سخنان و جملات زیبای مصطفی کمال آتاترک

سخنان و جملات مصطفی کمال آتاترک

سخنان و جملات زیبای مصطفی کمال آتاترک – رزمنده جنگ استقلال ترکیه و دولت مرد . نویسنده و بنیان گذار جمهوری ترکیه

سخنان و جملات زیبای مصطفی کمال آتاترک

توجه :: جملات مندرج در این صفحه صرفا جهت اطلاعات عمومی است و نه تایید آنها

وی استعداد شگرفی در امور نظامی داشت. چنان که در نبرد چناق قلعه با شعار چناق قلعه غیرقابل عبور است.
با سپاهی کوچک در برابر تهاجم سنگین نیروهای دریایی کشورهای بریتانیا و فرانسه ایستادگی نمود
و مانع تصرف و سقوط استانبول شد.
در سال ۱۹۲۳ میلادی نام خانوادگی آتاترک به معنای پدر ترک ها توسط مجلس ترکیه به وی اهدا گردید
و از آن پس داشتن این نام خانوادگی برای هر فرد دیگری ممنوع اعلام شد.

سخنان و جملات زیبای مصطفی کمال آتاترک

خط دفاعی وجود ندارد بلکه یک سرزمین دفاعی است و آن سرزمین کل سرزمین مادری است

حتی یک اینچ از سرزمین مادری ممکن نیست بدون اینکه در خون شهروندانش خیس شود. رها شود.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر زندگی یک ملت با خطر روبرو نشود. جنگ قتل است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هدف ما اکنون تقویت روابط است که ما را به ملل دیگر پیوند می دهد.

ممکن است کشورهای بسیاری در جهان وجود داشته باشد. اما فقط یک تمدن وجود دارد و اگر یک ملت برای پیشرفت باشد.

باید بخشی از این تمدن باشد. امپراتوری عثمانی روزی رو به افول گذاشت که با افتخار موفقیت خود در برابر غرب.

روابطی را که او را به ملل اروپایی پیوند داده بود. قطع کرد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در زندگی بشر. بازیکنان دین پیدا خواهید کرد تا زمانی که دانش و مهارت دین از همه خرافات پاک شود و با روشنگری علم واقعی پاکسازی و کمال شود.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

… ای فرزند ترک نسل های آینده! همان طور که می بینید.

حتی در این شرایط و شرایط. وظیفه شما برای نجات استقلال و جمهوری ترکیه است

قدرتی که شما نیاز دارید در خون نجیب موجود در رگهای شما وجود دارد!

سخنان و جملات زیبای مصطفی کمال آتاترک

من هیچ دینی ندارم و در بعضی مواقع آرزو می کنم که همه ادیان در کف دریا باشند.

او یک حاکم ضعیف است که برای حمایت از دولت خود به دین احتیاج دارد.

انگار او مردمش را در دام می گرفت. مردم من قصد دارند اصول دموکراسی. دیکته حقایق و آموزه های علوم را بیاموزند.

خرافات باید برود. بگذارید آنها همان طور که می خواهند عبادت کنند

هر کس می تواند وجدان خود را دنبال کند.

مشروط بر اینکه با دلیل عقل تداخل نداشته باشد یا او را علیه آزادی همنوعان خود پیشنهاد دهد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما اصول خود را جزمی نمی دانیم که در کتابهایی وجود دارد که گفته می شود از بهشت آمده است.

ما الهام خود را نه از بهشت یا از دنیایی غیب. بلکه مستقیما از زندگی مشتق می کنیم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ملتی که قربانی نهایی برای زندگی و آزادی است. مورد ضرب و شتم قرار نمی گیرد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

صلح در میهن. صلح در جهان.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به دنبال صلح پایدار. اتخاذ تدابیر بین المللی برای بهبود تعداد زیاد توده ها ضروری است.

رفاه کل نسل بشر باید جایگزین گرسنگی و ظلم شود.

باید به مردم دنیا آموخته شود که از حسادت. هراس و طغیان خودداری کنند.

سخنان و جملات زیبای مصطفی کمال آتاترک

حتی قبل از پذیرش دین اعراب. ترکان ملتی بزرگ بودند.

این دین پس از پذیرش آیین اعراب. در ترکیب اعراب. پارس ها و مصریان با ترک ها برای ایجاد یک ملت تاثیرگذار نبود.

این آیین بلکه. پیوند ملی ملت ترکیه را سست می کرد. هیجان ملی را بی حس می کرد.

این خیلی طبیعی بود زیرا هدف دینی که توسط محمد. بر سر همه ملت ها بنا شده است.

کشیدن به سمت یک سیاست ملی اعراب است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ادیان اساس استبداد پادشاهان و سلاطین بوده اند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هرچه در جهان می بینیم. کار خلاقانه زنان است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

صدای شما صدای من است. این را فراموش نکن!

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بشر یک بدن واحد است و هر ملتی جزئی از آن بدن است.

ما هرگز نباید بگوییم “اگر بخشی از جهان بیمار شود. برای من چه اهمیتی دارد ؟

اگر چنین بیماری وجود دارد. باید خودمان را نگران کنیم و گویا دچار آن بیماری شده ایم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ملت ایمان خود را بر این باور قرار داده است

که تمام قوانین باید از نیازهای واقعی در اینجا به عنوان یک واقعیت اساسی زندگی ملی الهام گرفته شوند.

سخنان و جملات ناب کوتاه و ارزشمند مصطفی کمال آتاترک

بشر از دو جنس. زن و مرد تشکیل شده است.

آیا با پیشرفت تنها یک بخش ممکن است بشر رشد کند و بخش دیگر نیز نادیده گرفته شود

آیا ممکن است اگر نیمی از جرم با زنجیرهایی به زمین وصل شود که نیمه دیگر بتواند از آن به آسمان بیفتد ؟

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما با دعا جنگ نبردیم بلکه با خون سربازانمان پیروز شد.

جملات فلسفی قصار و زیبای مصطفی کمال آتاترک

استاد واقعی ترکیه دهقانان است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من هیچ آیه. جزم و هیچ گونه اصول استاندارد و قالب بندی شده را به عنوان میراث اخلاقی نمی گذارم

میراث اخلاقی من علم و عقل است. کاری که من برای ملت ترکیه انجام داده ام و در نظر گرفته ام.

هرکسی که مایل است ایده های خود را بعد از من مناسب سازد. میراث اخلاقی من خواهند بود

به شرط آنکه راهنمایی علم و عقل را در این محور تایید کنند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مشعلی که ملت ترکیه در دست و ذهن خود نگه داشته است. در حالی که در راه پیشرفت و تمدن حرکت می کند. علوم مثبتی است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

حاکمیت و سلطنت هرگز با بحث دانشگاهی تصمیم نمی گیرد

آنها به زور تصرف می شوند

سلسله عثمانی به زور دولت ترکها را به تصرف خود درآورد و شش قرن بر آنها سلطنت کرد

اکنون ملت ترکیه به طور موثق حاکمیت خود را به دست آورده است

این یک واقعیت برجام است . اگر کسانی که در اینجا جمع می شوند . موضوع را در پرتو طبیعی خود ببینند. همه ما موافق خواهیم بود

در غیر این صورت. حقایق هنوز پیروز خواهند شد. اما برخی از سر ممکن است به گردش درآیند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

علم واقعی ترین راهنما برای تمدن. زندگی و موفقیت در جهان است

جستجوی راهنمایی غیر از علم – پوچی. جهل و بدعت است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

جمهوری ترکیه نمی تواند کشوری از شیوخ. دراویش و مریدان باشد. واقعی ترین و واقعی ترین نظم. نظم تمدن است.

سخنان و جملات مصطفی کمال آتاترک درباره آزادی

پیروزی متعلق به کسانی است که می توانند بگویند پیروزی مال من است

موفقیت متعلق به کسانی است که می توانند در آخر بگویند من موفق خواهم شد

و می گویند من موفق شده ام .

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دیدن من لزوما به معنای دیدن صورتم نیست. برای درک افکارم. احساس من این است که مرا دیده است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسانی که وجود همه انسانها را در شخص خود می بینند. بدبخت هستند.

بدیهی است که آن مرد به عنوان یک فرد ناپدید می شود.

نیاز به رضایت و خوشبختی هر فردی برای زندگی. این است که نه برای خود بلکه برای آینده کار کند

انسان دارای بصیرت فقط می تواند از این طریق عمل کند

لذت کامل و خوشبختی در زندگی. اما افتخار. حضور. خوشبختی نسلهای آینده را می توان یافت.

مصطفی کمال آتاترک

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای ایزاک بشویس سینگر

سخنان و جملات زیبای ایزاک بشویس سینگر

سخنان و جملات ایزاک بشویس سینگر سخنان و جملات زیبای ایزاک بشویس سینگر داستان نویس …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.