

جملات زیبای ناپلئون بناپارت در رابطه با پیروزی

تسخیر یک کشور بزرگ از تسخیر قلب کوچک یک زن آسانتر است

جملات زیبای ناپلئون بناپارت

دنیا از آن کسانی است که تحرک و انرژی دارند

جملات زیبای ناپلئون بناپارت

اولین شرط توفیق . شهامت و بی باکی است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند

جملات زیبای ناپلئون بناپارت

کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد

جملات زیبای ناپلئون بناپارت

کم دانستن و زیاد حرف زدن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تصور کن اگر قرار بود هر کس به اندازه دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر دنیا حاکم می شد

جملات زیبای ناپلئون بناپارت

تا زنده ام لحظه ای آرام نخواهم گرفت. استراحت و مردن نزد من یکی ست

سخنان زیبای ناپلئون بناپارت

احمق هادر فکر گذشته اند . دیوانگان نیز در رویای آینده به سر می برند و تنها انسان های عاقل در حال زندگی می کنند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ناامیدی اولین قدمی است که شخص به سوی گور برمی دارد

سخنان زیبای ناپلئون بناپارت

در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است

سخنان زیبای ناپلئون بناپارت

اولین شرط پیروزی شهامت و بی باکی است

سخنان زیبای ناپلئون بناپارت

یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است

سخنان زیبای ناپلئون بناپارت

پیروزی یعنی اراده کردن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عشق گوهری است گرانبها . اگر با عفت توام باشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد . من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب

سخنان زیبای ناپلئون بناپارت

چه بسیارند مردانی که گناهکار و مجرم نیستند مگر به دلیل ضعف آنان برای یک زن.

سخنان زیبای ناپلئون بناپارت

نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است

سخنان زیبای ناپلئون بناپارت

دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد

سخنان زیبای ناپلئون بناپارت

کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند

جملات فلسفی ناپلئون بناپارت

کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد

جملات فلسفی ناپلئون بناپارت

یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است

جملات فلسفی ناپلئون بناپارت

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد . من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب

جملات فلسفی ناپلئون بناپارت

پیروزی یعنی خواستن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عشق گوهری است گرانبها . اگر با عفت توام باشد

جملات فلسفی ناپلئون بناپارت

عادت کنید که عادت نکنید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است

جملات فلسفی ناپلئون بناپارت

لغت غیرممکن را باید از قاموس ها محو کرد

جملات فلسفی ناپلئون بناپارت

وقتی در جنگ ها پیروز و فاتح بودم زنم دست راستم بود وقتی شکست خوردم و در زندان بودم دست راستم زنم بود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

حرفی رو بزن که بتونی بنویسیش چیزی رو بنویس که بتونی امضا کنی و چیزی رو امضا کن که بتونی پاش بایستی

جملات فلسفی ناپلئون بناپارت

بی صبری در راه موفقیت مانع بزرگی است

جملات فلسفی ناپلئون بناپارت

پیروزی نصیب کسانی می شود که بیش از همه استقامت دارند

جملات قصار ناپلئون بناپارت

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچگاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد

جملات قصار ناپلئون بناپارت

فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و لغزش در اندیشه ما ایجاد کنند

جملات قصار ناپلئون بناپارت

هیچ کاری خوب انجام نمی گیرد مگر اینکه انسان خودش آن را به انجام رساند.

جملات قصار ناپلئون بناپارت

استحکام و پایداری و ثبات و جرات بر همه چیز فایق می شود.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هیچ چیز دشوارتر از تصمیم گیری نیست.

جملات قصار ناپلئون بناپارت

راه گریز را پیش از ستیز باید جست.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هرجا که بشر را دوست بدارند . فرهنگ را هم دوست دارند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زمانی مناسب تر از اکنون وجود ندارد از همین نقطه ای که ایستاده اید و با همین ابزار و امکاناتی که در اختیار دارید . کار را ادامه دهید. همین طور که پیش می روید . ابزارها و امکانات بهتر و مناسب تر را پیدا می کنید.

جملات قصار ناپلئون بناپارت

فن جنگ . نیرومند بودن در یک نقطه ی مشخص و روشن است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برای یک مرد هیچ شکنجه ای بالاتر از آن نیست که به او ترحم کنی.

سخنان و جملات زیبای ناپلئون بناپارت

آنجا که قدرت قدم می گذارد . قانون ضعیف خواهد شد.

جملات ناپلئون بناپارت

همیشه دم از صلح بزن . ولی آماده جنگ باش.

جملات ناپلئون بناپارت

هیچ کس آنقدر ابله نیست که برای هیچ گونه کاری لیاقت نداشته باشد.

سخنان ناپلئون بناپارت

چه بسا اشخاصی که فقط با صدای کلنگ گور کن از خواب بیدار می شوند.

جملات فلسفی قصار و زیبای ناپلئون بناپارت

برای آدمی بهتر است که هرگز به دنیا نیاید . تا اینکه به بیاید و اثری از خود بر جای نگذارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی که همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت کند . آنها را از خود دور می سازد.

جملات فلسفی قصار و زیبای ناپلئون بناپارت

کسی که می تواند چاپلوسی کند . تهمت زدن هم برایش بسیار آسان است.

جملات فلسفی قصار و زیبای ناپلئون بناپارت

در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است

ناپلئون بناپارت

همچنین بخوانید : جملات زیبای سیاستمداران

منبع اصلی : fa.wikiquote.org

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای خسرو شکیبایی

سخنان و جملات زیبای خسرو شکیبایی

جملات خسرو شکیبایی سخنان و جملات زیبای خسرو شکیبایی هنرپیشه سینمای ایران مهربونها تنها مشکلشون …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.