سخنان و جملات زیبای نادر ابراهیمی

سخنان و جملات نادر ابراهیمی

سخنان و جملات زیبای نادر ابراهیمی داستان نویس معاصر ایرانی

او علاوه بر نوشتن رمان و داستان کوتاه در زمینه های فیلم سازی. ترانه سرایی. ترجمه. و روزنامه نگاری نیز فعالیت کرده است

سخنان و جملات زیبای نادر ابراهیمی

جملات زیبای نادر ابراهیمی

ما به کسانی نیازمندیم که فریاد من عاشق وطنم را از اعماق روح برآورند

و نیاندیشند به اینکه وطن در کدام زمان. در کدام حال. با کدام نظام.

جملات زیبای نادر ابراهیمی

ما. قبل از هر چیز. به یک رستاخیز اخلاقی نیاز داریم.

اگر به راستی همه چیز باید دگرگون شود. یک دگرگونی اخلاقی و معنوی مقدم بر همه چیز است.

ما. دست کم. در این مورد خاص. دیگر احتیاجی به غرب نداریم

جملات زیبای نادر ابراهیمی

قلب. خاک خوبی دارد. در برابر هر دانه که در آن بنشانی. هزار دانه پس می دهد.

اگر ذره ای نفرت کاشتی. خروارها نفرت درو خواهی کرد ؛ و اگر دانه ای از محبت نشاندی. خرمن ها برخواهی داشت .

جملات زیبای نادر ابراهیمی

کسی که نجابت را دکان می کند. به نجابت و شرافت خودش ایمان و اعتقادی ندارد.

دختری که در اولین برخورد. حالی شما می کند که دختر است. باید در دختر بودنش شک کرد.

سخنان و جملات زیبای نادر ابراهیمی

عشق به دیگری ضرورت نیست. حادثه است.

عشق به وطن. ضرورت است. نه حادثه.

عشق به خدا ترکیبی است از ضرورت و حادثه.

سخنان و جملات زیبای نادر ابراهیمی

انبار کوچک. مملو از بی مصرف ها و به درد نخورها. مملو از چیزهایی که همیشه گفته ایم:

یک روز احتمال دارد به کار بیاید. دیگر از اینها پیدا نمی شود.

برای بچه بعدی. به درد سفر می خورد. چمدان هایی که چفت و بست آنها شکسته.

گلدان ترک خورده ای که یادگار عمو جان است. روروک اولی.

پوتین های کهنه دومی. خدای من! همه را باید دور ریخت.

انبار را باید خالی خالی کرد. همین ها ست که زندگی را از شکل می اندازد. همین هاست که زندگی را کهنه می کند. موریانه خورده.

بید زده. کپک زده. درهم شکسته. بی سروته. رنگ و رو رفته.

ما فقط کهنگی ها را پس انداز می کنیم. ما پاسداران از شکل افتادگی ها هستیم. جای عشق کجاست ؟

فریاد نزن. به زمزمه بگو: جای عشق کجاست ؟ لابه لای این همه آشغال.

چطور باید پی عشق بگردم _ بی آنکه به خاطره برخورد کنم ؟

سخنان و جملات زیبای نادر ابراهیمی

عشق نجات دادن غریقی ست که دیگر هیچ کس به نجاتش امیدی ندارد. عشق. رجعت به آغاز آغاز است.

به شروع. به همان لبخند. همان نگاه. همان طعم. اما نه خاطره آنها. خود آنها.

سخنان و جملات زیبای نادر ابراهیمی

مگذار که عشق. به عادت دوست داشتن تبدیل شود!

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مگذار که حتی آب دادن گلهای باغچه. به عادت آب دادن گلهای باغچه تبدیل شود!

سخنان و جملات زیبای نادر ابراهیمی

عشق. عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتن دیگری نیست.

پیوسته نو کردن خواستنی ست که خود. پیوسته. خواهان نو شدن است. و دیگرگون شدن.

سخنان و جملات زیبای نادر ابراهیمی

تازگی. ذات عشق است. و طراوت. بافت عشق.

چگونه می شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت. و عشق. همچنان. عشق بماند ؟

سخنان و جملات زیبای نادر ابراهیمی

آرامش اولین نشانه های حضور خداوند در درون ماست. پس یاقرار

جملات قصار نادر ابراهیمی

قول می دهم در جهان قدرتی وجود ندارد که بتواند عشق را به کینه تبدیل کند و این نشان می دهد که جهان با همه عظمتش در برابر قدرت عشق چقدر حقیر است و ناتوان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خوشبختی را نمی توان به تکدی گرفت. در سر سفره خوشبختی دیگران ناخوانده مهمان و حریصانه نمی توان نشست ؟

خوشبختی امروز ما تنها و تنها بدرد آن می خورد که برای خوشبختی دیگران بکوشیم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تاریخ را تنها خرده دروغ های خنده آور تاریخی قابل تحمل می کند ؛

وگرنه چیزی جز خون مظلومان. مرکب تاریخ نبوده است

جملات معروف نادر ابراهیمی

بهار پیش از آن که حادثه ای در طبیعت باشد . حادثه ای است در قلب آدمی و پیش از آن که در طبیعت محسوس باشد در حسی انسانی وقوع می یابد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آنچه هنوز تلخ ترین پوزخند مرا برمی انگیزد چیزی شدن از دیدگاه آنهاست.

آن ها که می خواهند ما را در قالب های فلزی خود جای بدهند. آن ها با اعداد کوچک به ما حمله می کنند.

آن ها با صفر مطلق شان به جنگ با عمیق ترین و جاذب ترین رویاها می آیند.

جملات معروف نادر ابراهیمی

دو کوزه ی بی جان را هم اگر یک عمر کنار هم بگذاری. گاهی سرهایشان بهم می خورد و درد می گیرد.

مهم این است هیچ سری نشکند و لب پر نشود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

غم. هرگز عقب نمی نشیند مگر آن که به عقب برانی اش. نمی گریزد مگر آن که بگریزانی اش. آرام نمی گیرد مگر آن که بیرحمانه سر کوبش کنی

جملات معروف نادر ابراهیمی

میتوان به سوی رهایی گریخت. اما بازگشت به اسارت نابخشودنی است.

تحمل اندوه از گدایی همه ی شادی ها آسان تر است

جملات زیبای کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم از نادر ابراهیمی

هرکس که چیزی را می سازد

حتی لانه ی فروریخته ی یک جفت قمری را

منفور همه ی کسانی ست که اهل ساختن نیستند.

و هرکس که چیزی را تغییر می دهد

فقط به قدر جابه جا کردن یک گلدان.

که گیاه درون آن.

ممکن است در سایه بپوسد و بمیرد

باید در انتظار سنگباران همه ی کسانی باشد که

عاشق توقف اند و ایستایی و سکون …

جملات زیبای کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم

زندگى. قبل از هرچیز زندگى ست!

گل مى خواهد. موسیقى مى خواهد

زیبایى مى خواهد …

زندگى. حتى اگر یکسره جنگیدن هم باشد.

خستگى در کردن مى خواهد

عطر شمعدانى ها را بوییدن مى خواهد

خشونت هست. قبول ؛

اما خشونت. اصل که نیست

زایده است. انگل است. مرض است

ما باید به اصلمان برگردیم.

زخم را که مظهر خشونت است

با زخم نمى بندند

با نوار نرم و پنبه پاک مى بندند

با محبت. با عشق …

جملات زیبای کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم

عزیز من!

“زندگی بدون روزهای بد نمی شود”

بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم

اما روزهای بد. همچون برگ های پاییزی. باور کن که شتابان فرو می ریزند

و در زیر پاهای تو. اگر بخواهی. استخوان می شکنند!

و درخت استوار و مقاوم بر جای می ماند.

عزیز من!

برگهای پاییزی بی شک در تداوم بخشیدن به مفهوم درخت و مفهوم بخشیدن به تداوم درخت. سهمی از یاد نرفتنی دارند

جملات زیبای کتاب یک عاشقانه آرام

قیمت عشق همیشه بیش از تحمل آدمیزاد بوده است. باید. اما سخت است که زندگی را به یک عاشقانه آرام تبدیل کنی …

جملات زیبای کتاب یک عاشقانه آرام

اگر تو فردا را به درستی ندانی. سوگند به آسمان که هیچ چیز را نمی دانی. اگر تو فردا را ننویسی.

هیچ چیز ننوشته ای. اگر تو فردا را چون نسیم شیرینی که گه گاه می وزد نبویی. هیچ چیز را نبوییده ای.

و اگر تو فردا را با ژرف ترین باورها باور نکنی. هیچ چیز را باور نکرده ای سوگند می خورم

هزار بار سوگند می خورم که تو اگر گمان کنی که هر فردایی شکل هر امروزی ست. زندگی را به اهرمن سپرده ای و گریخته ای.

فردا شکل امروز نیست

جملات زیبای کتاب یک عاشقانه آرام

تو وقتی می بینی که من افسرده ام

نباید بگذری.

سکوت کنی.

یا فقط همدردی کنی ؛

بنا کننده ی شادی های من باش!

مگر چقدر وقت داریم ؟

یک قطره ایم که میچکیم در تن کویر و تمام می شویم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک بار. یک بار و فقط یک بار می توان عاشق شد!

عاشق زن. عاشق مرد. عاشق اندیشه. عاشق وطن. عاشق خدا. عاشق عاشق…

یک بار. فقط یک بار. بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست. شوق تصرف. جای عشق به انسان را می گیرد…

خود نمایی جای عشق به وطن را…

ریا جای عشق به خدا را…

یک بار. یک بار و فقط یک بار.

در عشق حرفه ای شدن ممکن نیست

مگر آنکه به بدکارترین ریاکار تن پرست بی اندیشه تبدیل شده باشیم.

جملات زیبای کتاب یک عاشقانه آرام

قلب. مهمانخانه نیست که

آدم ها بیایند

دو سه ساعت یا دو سه روز

توی آن بمانند و بعد بروند

قلب. لانه ی گنجشک نیست که

در بهار ساخته بشود

و در پاییز باد آن را با خودش ببرد

قلب ؟ راستش نمی دانم چیست.

اما این را می دانم که

فقط جای آدمهای خیلی خوب است!

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زمانی که کودکی می خندد . باور دارد که تمام دنیا در حال خندیدن است . و زمانی که یک انسان ناتوان را خستگی از پای در می آورد . گمان می برد که خستگی . سراسر جهان را از پای درآورده است .

چرا نا امیدان . دوست دارند که نا امیدی شان را لجوجانه تبلیغ کنند ؟

چرا سرخوردگان مایلند که سرخوردگی را یک اصل جهانی ازلی ابدی قلمداد کنند ؟

چرا پوچ گرایان . خود را . برای اثبات پوچ بودن جهانی که ما عاشقانه و شادمانه در آن می جنگیم . پاره پاره می کنند ؟

آیا همین که روشنفکران بخواهند بیماری شان به تن و روح دیگران سرایت کند . دلیل بر رذالت بی حساب ایشان نیست ؟

من هرگز نمی گویم که در هیچ لحظه یی از این سفر دشوار . گرفتار ناامیدی نباید شد . من می گویم:

به امید بازگردیم . قبل از آن که ناامیدی . نابودمان کند

جملات زیبای کتاب ابوالمشاغل – نادر ابراهیمی

دیر رسیدن بسیار غم انگیز تر از هرگز نرسیدن است.

این را مسافران یک لحظه دیر رسیده جامانده خوب می دانند.

آنها همیشه می گویند : کاش لااقل آنقدر عجله نکرده بودم.

جملات زیبای کتاب مکان های عمومی – نادر ابراهیمی

شکست در ذات زندگی است. همچنانکه جبران شکست

جملات زیبای کتاب ابن مشغله

ما. بدون زنان خوب. مردان کوچکیم

سخنان و جملات زیبای نادر ابراهیمی

همچنین بخوانید : جملات کتاب آتش بدون دود

منبع : کتاب خانه دانشگاهی

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای آلن دو باتن

سخنان و جملات زیبای آلن دو باتن

جملات آلن دو باتن سخنان و جملات زیبای آلن دو باتن – الن دو باتن …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.