جملات فلسفی قصار و زیبای میلان کوندرا

جملات و سخنان میلان کوندرا

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا نویسنده اهل چک

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

جملات زیبای میلان کوندرا

هیچ چیز خوارکننده تر از دویدن با همه ی نیرو از روی ناتوانی نیست

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

آدم زمانی که هدف . برایش اهمیت نداشته باشد

نمی پرسد که به کجا دارد می رود

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

بی توجهی به زن

کفر کبیر و بی احترامی بزرگی به آفریده های خداوند است

جملات فلسفی میلان کوندرا

بشر چون تنها یک بار زندگی می کند به هیچ وجه امکان

به اثبات رساندن فرضیه ای را از راه تجربه ی شخصی خود ندارد

به گونه ای که هرگز نخواهد فهمید که پیروی از احساسات

کار درست یا نادرستی بوده است

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

زمان در ترنی که تاریخش می نامند . سوار شده است

سوار شدن در این ترن آسان است اما پیاده شدن از آن دشوار

جملات در باره دیکتاتوری برگرفته از کتاب بار هستی از میلان کوندرا

در جامعه دیکتاتوری . مدام بین انتخاب درست و غلط . تردید است.

از یک سو . با عملی که می دانند درست است .

جان خود را به خطر می اندازند و از طرفی دیگر با سکوت در برابر استبداد .

آرمان هایشان را می بازند

بهتر است فریاد برآوریم و مرگ خود را جلو بیندازیم تا سکوت کنیم و جان دادن تدریجی خود را طولانی سازیم

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

زمانی که قلب . لب به سخن می گشاید شایسته نیست که خرد خرده بگیرد

جملات زیبای میلان کوندرا

اگر بی خبر باشیم . بی گناه هستیم ؟

آیا آدم ابلهی که بر اریکه ی قدرت تکیه زده است

تنها به بهانه ی نادانی . از هر گونه مسئولیتی به دور است ؟

جملات زیبای میلان کوندرا

قدرت در هر جا که خود را خداگونه بنمایاند

خود بخود الهیات خاص خویش را تولید می کند

جملات زیبای میلان کوندرا

عشق . به یک امپراتوری شبیه است ؛

اگر اندیشه ای که بر مبنای آن به وجود آمده از میان برود

خود عشق نیز از میان خواهد رفت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر از دست دادن عشقی با دلیل باشد . ما تسلیم می شویم

اما اگر عشقی را بدون دلیل از دست بدهیم

هرگز خود را نخواهیم بخشود.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زندگی فقط یکبار است و ما هرگز نخواهیم توانست

تصمیم درست را از تصمیم نادرست تمییز دهیم

زیرا ما در هر شرایطی فقط یکبار می توانیم تصمیم بگیریم

زندگی دوباره . سه باره و چهار باره به ما عطا نمی شود

که این را برای ما امکان پذیر سازد

تا تصمیم های گوناگون خود را مقایسه کنیم

جملات زیبای میلان کوندرا

هیچ چیز از احساس همدردی دشوارتر نیست

حتی تحمل درد خویشتن به سختی دردی نیست که به گونه ای مشترک

با کسی دیگر برای یک نفر دیگر یا به جای شخص دیگری می کشیم

و قوه ی تخیل ما به آن صدها بازتاب می بخشد

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

کسی را از روی همدردی دوست داشتن

دوست داشتن حقیقی نیست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر نخستین تمرین زندگی . خود زندگی باشد

پس برای زندگی چه ارزشی می توان قایل شد ؟

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

شک و تردید . امری یکسره طبیعی است

آدمی هرگز از آنچه باید بخواهد آگاهی ندارد

زیرا زندگی یک بار بیش نیست و نمی توان آن را

با زندگی های گذشته مقایسه و یا در آینده درست کرد

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

اگر ما شایستگی دوست داشتن را نداریم

شاید به این دلیل است که خواهانیم تا دوستمان بدارند

یعنی چشم داشت چیزی را از دیگری داریم

به جای آنکه بدون ادعا و توقع به سویش برویم

و تنها خواستار حضورش باشیم

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

دوست داشتن . چشم پوشی از قدرت است

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

هرگز نباید بگذاریم که آینده . زیر بار گذشته فرو بپاشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از کودکی بیرون می آییم

بی آنکه بدانیم جوانی چیست . ازدواج می کنیم

بی آنکه بدانیم متاهل بودن چیست

و حتی زمانی که قدم به دوره پیری می گذاریم

نمی دانیم به کجا می رویم

سالخوردگان . کودکان معصوم کهنسالی خویش اند

از این جهت . سرزمین انسان سیاره ی بی تجربگی است

سخنان زیبای میلان کوندرا

انسان آرزومند جهانی است که

در آن خیر و شر آشکارا تشخیص دادنی باشند

زیرا در او تمایل ذاتی و سرکش داوری کردن

پیش از فهمیدن . وجود دارد

سخنان زیبای میلان کوندرا

چیزی را که نتیجه ی یک انتخاب نیست

نمی توان شایستگی یا ناکامی تلقی کرد ؛

در برابر چنین وضعی تحمیلی باید رفتار درستی در پیش گرفت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر چه انسان بیشتر در تاریکی درون خویش به سر برد ؛

بیشتر در ظاهر جسمانیش پژمرده می شود

سخنان زیبای میلان کوندرا

نخستین خیانت . جبران ناپذیر است و از طریق واکنش زنجیره ای

خیانت های دیگری را بر می انگیزد که هر کدام از آنها

ما را بیش از پیش از خیانت پیشین دور می کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آنچه فرد تحصیلکرده را از فرد خودآموخته مشخص می سازد . وسعت دانش نیست

بلکه اعتماد به نفس است

سخنان زیبای میلان کوندرا

مرگ . یک پیشامد بسیار ساده است که به آسانی رخ می دهد

مثل تمام پیشامدهای دیگر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

حتی ساده ترین شنوندگان . آنچه را که می گذرد

کم و بیش تشخیص می دهند

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

آنها که شیفته ی فکر پیشرفت هستند

هرگز گمان نمی برند که هر گام به پیش

گامی در راه پایان نیز هست

و در پس همه ی شعارهای شاد به پیش و به بالا

آواز هرزه ی مرگی که ما را به شتاب کردن برمی انگیزد

به کمین نشسته است

سخنان قصار میلان کوندرا

تاریخ . پیاپی شدن دگرگونی های بی دوام است

سخنان زیبای میلان کوندرا

موسیقی در پیچیده ترین شکل خود

همچون یک زبان است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یادبودها در سراسر دنیا پراکنده اند

اگر بخواهیم آنها را پیدا کنیم

و از مخفیگاه هایشان بیرون بکشیم

باید سفر کنیم

جملات قصار میلان کوندرا

آدم هنگامی که صف را ترک می کند

دوباره می تواند به آن باز گردد

ولی زمانی که دایره ای بسته می شود

دیگر راه بازگشتی وجود ندارد

جملات قصار میلان کوندرا

مردم . تنها به این دلیل می خواهند ارباب آینده شوند که

گذشته را دگرگون سازند

جملات قصار میلان کوندرا

مردم همیشه فریاد می زنند که می خواهند آینده ی بهتری بسازند

این . حقیقت ندارد آینده . خلایی است بی عاطفه نسبت به همه

جملات فلسفی میلان کوندرا

شریف ترین احساسات می تواند به آسانی برای توجیه

بزرگترین وحشت ها به کار گرفته شود

جملات فلسفی میلان کوندرا

تاریخ به سبکی زندگی یک فرد است

بیش از اندازه سبک . به سبکی پر است

مانند گرد و غبار در هوا معلق است

مانند چیزی است که فردا ناپدید می شود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک بار حساب نیست ؛ یک بار مثل هیچ وقت است

جملات فلسفی میلان کوندرا

مجازات کردن کسی که نمی داند چه می کند

نشانه ی توحش است

جملات فلسفی میلان کوندرا

آن کس که استعداد دشوار همدردی احساس مشترک را دارا نیست

به سردی رفتار دیگران را محکوم می کند

جملات فلسفی میلان کوندرا

هیچ وسیله ای برای تشخیص تصمیم درست وجود ندارد

زیرا هیچ مقایسه ای امکان پذیر نیست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وحشت. حالت یک ضربه را دارد

لحظه ای است که انسان هیچ چیز نمی بیند

وحشت فاقد هر گونه اثر زیبایی است و انسان تنها پرتو شدید

رویداد ناشناخته ای را می بیند که چشم براه آن است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زمان بشری دایره وار نمی گذرد

بلکه به خط مستقیم پیش می رود

و به همین دلیل. انسان نمی تواند خوشبخت باشد

چرا که خوشبختی. تمایل به تکرار است

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

جملات حکیمانه میلان کوندرا

ما هرگز نمی توانیم با قاطعیت بگوییم که روابط ما

با دیگران تا چه حدی از احساسات ما

عشق ما. فقدان عشق ما. لطف و مهربانی ما و یا از کینه و نفرت ما سرچشمه می گیرد

و تا چه حد از قدرت و ضعف ما در میان افراد تاثیر می پذیرد

جملات حکیمانه میلان کوندرا

آن کسی بازیگر است که از کودکی می پذیرد تمامی زندگی خود

را برای مردم ناشناس به نمایش گذارد

اگر کسی به این کار بنیادی تن ندهد– که هیچ ربطی به استعداد ندارد

و چیزی ژرفتر از آن است – نمی تواند بازیگر شود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از زمان کودکی. پدر و آموزگار مدرسه

برای ما تکرار می کنند که خیانت

نفرت انگیزترین چیزی است که می توان تصور کرد

اما خیانت کردن چیست ؟ خیانت

از صف خارج شدن و به سوی نامعلوم رفتن است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وقتی در برابر کسی که مهربان

مؤدب و مبادی آداب است قرار می گیریم

بسیار دشوار است که همه ی حرفهایش را دروغ تصور کنیم

و درستی و راستی در او نبینیم

جملات حکیمانه میلان کوندرا

ما بیشتر برای از یاد بردن درد

و رنج خویش به آینده پناه می بریم

در پهنه ی زمان. خطی را تصور می کنیم که فراسوی آن خط

درد و رنج ما پایان خواهد یافت

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

همیشه ساده ترین پرسش ها با اهمیت ترین

پرسش ها به شمار می رود

و پاسخی برای آنها وجود ندارد و پرسشی که نتوان به آن پاسخ داد

مانعی است که فراتر از آن نمی توان رفت

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

اندیشه ها نیز زندگی مردم را نجات می بخشند

جملات ارزشمند میلان کوندرا

وفا از والاترین پارسایی ها به شمار می رود

وفا به زندگی ما وحدت می بخشد و بدون آن

زندگی ما به صورت هزاران احساس ناپایدار پراکنده می شود

جملات ارزشمند میلان کوندرا

آدمی به ضعف خویش آگاهی دارد و نمی خواهد

در برابر آن ایستادگی نماید

بلکه خود را به آن تسلیم می کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

رؤیا تنها یک ارتباط شاید یک ارتباط رمزی نیست

بلکه یک کوشش زیبایی شناسی و یک بازی قوه ی تخیل است

و این بازی به خودی خود دارای ارزش است

جملات ارزشمند میلان کوندرا

براستی. انسان را سرزنش کرد که طی زندگی روزمره

در برابر رویدادها بی اعتنا است و بدین ترتیب

بعد زیبایی را از زندگی خود سلب می کند

جملات ارزشمند میلان کوندرا

دورنمایه ی فراموش نشدنی وابسته به تولد

عشق با زیبایی اضطراب آورش درست در لحظه ی ناامیدی

انسان را به سوی خود می کشد

انسان همیشه ندانسته. حتی در ژرف ترین لحظه های پریشانی

زندگیش را بر مبنای قوانین زیبایی می سازد

جملات ارزشمند میلان کوندرا

زندگی بشر همچون یک قطعه ی موسیقی ساخته شده است

انسان با پیروی از درک زیبایی

رویداد اتفاقی را پس و پیش می کند تا از آن دورنمایه ای

برای قطعه ی موسیقی زندگیش بیابد

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

هرچه انسان بیشتر در تاریکی درون خویش به سر برد

بیشتر در ظاهر جسمانیش پژمرده می شود

جملات آموزنده میلان کوندرا

موسیقی. روزنه هایی در تن باز می کند که روح می تواند

برای رسیدن به صفای یکرنگی از آنها بیرون آید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تخیل. یکی از ژرفترین نیازهای بشری است

جملات آموزنده میلان کوندرا

آنچه بر حسب ضرورت روی می دهد

آنچه که انتظارش می رود و روزانه تکرار می شود

چیزی ساکت و خاموش است

تنها اتفاق سخنگو است و همه می کوشند آن را تعبیر و تفسیر کنند

جملات آموزنده میلان کوندرا

آیا یک رویداد هر چه بیشتر اتفاقی باشد

مهمتر و پرمعناتر نیست ؟

جملات آموزنده میلان کوندرا

برای همه ی ما تصورناپذیر است که

یگانه عشقمان چیزی سبک و سست باشد

چیزی بدون وزن ؛ می پنداریم عشق ما

آن چیزی است که ناگزیر باید باشد

که بدون آن زندگی ما از دست رفته است

جملات آموزنده میلان کوندرا

آنچه به رفتار و کردار ما معنا می بخشد

همیشه برای ما ناشناخته است

جملات آموزنده میلان کوندرا

انسان هرگز آن چیزی نیست که می اندیشد هست

جملات آموزنده میلان کوندرا

هر چه انسانها بیشتر می اندیشند

اندیشه ی این یک از اندیشه ی آن دیگری دورتر می شود

جملات میلان کوندرا

انسان می اندیشد و به حقیقت پی نمی برد

جملات میلان کوندرا

رمان نویسانی که هوشمندتر از آثارشان اند

باید حرفه ی خود را تغییر دهند

جملات میلان کوندرا

رمان نویس سخنگوی هیچ کس نیست

او حتی سخنگوی افکار خاص خودش هم نیست

جملات میلان کوندرا

انسان همواره بر این بوده است که زندگینامه ی خاص خود را باز نویسد

گذشته را تغییر دهد و هم ردپای خودش و هم ردپای دیگران را پاک کند

جملات میلان کوندرا

فراموشی. در عین حال بی عدالتی مطلق و آسایش مطلق است

جملات میلان کوندرا

طلب فراموشی کردن را نمی توان با وسوسه ی ساده به نیرنگ زدن. یکی پنداشت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پرسش بنیادی برای هر هنرمند عبارت از این است

که اثر با ارزش او با کدام کار آغاز می شود ؟

جملات میلان کوندرا

آن کس متجدد است که خود را متجدد بنامد و همچون متجدد پذیرفته شود

جملات میلان کوندرا

کمال مطلوب مرد زن گریز. تجرد با داشتن معشوقه های بسیار است

یا ازدواج با زن محبوب بدون کودک

جملات میلان کوندرا

زشتی همه جا گسترده ی دنیای جدید که بر اثر عادت از دیده پوشیده می ماند

در کوچکترین لحظات تیره بختی ما بیرحمانه ظاهر می شود

سخنان میلان کوندرا

طنز. آدمی را برآشفته می کند

نه برای آنکه آدمی را مسخره می کند

یا بر او می تازد. بلکه از آن روی که با آشکار ساختن جهان همچون پدیده ای دو گانه

ما را از داشتن یقین ها باز می دارد

سخنان میلان کوندرا

رمان هنری طنز آمیز است

حقیقت رمان نهفته . ادا نشده و ادا نشدنی است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نویسنده ای که می کوشد بر ترجمه ی رمانهایش نظارت کند

همچون چوپانی که در پی گله ای از گوسفندان ناآرام است

به دنبال کلمه های بی شماری می گردد

حالت این نویسنده برای خودش غم انگیز است و برای دیگران خنده آور

سخنان میلان کوندرا

زیبایی در هنر. نوری است که به ناگاه

از آنچه هرگز گفته نشده است. می تابد

سخنان میلان کوندرا

زیبایی. آخرین پیروزی انسانی است که دیگر امیدی ندارد

سخنان میلان کوندرا

نوشتن برای شاعر به معنای از بین بردن دیوار نازکی است

که در پس آن چیزی تغییر ناپذیر در تاریکی پنهان است

سخنان میلان کوندرا

کارمند. بخش کوچکی از کار عظیم اداری را که

از فهم هدف و افق آن به دور است

انجام می دهد ؛ این جهانی است که حرکات در آن مکانیکی می شوند

و اشخاص معنای آنچه را که انجام می دهند. نمی دانند

گفتاوردهای میلان کوندرا

در جهان دیوان سالارانه ی کارمند. اثری از ابتکار

نوآوری و آزادی عمل در میان نیست

تنها چیزی که وجود دارد دستورها و مقررات است

و این همانا دنیای فرمانبرداری است

گفتاوردهای میلان کوندرا

رمان اندیشه ای درباره ی وجود است. وجودی که

از بین شخصیت های تخیلی دیده می شود

گفتاوردهای میلان کوندرا

هرکس. اعم از سیاستمدار

فیلسوف و دربان. به درستی سخن خود باور دارد

گفتاوردهای میلان کوندرا

هستی . آنچه روی داده است نیست

هستی . عرصه ی امکانات بشری است

هر آنچه انسان بتواند آن شود

هر آنچه انسان بتواند واقعیت بخشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

انسان و جهان همچون حلزون و صدف اش به یکدیگر پیوسته اند

جهان و انسان تفکیک ناپذیرند. جهان گستره ی انسان است

و بتدریج که جهان تغییر می کند. هستی نیز تغییر می یابد

گفتاوردهای میلان کوندرا

هرگز نمی توان عملی را که یک بار از دست

ما خارج شده است. دوباره در دست گرفت

گفتاوردهای میلان کوندرا

تاریخ نگار. تاریخ جامعه را می نویسد نه تاریخ انسان را

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

آدمی به ضعف خویش آگاهی دارد و نمی خواهد در برابرش مقاومت ورزد

بلکه خود را به آن تسلیم می کند

آدمی خود را از ضعف خویش سرمست می کند

می خواهد هر چه ضعیف تر شود. می خواهد در وسط خیابان

جلوی چشمان همگان در هم فرو ریزد

می خواهد بر زمین بیفتد و از زمین پایین تر برود

گزیده جملات میلان کوندرا

در سلسله مراتب هنرها

این موسیقی است که جای نخست را می گیرد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سرنوشت همچون گلوله ی آهنینی است که بر مچ پای ما بسته شده باشد

گزیده جملات میلان کوندرا

مهربانی به معنای ایجاد فضایی مصنوعی است که در آن با دیگری

باید همچون کودک رفتار شود

گزیده جملات میلان کوندرا

هر لحظه ای نمایانگر جهانی کوچک است که

ناگزیر در لحظه ی بعدی فراموش می شود

گزیده جملات میلان کوندرا

با عمل است که انسان از دنیای تکراری روزانه

جایی که همه شبیه یکدیگرند – بیرون می آید

با عمل است که انسان خود را از دیگران متمایز می کند و فرد می شود

گزیده جملات میلان کوندرا

آینده همیشه نیرومندتر از اکنون است

در حقیقت . این آینده است که درباره ی ما به داوری خواهد نشست

و بی شک بدون هیچ گونه شایستگی

جملات فلسفی قصار زیبا و حکیمانه و ارزشمند میلان کوندرا

روح رمان. روح پیچیدگی است

هر رمان به خواننده می گوید

چیزها پیچیده تر از آن اند که تو می اندیشی

جملات زیبای میلان کوندرا

بزرگترین عشق

سرانجام به مجموعه ای از یادگارهای بی رونق کاهش می یابد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

لباس نظامی آن چیزی است که ما برنمی گزینیم

بلکه برای ما تعیین می شود و این همانا ثبات

کل در برابر بی ثباتی فرد است

سخنان زیبای میلان کوندرا

انسان تنها هنگامی که سالخورده است می تواند باورهای جماعت

افکار عمومی و آینده را نادیده گیرد

انسان سالخورده با مرگ قریب الوقوع خود تنها است

و مرگ نه چشم دارد و نه گوش

انسان سالخورده نیازی ندارد که خوشایند مرگ باشد

سخنان زیبای میلان کوندرا

سخنان و جملات زیبای میلان کوندرا

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات آموزنده فلسفی و زیبای هرتا مولر

جملات آموزنده فلسفی و زیبای هرتا مولر

جملات و سخنان آموزنده و فلسفی هرتا مولر سخنان و جملات زیبای هرتا مولر نویسنده …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.