خانه / جملات فلسفی قصار و زیبای میلان کوندرا

جملات فلسفی قصار و زیبای میلان کوندرا

جملات و سخنان میلان کوندرا

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا نویسنده اهل چک

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

جملات زیبای میلان کوندرا

هیچ چیز خوارکننده تر از دویدن با همه ی نیرو از روی ناتوانی نیست

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

آدم زمانی که هدف . برایش اهمیت نداشته باشد

نمی پرسد که به کجا دارد می رود

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

بی توجهی به زن

کفر کبیر و بی احترامی بزرگی به آفریده های خداوند است

جملات فلسفی میلان کوندرا

بشر چون تنها یک بار زندگی می کند به هیچ وجه امکان

به اثبات رساندن فرضیه ای را از راه تجربه ی شخصی خود ندارد

به گونه ای که هرگز نخواهد فهمید که پیروی از احساسات

کار درست یا نادرستی بوده است

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

زمان در ترنی که تاربخش می نامند . سوار شده است

سوار شدن در این ترن آسان است اما پیاده شدن از آن دشوار

جملات در باره دیکتاتوری برگرفته از کتاب بار هستی از میلان کوندرا

در جامعه دیکتاتوری . مدام بین انتخاب درست و غلط . تردید است.

از یک سو . با عملی که می دانند درست است .

جان خود را به خطر می اندازند و از طرفی دیگر با سکوت در برابر استبداد .

آرمان هایشان را می بازند

بهتر است فریاد برآوریم و مرگ خود را جلو بیندازیم تا سکوت کنیم و جان دادن تدریجی خود را طولانی سازیم

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

زمانی که قلب . لب به سخن می گشاید شایسته نیست که خِرد خُرده بگیرد

جملات زیبای میلان کوندرا

اگر بی خبر باشیم . بی گناه هستیم ؟

آیا آدم ابلهی که بر اریکه ی قدرت تکیه زده است

تنها به بهانه ی نادانی . از هر گونه مسئولیتی به دور است ؟

جملات زیبای میلان کوندرا

قدرت در هر جا که خود را خداگونه بنمایاند

خود بخود الهیات خاص خویش را تولید می کند

جملات زیبای میلان کوندرا

عشق . به یک امپراتوری شبیه است ؛

اگر اندیشه ای که بر مبنای آن به وجود آمده از میان برود

خود عشق نیز از میان خواهد رفت

جملات زیبای میلان کوندرا

اگر از دست دادن عشقی با دلیل باشد . ما تسلیم می شویم

اما اگر عشقی را بدون دلیل از دست بدهیم

هرگز خود را نخواهیم بخشود.

جملات زیبای میلان کوندرا

زندگی فقط یکبار است و ما هرگز نخواهیم توانست

تصمیم درست را از تصمیم نادرست تمییز دهیم

زیرا ما در هر شرایطی فقط یکبار می توانیم تصمیم بگیریم

زندگی دوباره . سه باره و چهار باره به ما عطا نمی شود

که این را برای ما امکان پذیر سازد

تا تصمیم های گوناگون خود را مقایسه کنیم

جملات زیبای میلان کوندرا

هیچ چیز از احساس همدردی دشوارتر نیست

حتی تحمل درد خویشتن به سختی دردی نیست که به گونه ای مشترک

با کسی دیگر برای یک نفر دیگر یا به جای شخص دیگری می کشیم

و قوه ی تخیل ما به آن صدها بازتاب می بخشد

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

کسی را از روی همدردی دوست داشتن

دوست داشتن حقیقی نیست

جملات قصار میلان کوندرا

اگر نخستین تمرین زندگی . خودِ زندگی باشد

پس برای زندگی چه ارزشی می توان قایل شد ؟

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

شک و تردید . امری یکسره طبیعی است

آدمی هرگز از آنچه باید بخواهد آگاهی ندارد

زیرا زندگی یک بار بیش نیست و نمی توان آن را

با زندگی های گذشته مقایسه و یا در آینده درست کرد

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

اگر ما شایستگی دوست داشتن را نداریم

شاید به این دلیل است که خواهانیم تا دوستمان بدارند

یعنی چشم داشت چیزی را از دیگری داریم

به جای آنکه بدون ادعا و توقع به سویش برویم

و تنها خواستار حضورش باشیم

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

دوست داشتن . چشم پوشی از قدرت است

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

هرگز نباید بگذاریم که آینده . زیر بار گذشته فرو بپاشد

جملات آموزنده میلان کوندرا

از کودکی بیرون می آییم

بی آنکه بدانیم جوانی چیست . ازدواج می کنیم

بی آنکه بدانیم متاهل بودن چیست

و حتی زمانی که قدم به دوره پیری می گذاریم

نمی دانیم به کجا می رویم

سالخوردگان . کودکان معصوم کهنسالی خویش اند

از این جهت . سرزمین انسان سیاره ی بی تجربگی است

سخنان زیبای میلان کوندرا

انسان آرزومند جهانی است که

در آن خیر و شر آشکارا تشخیص دادنی باشند

زیرا در او تمایل ذاتی و سرکش داوری کردن

پیش از فهمیدن . وجود دارد

سخنان زیبای میلان کوندرا

چیزی را که نتیجه ی یک انتخاب نیست

نمی توان شایستگی یا ناکامی تلقی کرد ؛

در برابر چنین وضعی تحمیلی باید رفتار درستی در پیش گرفت

جملات حکیمانه کوندرا

هر چه انسان بیشتر در تاریکی درون خویش به سر برد ؛

بیشتر در ظاهر جسمانیش پژمرده می شود

سخنان زیبای میلان کوندرا

نخستین خیانت . جبران ناپذیر است و از طریق واکنش زنجیره ای

خیانت های دیگری را بر می انگیزد که هر کدام از آنها

ما را بیش از پیش از خیانت پیشین دور می کند

سخنان زیبای میلان کوندرا

آنچه فرد تحصیلکرده را از فرد خودآموخته مشخص می سازد . وسعت دانش نیست

بلکه اعتماد به نفس است

سخنان زیبای میلان کوندرا

مرگ . یک پیشامد بسیار ساده است که به آسانی رخ می دهد

مثل تمام پیشامدهای دیگر

سخنان زیبای میلان کوندرا

حتی ساده ترین شنوندگان . آنچه را که می گذرد

کم و بیش تشخیص می دهند

جملات قصار میلان کوندرا

آنها که شیفته ی فکر پیشرفت هستند

هرگز گمان نمی برند که هر گام به پیش

گامی در راه پایان نیز هست

و در پس همه ی شعارهای شاد به پیش و به بالا

آواز هرزه ی مرگی که ما را به شتاب کردن برمی انگیزد

به کمین نشسته است

سخنان قصار میلان کوندرا

تاریخ . پیاپی شدن دگرگونی های بی دوام است

سخنان زیبای میلان کوندرا

موسیقی در پیچیده ترین شکل خود

همچون یک زبان است

جملات قصار میلان کوندرا

یادبودها در سراسر دنیا پراکنده اند

اگر بخواهیم آنها را پیدا کنیم

و از مخفیگاه هایشان بیرون بکشیم

باید سفر کنیم

جملات قصار میلان کوندرا

آدم هنگامی که صف را ترک می کند

دوباره می تواند به آن باز گردد

ولی زمانی که دایره ای بسته می شود

دیگر راه بازگشتی وجود ندارد

جملات قصار میلان کوندرا

مردم . تنها به این دلیل می خواهند ارباب آینده شوند که

گذشته را دگرگون سازند

جملات قصار میلان کوندرا

مردم همیشه فریاد می زنند که می خواهند آینده ی بهتری بسازند

این . حقیقت ندارد آینده . خلایی است بی عاطفه نسبت به همه

جملات فلسفی میلان کوندرا

شریف ترین احساسات می تواند به آسانی برای توجیه

بزرگترین وحشت ها به کار گرفته شود

جملات فلسفی میلان کوندرا

تاریخ به سبکی زندگی یک فرد است

بیش از اندازه سبک . به سبکی پَر است

مانند گرد و غبار در هوا معلق است

مانند چیزی است که فردا ناپدید می شود

جملات فلسفی میلان کوندرا

یک بار حساب نیست ؛ یک بار مثل هیچ وقت است

جملات فلسفی میلان کوندرا

مجازات كردن كسی كه نمی داند چه می كند

نشانه ی توحش است

جملات فلسفی میلان کوندرا

آن كس كه استعداد دشوار همدردی احساس مشترك را دارا نیست

به سردی رفتار دیگران را محكوم می كند

جملات فلسفی میلان کوندرا

هیچ وسیله ای برای تشخیص تصمیم درست وجود ندارد

زیرا هیچ مقایسه ای امكان پذیر نیست

جملات فلسفی میلان کوندرا

وحشت. حالت یك ضربه را دارد

لحظه ای است كه انسان هیچ چیز نمی بیند

وحشت فاقد هر گونه اثر زیبایی است و انسان تنها پرتو شدید

رویداد ناشناخته ای را می بیند كه چشم براه آن است

جملات فلسفی میلان کوندرا

زمان بشری دایره وار نمی گذرد

بلكه به خط مستقیم پیش می رود

و به همین دلیل. انسان نمی تواند خوشبخت باشد

چرا كه خوشبختی. تمایل به تكرار است

جملات حکیمانه میلان کوندرا

ما هرگز نمی توانیم با قاطعیت بگوییم كه روابط ما

با دیگران تا چه حدی از احساسات ما

عشق ما. فقدان عشق ما. لطف و مهربانی ما و یا از كینه و نفرت ما سرچشمه می گیرد

و تا چه حد از قدرت و ضعف ما در میان افراد تاثیر می پذیرد

جملات حکیمانه میلان کوندرا

آن كسی بازیگر است كه از كودكی می پذیرد تمامی زندگی خود

را برای مردم ناشناس به نمایش گذارد

اگر كسی به این كار بنیادی تن ندهد– كه هیچ ربطی به استعداد ندارد

و چیزی ژرفتر از آن است – نمی تواند بازیگر شود

جملات حکیمانه میلان کوندرا

از زمان كودكی. پدر و آموزگار مدرسه

برای ما تكرار می كنند كه خیانت

نفرت انگیزترین چیزی است كه می توان تصور كرد

اما خیانت كردن چیست؟ خیانت

از صف خارج شدن و به سوی نامعلوم رفتن است

جملات حکیمانه میلان کوندرا

وقتی در برابر كسی كه مهربان

مؤدب و مبادی آداب است قرار می گیریم

بسیار دشوار است كه همه ی حرفهایش را دروغ تصور كنیم

و درستی و راستی در او نبینیم

جملات حکیمانه میلان کوندرا

ما بیشتر برای از یاد بردن درد

و رنج خویش به آینده پناه می بریم

در پهنه ی زمان. خطی را تصور می كنیم كه فراسوی آن خط

درد و رنج ما پایان خواهد یافت

جملات حکیمانه میلان کوندرا

همیشه ساده ترین پرسش ها با اهمیت ترین

پرسش ها به شمار می رود

و پاسخی برای آنها وجود ندارد و پرسشی كه نتوان به آن پاسخ داد

مانعی است كه فراتر از آن نمی توان رفت

جملات ارزشمند میلان کوندرا

اندیشه ها نیز زندگی مردم را نجات می بخشند

جملات ارزشمند میلان کوندرا

وفا از والاترین پارسایی ها به شمار می رود

وفا به زندگی ما وحدت می بخشد و بدون آن

زندگی ما به صورت هزاران احساس ناپایدار پراكنده می شود

جملات ارزشمند میلان کوندرا

آدمی به ضعف خویش آگاهی دارد و نمی خواهد

در برابر آن ایستادگی نماید

بلكه خود را به آن تسلیم می كند

جملات ارزشمند میلان کوندرا

رؤیا تنها یك ارتباط شاید یك ارتباط رمزی نیست

بلكه یك كوشش زیبایی شناسی و یك بازی قوه ی تخیل است

و این بازی به خودی خود دارای ارزش است

جملات ارزشمند میلان کوندرا

براستی. انسان را سرزنش كرد كه طی زندگی روزمره

در برابر رویدادها بی اعتنا است و بدین ترتیب

بعد زیبایی را از زندگی خود سلب می كند

جملات ارزشمند میلان کوندرا

دورنمایه ی فراموش نشدنی وابسته به تولد

عشق با زیبایی اضطراب آورش درست در لحظه ی ناامیدی

انسان را به سوی خود می كشد

انسان همیشه ندانسته. حتی در ژرف ترین لحظه های پریشانی

زندگیش را بر مبنای قوانین زیبایی می سازد

جملات ارزشمند میلان کوندرا

زندگی بشر همچون یك قطعه ی موسیقی ساخته شده است

انسان با پیروی از درك زیبایی

رویداد اتفاقی را پس و پیش می كند تا از آن دورنمایه ای

برای قطعه ی موسیقی زندگیش بیابد

جملات آموزنده میلان کوندرا

هرچه انسان بیشتر در تاریكی درون خویش به سر برد

بیشتر در ظاهر جسمانیش پژمرده می شود

جملات آموزنده میلان کوندرا

موسیقی. روزنه هایی در تن باز می كند كه روح می تواند

برای رسیدن به صفای یكرنگی از آنها بیرون آید

جملات آموزنده میلان کوندرا

تخیل. یكی از ژرفترین نیازهای بشری است

جملات آموزنده میلان کوندرا

آنچه بر حسب ضرورت روی می دهد

آنچه كه انتظارش می رود و روزانه تكرار می شود

چیزی ساكت و خاموش است

تنها اتفاق سخنگو است و همه می كوشند آن را تعبیر و تفسیر كنند

جملات آموزنده میلان کوندرا

آیا یك رویداد هر چه بیشتر اتفاقی باشد

مهمتر و پرمعناتر نیست ؟

جملات آموزنده میلان کوندرا

برای همه ی ما تصورناپذیر است كه

یگانه عشقمان چیزی سبك و سست باشد

چیزی بدون وزن؛ می پنداریم عشق ما

آن چیزی است كه ناگزیر باید باشد

كه بدون آن زندگی ما از دست رفته است

جملات آموزنده میلان کوندرا

آنچه به رفتار و كردار ما معنا می بخشد

همیشه برای ما ناشناخته است

جملات آموزنده میلان کوندرا

انسان هرگز آن چیزی نیست كه می اندیشد هست

جملات آموزنده میلان کوندرا

هر چه انسانها بیشتر می اندیشند

اندیشه ی این یك از اندیشه ی آن دیگری دورتر می شود

جملات میلان کوندرا

انسان می اندیشد و به حقیقت پی نمی برد

جملات میلان کوندرا

رمان نویسانی كه هوشمندتر از آثارشان اند

باید حرفه ی خود را تغییر دهند

جملات میلان کوندرا

رمان نویس سخنگوی هیچ كس نیست

او حتی سخنگوی افكار خاص خودش هم نیست

جملات میلان کوندرا

انسان همواره بر این بوده است كه زندگینامه ی خاص خود را باز نویسد

گذشته را تغییر دهد و هم ردپای خودش و هم ردپای دیگران را پاك كند

جملات میلان کوندرا

فراموشی. در عین حال بی عدالتی مطلق و آسایش مطلق است

جملات میلان کوندرا

طلب فراموشی كردن را نمی توان با وسوسه ی ساده به نیرنگ زدن. یكی پنداشت

جملات میلان کوندرا

پرسش بنیادی برای هر هنرمند عبارت از این است

كه اثر با ارزش او با كدام كار آغاز می شود ؟

جملات میلان کوندرا

آن كس متجدد است كه خود را متجدد بنامد و همچون متجدد پذیرفته شود

جملات میلان کوندرا

كمال مطلوب مرد زن گریز. تجرد با داشتن معشوقه های بسیار است

یا ازدواج با زن محبوب بدون كودك

جملات میلان کوندرا

زشتیِ همه جا گسترده ی دنیای جدید كه بر اثر عادت از دیده پوشیده می ماند

در كوچكترین لحظات تیره بختی ما بیرحمانه ظاهر می شود

سخنان میلان کوندرا

طنز. آدمی را برآشفته می كند

نه برای آنكه آدمی را مسخره می كند

یا بر او می تازد. بلكه از آن روی كه با آشكار ساختن جهان همچون پدیده ای دو گانه

ما را از داشتن یقین ها باز می دارد

سخنان میلان کوندرا

رمان هنری طنز آمیز است

حقیقت رمان نهفته . ادا نشده و ادا نشدنی است

سخنان میلان کوندرا

نویسنده ای كه می كوشد بر ترجمه ی رمانهایش نظارت كند

همچون چوپانی كه در پی گله ای از گوسفندان ناآرام است

به دنبال كلمه های بی شماری می گردد

حالت این نویسنده برای خودش غم انگیز است و برای دیگران خنده آور

سخنان میلان کوندرا

زیبایی در هنر. نوری است كه به ناگاه

از آنچه هرگز گفته نشده است. می تابد

سخنان میلان کوندرا

زیبایی. آخرین پیروزی انسانی است كه دیگر امیدی ندارد

سخنان میلان کوندرا

نوشتن برای شاعر به معنای از بین بردن دیوار نازكی است

كه در پس آن چیزی تغییر ناپذیر در تاریكی پنهان است

سخنان میلان کوندرا

كارمند. بخش كوچكی از كار عظیم اداری را كه

از فهم هدف و افق آن به دور است

انجام می دهد؛ این جهانی است كه حركات در آن مكانیكی می شوند

و اشخاص معنای آنچه را كه انجام می دهند. نمی دانند

گفتاوردهای میلان کوندرا

در جهان دیوان سالارانه ی كارمند. اثری از ابتكار

نوآوری و آزادی عمل در میان نیست

تنها چیزی كه وجود دارد دستورها و مقررات است

و این همانا دنیای فرمانبرداری است

گفتاوردهای میلان کوندرا

رمان اندیشه ای درباره ی وجود است. وجودی كه

از بین شخصیت های تخیلی دیده می شود

گفتاوردهای میلان کوندرا

هركس. اعم از سیاستمدار

فیلسوف و دربان. به درستی سخن خود باور دارد

گفتاوردهای میلان کوندرا

هستی . آنچه روی داده است نیست

هستی . عرصه ی امكانات بشری است

هر آنچه انسان بتواند آن شود

هر آنچه انسان بتواند واقعیت بخشد

گفتاوردهای میلان کوندرا

انسان و جهان همچون حلزون و صدف اش به یكدیگر پیوسته اند

جهان و انسان تفكیك ناپذیرند. جهان گستره ی انسان است

و بتدریج كه جهان تغییر می كند. هستی نیز تغییر می یابد

گفتاوردهای میلان کوندرا

هرگز نمی توان عملی را كه یك بار از دست

ما خارج شده است. دوباره در دست گرفت

گفتاوردهای میلان کوندرا

تاریخ نگار. تاریخ جامعه را می نویسد نه تاریخ انسان را

گزیده جملات میلان کوندرا

آدمی به ضعف خویش آگاهی دارد و نمی خواهد در برابرش مقاومت ورزد

بلكه خود را به آن تسلیم می كند

آدمی خود را از ضعف خویش سرمست می كند

می خواهد هر چه ضعیف تر شود. می خواهد در وسط خیابا

جلوی چشمان همگان در هم فرو ریزد

می خواهد بر زمین بیفتد و از زمین پایین تر برود

گزیده جملات میلان کوندرا

در سلسله مراتب هنرها

این موسیقی است كه جای نخست را می گیردا

گزیده جملات میلان کوندرا

سرنوشت همچون گلوله ی آهنینی است كه بر مچ پای ما بسته شده باشد

گزیده جملات میلان کوندرا

مهربانی به معنای ایجاد فضایی مصنوعی است كه در آن با دیگری

باید همچون كودك رفتار شود

گزیده جملات میلان کوندرا

هر لحظه ای نمایانگر جهانی كوچك است كه

ناگزیر در لحظه ی بعدی فراموش می شود

گزیده جملات میلان کوندرا

با عمل است كه انسان از دنیای تكراری روزانه

جایی كه همه شبیه یكدیگرند – بیرون می آید

با عمل است كه انسان خود را از دیگران متمایز می كند و فرد می شود

گزیده جملات میلان کوندرا

آینده همیشه نیرومندتر از اكنون است

در حقیقت . این آینده است كه درباره ی ما به داوری خواهد نشست

و بی شك بدون هیچ گونه شایستگی

جملات فلسفی قصار زیبا و حکیمانه و ارزشمند میلان کوندرا

روح رمان. روح پیچیدگی است

هر رمان به خواننده می گوید

چیزها پیچیده تر از آن اند كه تو می اندیشی

جملات زیبای میلان کوندرا

بزرگترین عشق

سرانجام به مجموعه ای از یادگارهای بی رونق كاهش می یابد

جملات زیبای میلان کوندرا

لباس نظامی آن چیزی است كه ما برنمی گزینیم

بلكه برای ما تعیین می شود و این همانا ثبات

كل در برابر بی ثباتی فرد است

سخنان زیبای میلان کوندرا

انسان تنها هنگامی كه سالخورده است می تواند باورهای جماعت

افكار عمومی و آینده را نادیده گیرد

انسان سالخورده با مرگ قریب الوقوع خود تنها است

و مرگ نه چشم دارد و نه گوش

انسان سالخورده نیازی ندارد كه خوشایند مرگ باشد

سخنان زیبای میلان کوندرا

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای اریک امانوئل اشمیت

سخنان و جملات زیبای اریک امانوئل اشمیت

سخنان و جملات اریک امانوئل اشمیت سخنان و جملات زیبای اریک امانوئل اشمیت نویسنده. نمایش …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 4 =