سخنان و جملات زیبای میرزا کوچک خان

جملات میرزا کوچک خان جنگلی

سخنان و جملات زیبای میرزا کوچک خان – یونس استاد سرایی مشهور به میرزا کوچک خان جنگلی

مبارز انقلاب مشروطه. رهبر جنبش جنگل ملی گرای گیلک و رئیس جمهور جمهوری جنگل

سخنان و جملات زیبای میرزا کوچک خان

تفنگهایتان را خاک کنید روزگاری برای این مردم . درختی میروید از تفنگ .که اجنبی نباشد

اجنبی که فقط روس و انگلیس نیست هر کسی است که برای مقداری پول

تفنگش را بر سر من و شما گرفته. تا آزادی فراموش شود

جملات زیبای میرزا کوچک خان

در قانون اسلام مدون است که کفار وقتی به ممالک اسلامی مسلط شوند

مسلمین باید به مدافعه برخیزند

ولی دولت انگلیس فریاد میکشد که من اسلام و انصاف نمی شناسم

باید دول ضعیف را اسیر آرزو گشته مقاصد شوم خود سازم

بنده میگویم انقلابات امروز دنیا ما را تحریک می کند

که مانند سایر ممالک در ایران اعلان جمهوریت داده

و رنجبران را از دست راحت طلبان برهانیم ولیکن درباریان تن در نمیدهند

که که کشور ما با قانون مشروطیت از روی مرام دموکراسی اداره شود.

پروپاکاندهای اشتراکی در ایران عملا تاثیر سوء می بخشد

زیرا پروپاکاندچی ها از شناسائی تمایلات ملت ایران عاجزند

من به نمایندگان شما در موقعش گفتم که ملت ایران حاضر نیست

برنامه و روش بالشویسم را قبول کند

زیرا این کار عملی نیست و ملت را بطرف دشمن سوق می دهد.

من می دانم که در تمام ممالک آزاد.

برنامه هر فرقه سیاسی. آزادانه. نشر و تبلیغ می شود.

جملات زیبای میرزا کوچک خان درباره آزادی ایران

ما معتقدیم که قدم اول را برای آزادی ایران برداشته ایم

لیکن خطر از جانب دیگر بما روی آورده است

یعنی اگر از مداخله خارجی در امور داخلی جلوگیری نشود

معنیش اینست که هیچوقت به مقصودمان نخواهیم رسید

زیرا به جای مداخله یک دولتی که تا کنون وجود داشت.

مداخله خارجی دولت دیگری شروع شده است

ما نمی توانیم افتخارات انقلابی خود را که طی ۱۴ سال کوشش و فداکاری بدست آورده ایم یکباره محو کنیم

و به حقوق ملت ایران خیانت ورزیم

من اکنون رشت را ترک کرده به پناهگاه سابقم جنگل رفته ام.

چون تهران فتح شود. گیلانی ها ناصیه ای خواهند داشت باز و درخشنده.

جملات زیبای میرزا کوچک خان

هنوز اطراف گیلان را قشون حکومت و عناصر مستبد احاطه دارند

و هنوز قشون انگلیس از حدود گیلان خارج نشده و مسائل حیاتی بین ما و شما حل نگردیده است

و با این احوال شما در رشت و انزلی به اختلاف حتی به منازعه شروع نموده اید

که هیچ انتظارش را از دشمن نداشته ایم چه رسد بشماها که دوست هستید

آیا ایران را از وجود مستبدین تصفیه کرده اید ؟

آیا ایران را فقط گیلان تصور می کنید ؟ و آیا احرار ایران را فقط همین عده فرض می نمائید ؟

جملات زیبای میرزا کوچک خان در باره سوسیالیست ها

اگر این اقدامات شما دوام پیدا کند ناچاریم به هر وسیله باشد

بتمام احرار و سوسیالیست های دنیا حالی کنیم

که وعده های شما همه اش پوچ و عاری از صحت و صداقت اند

به نام سوسیالیسم اعمالی را مرتکب شده اید

که لایق قشون مستبد نیکلا و قشون سرمایه داری انگلیس است

با یک فرقه آزادی طلب و یک جمعیت انقلابی که مشقت های متوالی چندین ساله دیده

و هنوز هم محصور دشمنان است آیا این نوع معامله میکنند ؟

ما قدم های مقدس انقلابی را با راستی و درستی بدون هیچگونه آلایش برداشته ایم

انگلیس ها و دولت نیکلائی به من حکومت. سلطنت. امتیازات و ریاست می دادند

و من باتکاء توجه مردم و احساسات عمومی و مقبولیت عامه که همین چیزها آخرالامر

فساد و دروغ گوئی هایتان را برملا خواهند ساخت پشت پا زدم.

رفقای شما اگر غارتگری و آدمکشی را مسلک نام گذاشته این کارها را بنام کمونیزم مرتکب می شوند

بنابراین شاهسون ها که صدها سال است مرتکب این اعمال می شوند از همه کمونیست ترند.

سخنان زیبای میرزا کوچک خان

ما به شرافت زیست کرده ایم و با شرافت مراحل انقلابی را طی کرده ایم و با شرافت خواهیم مرد.

جملات زیبای میرزا کوچک خان

من همیشه عقیده داشته ام و هنوز هم دارم که افکار عامه

هر نهضت ملی را پیشرفت می دهد نه آهن و آتش

تبلیغات صادقانه و نجیب مردم و احترام به عقاید و عادات ملی و مملکتی

مؤثر تر از صدها هزار قشون و آلات ناریه است.

جملات زیبای میرزا کوچک خان در باره ایرانی ها

اهالی مشرق زمین و خاصه ایرانی ها که همیشه مذهبی اند

زیر بار هیچگونه مرام افراطی و خشن و تند نمی روند

کلیه نهضت ها یا برای دفع دشمن است یا برای رسوخ عقیده

دفع دشمن جنگجوئی لازم دارد و رسوخ عقیده ملاطفت آن هم به مرور زمان.

سخنان زیبای میرزا کوچک خان

ایران میدان غرض رانی بیگانگان و متعدیان عالم بشری بوده

و حیات اجتماعیان دستخوش استفاده سرمایه داران خارجی و نفع پرستان داخلی است

ضعف و لاابالی گری زمامداران دوره های متوالیه

مرکز لزوم اصلاحات داخلی و هر گونه قیام و نهضتی را که متضمن اصلاحات اساسی کشور باشد مشروع می سازد.

سخنان زیبای میرزا کوچک خان

من و یارانم در مشقت های فوق الطاقه چندین ساله هیچ مقصودی نداشته و نداریم

جز حفظ ایران از تعرضات خارجی و فشار خائنین داخلی.

تامین آزادی رنجبران ستمدیده مملکت و استقلال حکومت ملی.

جملات قصار و ارزشمند میرزا کوچک خان

ما ممکن نیست در مقابل تجاوزات دشمنان نوع بشر لاقید بمانیم

و مظلومین و رنجبران بیچاره را زیر فشار پنجه ظالمان و متعدیان نگریسته ساکت بنشینیم

عقیده مان ثابت و غیر قابل تزلزل است

تمامی افراد ما با حرارت و سرشار برای فدا شدن در راه آزادی مهیا و بی پروا هستند.

جملات زیبای میرزا کوچک خان

در خاتمه این نکته را لازم به تذکر می داند که مقصود من و یارانم

حفظ استقلال مملکت و اصلاح و تقویت مرکز است

تجزیه گیلان را که مقدمه ملوک الطوایفی است همچنین ضعف کشور را خیانت صریح دانسته

و می دانم پیشنهادات همیشگی ما به دولت رفع این توهم را می نماید

سخنان زیبای میرزا کوچک خان

تو گناهی نداری جز اینکه همسر من هستی و و سزاوار نیست بی سرپرست و بلاتکلیف بمانی

و زندگیت سیاه و تباه شود یا خدای نکرده در معرض خطر قرار بگیرد

در حقیقت. حیف است که هنوز از گلستان زندگی گلی نچیده

دچار خزان حوادث شوی و از طراوت و جوانیت بی نصیب بمانی

درحالیکه طلاق حلال همه این مشکلات است

و تو بعد از طلاق به حکم شرع و عرف مجاز خواهی بود شالوده نوینی را برای زندگی آینده ات بریزی.

از اینکه وضع مادیم اجازه نداد که یک زندگی آسوده ای مطابق شانت فراهم کنم شرمنده ام

اکنون منتظرند روزگاری را ببینند که از جمعیت ما اثری در میان نباشد

اما وقتی از افکار و انتظاراتشان نتایج تلخ مشاهده کردند

آنوقت است که ندامت حاصل خواهند نمود و قدر و منزلت ما را خواهند یافت

بلی آقای من! امروز دشمنانمان ما را دزد و غارتگر خطاب میکنند

و حال آنکه هیچ قدمی جز در راه آسایش و حفاظت مال و ناموس مردم برنداشته ایم

ما این اتهامات را می شنویم و حکمیت را به خداوند حاکم و قادر و حاکم علی الاطلاق واگذار می کنیم

جملات قصار ارزشمند و حکیمانه میرزا کوچک خان

بزرگترین درد اجتماع بشری. بی عدالتی است.

جملات زیبای میرزا کوچک خان

هیچ قومی از اقوام بشر به آسایس و سعادت نائل نمی گردد.

به سیر شاهراه ترقی و تعالی موفق نمی شود. مگر به حقوق خود واقف گشته

كاملا ادراك كند كه خدای متعال همه ی آنها را آزاد آفریده و بنده و ذلیل همدیگر نیستند

طوق بندگی یكدیگر را نباید بگردن بیندازند

همچنین به ابناء جنس خود حق ندارند حاكم مطلق و فعال مایرید باشند.

سخنان و جملات زیبای میرزا کوچک خان

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای ناپلئون بناپارت

سخنان و جملات زیبای ناپلئون بناپارت

جملات ناپلئون بناپارت سخنان و جملات زیبای ناپلئون بناپارت . ناپلئون یکم یا ناپلئون بناپارت …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.