سخنان و جملات زیبای مهدی بازرگان

جملات مهدی بازرگان

سخنان و جملات زیبای مهدی بازرگان سیاستمدار استاد دانشگاه و پژوهشگر قرآن

سخنان و جملات زیبای مهدی بازرگان

اگر مقصود از انقلابی عمل کردن. زدن و ریختن و کشتن و پاشیدن و پا روی همه اصول و قانون و مقررات گذاشتن باشد

البته دولت و شخص بنده انقلابی نیستیم

اما اگر بنا باشد که نظم و اصول و سیستم و تغییر عمیق باشد

ما انقلابی بودیم و هستیم

اما اینکه می گویند دولت قاطع نیست.

فکر کنید کسی را چاقویی دستش می دهند اما تیغه چاقو را به کس دیگری می دهند

دستش چاقویی است که اصلا تیغه ندارد.

سخنان زیبای مهدی بازرگان

با کمال تاسف و شهامت باید اذعان کرد.

که در تمام ادوار از جمیع جهات و جمیع شئون.

ما ایرانی ها از کار فراری بوده و هستیم

و همیشه به جای عمل به حرف و تشریفات و حداکثر به بحث و نظر می پردازیم.

جملات زیبای مهدی بازرگان

تحصن. هیاهو و جاروجنجال درست نیست

ما توبیخ می شویم. تهدید می شویم و کشته هم می شویم اما تسلیم حرف زور و تهدید نمی شویم.

جملات زیبای مهدی بازرگان

برای روزه دو لذت است. با روزه گرفتن. حیوانیت و اسارت شکم و شهوت را از خود دور می کنید

و در عوض به خدا نزدیک می شوید

برای آنکه با شکم سیر و زندگی راحت. آدم بی خیال و غافل و تنبل می شود ؛

ولی گرسنگی و احتیاج. شخص را بیدار و هوشیا می کند

فکر باز می شود و ذوق شکفته می شود. صفا و روحانیت زنده می شود

از طرف دیگر ناتوانی خود و احتیاجمان را به نعمت ها و نیروهای خدا کاملا حس می کنیم

یک لاحول و لاقوه الا بالله که از روی احساس و اعتقاد بگوئیم. ثوابش صد چندان بیشتر است.

جملات زیبای مهدی بازرگان

دکتر شریعتی تاثیرات فراوانی بر انقلاب داشته است

اگر بپذیریم که انقلاب اسلامی ما بر چهار و یا سه پایه بنا شده است

دو پایه آن از آن دکتر شریعتی است ؛ یعنی اوست که این مبانی را محکم کرده است ؛

البته بعضی معتقدند که پایه سومی هم از آن اوست

آن دو پایه اول. یکی شهادت است و دیگری امامت و سومی هم مستضعفین

او با افکار. آراء . نوشته ها و عمل خود چیزی را در جامعه ایران به وجود آورد

که قبلا یا اصلا نبود و یا خیلی ضعیف بود.

سخنان زیبای مهدی بازرگان

ایرانی به طورکل. در عالم فداکاری در راه مال و خرج کردن زکات و ایثار ثروت و مال. سرآمد همه ملل است

و واقعا موقوفات آن طورکه در ایران وجود دارد

در هیچ جای دیگر. نیست ؛ اما وقتی پای جان به میان می آید

ایرانی همیشه قدری تعلل داشته است.

سخنان زیبای مهدی بازرگان

همانطوری که برای شخص نابرده رنج گنج میسر نمی شود

برای اقوام و ملل نیز هیچوقت ناداده شهید بقاء و عظمت حاصل نمی گردد.

جملات زیبای مهدی بازرگان

در این که از معتقدات و علایق دینی مردم و از خرافاتی که احیانا با آن آمیخته می شود.

بهره ای نصیب صاحبان مشاغل مذهبی می گردد و سیاست های استعماری و استبدادی با تزویر و تظاهر

از احساسات و تعصب توده ها سوء استفاده می نمایند. حرفی نیست.

جملات زیبای مهندس بازرگان

خلافت و حکومت از دیدگاه امام و اسلام. نه از آن یزید و خلفاست.

نه از آن خودشان ( امام حسین ) . و نه از آن خدا.

بلکه از آن امت. به انتخاب خودشان است.

جملات زیبای مهندس بازرگان

تنها علی بود که با رای امت و ازدحام و اصرار مردم خلیفه شد

علی با استنکاف و عدم تمایل خودش. خلیفه مسلمین و امیر مؤمنین گردید

و در بیعتی که از سران قوم گرفت

کم ترین الزام یا اجبار یا منع از حقوق و مزایا را به کار نبرد.

جملات زیبای مهدی بازرگان

تمام حرف ما این است که اگر به فرض یک حکومت دینی

از همه جهت تمام و کمال به دست مؤمنین مخلص ناب تشکیل شد

آنچه نباید این حکومت و دولت دست به آن بزند و دخالتی بنماید

دین و ایمان و اخلاق مردم است.

جملات زیبای مهندس بازرگان

نباید اختیار حکومت را به دست متولیان و مؤسسات مذهبی

به هر کیفیت و درک و رفتاری که دارند بسپاریم

و اطاعت کورکورانه را باب کنیم.

سخنان زیبای مهدی بازرگان

اولین مسئله و مصیبتی که مسلمانان بعد از رحلت فرستاده خدا در سقیفه بنی ساعده با آن روبرو و جدای از یکدیگر شدند

که هنوز هم ادامه دارد

بر سر جانشینی پیغمبر یا حکومت بر امت بود

که به زودی طرفین دعوی برای مشروعیت دادن به قدرت شان

و به کرسی نشاندن نظرشان دین و خدا را وارد در ماجرا کردند.

رسول اکرم قبلا فرموده است: لکل امه فتنه و فتنه امتی الملک.

هر امتی را فتنه و آفتی است و فتنه امت من ملک است و نزاع بر سر حکومت و قدرت.

جملات زیبای مهندس بازرگان

حافظ حکومت حق. خدا و خود مردم اند

این ها که دستگاه های گشتاپو و گپئو و امثال آن را درست کرده اند.

خود اعتراف به عدم حقانیت و محبوبیت و بشریت خود می نمایند.

مهندس مهدی بازرگان

در آن روزگاری که سکان کشتی کشورها به دست ناخدایان درباری

و معدودی رجال و اعیان بود و زمام امور همه در تیول مشتی شیوخ و اشراف و روحانیون قرار داشت.

چیزی که به حساب نمی آمد. افراد ملت یا امت بود

قرآن. پرده را عقب زده

سرنوشت هر قوم را در قلوب مردم و چگونگی افراد جستجو می نماید

و ریشه دموکراسی را پیش از آن که حکومت ظاهری مردم به دست مردم بیفتد

در یک آیه خلاصه کرده.

می فرماید: ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.

سخنان زیبای مهدی بازرگان

سیستم و نظام حکومتی و اقتصاد را هم خدا و قرآن به عهده خود مردم دانسته اند

و فقط حدود و خطوطی را که جنبه سوق دادن انسان به سوی خدا و آخرت دارد

و بستن راه های ظلم و فساد در درون اشخاص است تعیین کرده

حکومت و سیاست. اداره و انتظام زندگی ملی و بین المللی انسان ها در این دنیا است

نه تامین این دنیا و نه به طریق اولی رسالت انبیا و اجراء و اشاعه دین.

جملات تاریخی مهندس بازرگان درباره حکم قرآن

قرآن و اسلام. حاکمیت مطلقه را برای هیچ موجود و مقامی اعم از حقیقی یا حقوقی که بخواهد سلب آزادی و حق الهی از انسان ها بنماید.

به حکم و لایتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نمی شناسد ؛

چه به طور مستقیم برای شخصی که بر کرسی خدایی تکیه زند و چه آن که تحت لفافه و بهانه های اسلام و دین عمل نماید.

سخنان زیبای مهدی بازرگان

صاحب حکومت و برگزیننده زمام دار. خود مردم هستند.

جملات تاریخی مهندس بازرگان

حکومت باید از آن انسان باشد نه کشیش و کلیسا و مسیح و خدا

انسان خودش حاکم بر خویش و نویسنده قانون و مقررات.

آن هم نه یک انسان. بلکه جمع انسان ها و ملت.

جملات تاریخی مهندس بازرگان

بستن زبان مخالفان همیشه شیوه نادان ها و اهل جور و استبداد بوده است.

جملات زیبای مهدی بازرگان

در اسلام. مشورت. یک طرفه و به اختیار والی نیست ؛

انتصاب و عزل امام یا زمام دار کل نیز باید با مشورت و انتخاب مردم صورت گیرد.

جملات زیبای مهدی بازرگان

دست خدا با جماعت و در جامعه است.

جملات زیبای مهندس بازرگان

لازمه پیشرفت و وصول به مطلوب اجتماعی.

همان وجود اعتقاد و علاقه فرد فرد افراد و حضور پلیس درونی می باشد.

سخنان آقای بازرگان درباره شعار

در جمهوری اسلامی خودمان نیز دیدیم که شعار دین و دنیا به صورت ادغام دین و سیاست

و سیاست تابع روحانیت کار را به جایی رساند که گفتند.

حکومت و بقای نظام ( یا به بیان دیگر. قدرت و حاکمیت ) از اولویت و اصالت برخوردار بوده

اگر مصالح دولت و حفظ امت اقتضاء نماید

می توان اصول و قوانین شریعت را فدای حاکمیت نمود

و تا تعطیل توحید پیش رفتند.

جملات زیبای مهندس بازرگان

اگر به فرض یک حکومت دینی.

از همه جهت تمام و کمال به دست مؤمنین مخلص ناب تشکیل شد.

آنچه نباید این حکومت و دولت دست به آن بزند و دخالتی بنماید.

دین و ایمان و اخلاق مردم است.

جملات کوتاه مهندس بازرگان درباره مجلس

اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد

دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی.

با حفظ صورت و عنوان. تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد.

همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه.

یک خاندان. یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت.

خود را یگانه مالک. یگانه مسئول و یگانه مامور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده.

وقعی به رضایت و رای مردم ننهد.

در حالی که مجلس های شورای واقعی و آزادی های اجتماعی آخرین و بلکه یگانه سنگرهای استقلال کشورها و ضامن بقا و سعادت ملت ها هستند.

سخنان و جملات زیبای مهدی بازرگان

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای آلفونس دو لامارتین

سخنان و جملات زیبای آلفونس دو لامارتین

سخنان و جملات آلفونس دو لامارتین سخنان و جملات زیبای آلفونس دو لامارتین – آلفونس …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + هجده =