سخنان و جملات زیبای ماکس شلر

جملات ماکس شلر

سخنان و جملات زیبای ماکس شلر . ماکس فردیناند شلر . فیلسوف آلمانی . وی در زمینه پدیدارشناسی و اخلاق فعالیت می کرد

سخنان و جملات زیبای ماکس شلر

وجدان بیانگر قضاوت منطقی است . ولی قضاوتی که بر مبنای احساس باشد نه اندیشه

سخنان زیبای ماکس شلر

انسان مدرن خود ساده است و جهان را پیچیده می بیند.

اما انسان سنتی خود پیچیده است و جهان را ساده می بیند

سخنان و جملات زیبای ماکس شلر

جامعه شناسى معرفت به طور عمده با شعور جمعى

یعنى معرفتى که نخبگان فرا مى آورند سرو کار دارد

جملات فلسفی ماکس شلر

شرایط اجتماعى و محتواى شناختى ما تنها قادرند در ارتباط با هم

فقط موفقیت هاى تحقق یافتن جریان هاى معرفتى را انتخاب کنند

و مجارى حرکت این جریان ها را. تا آن جا که سیل آسا نباشند. بستربندى نمایند

جملات زیبای ماکس شلر

بنیاد هاى هستى شناختى جامعه از طریق فراهم نمودن زمینه هاى واقعى اندیشه هاست

که بر آنها تاثیر مى گذارند و اندیشه بالقوه را بالفعل مى سازند

سخنان و جملات زیبای ماکس شلر

جامعه شناسى معرفت. ابزار مناسبى براى بررسى و ارزیابى نظام هاى نظرى

به جهت منشا و ساختار منطقى آنها نیست

بلکه براى تعیین شیوه انتشار و علل ظهور و سقوط نظام هاى معرفتى

در عرصه اجتماعى کاربرد دارد

جملات زیبای ماکس شلر

علم فرد به این مطلب که عضوى از یک جامعه است

تجربى نیست بلکه دانشى پیشینى است

فرد به صورت پیشینى نسبت به خود استعشار پیدا مى کند

هیچ من اى بدون ما وجود ندارد و همواره به طور پیشینى ما به من محتوا مى بخشد.

سخنان زیبای ماکس شلر

معرفت چیزى نیست که بتوان آن را محصول صرفا جریان مادى دانست

بلکه فرآیندى است که داراى خاستگاه ها و اشکال مختلف اجتماعى و تاریخى موجد آن است

و ضمنا مرهون گروهى است که آن فرآیند اندیشه اى را ایجاد مى کند.

جملات فلسفی ماکس شلر

جامعه براى وجود افکار. موثر اصلى است ولى در ایجاد ذات آنها اثرى ندارد

جملات فلسفی ماکس شلر

فکر و روح انسانى در اعصار مختلف تاریخى و اجتماعى به هیئت ها وترکیب هاى خاصى بروز یافته است. ما در نهاد همه آنها تجلى یک عقل و حقیقت و ارزش مطلقى دیده مى شود که ماهیتا وراى همه آنها قرار دارد

جملات زیبای ماکس شلر

پهنه هاى اندیشه اى اجتماعى نمى توانند کاملا در هم اختلاط و امتزاج یابند. بلکه مناسبات اجتماعى از طریق امکانات گزینشی خاصى که دارند مى توانند یک سلسله عوامل اقتصادی. سیاسی. زیست شناختی. روان شناختى و غیره را تحریک و یا بسیج نمایند و آنگاه این عوامل. در ارتباط با هم. اقبال موفقیت پیدایش این و یا آن شناخت را آماده مى سازند.

سخنان زیبای ماکس شلر

نقش جامعه نسبت به نظام آگاهى هاى ما نوع عملکرد انتخابى است

یعنى مناسبات اجتماعى مى توانند در شرایط معین و در زمان هاى مشخص

فکر را به درک جریان هاى درون ذهنى

و یا برون ذهنى هدایت کنند

ولى محتواى عقلى و یا مایه اساسى دانایى هاى ما از دستبرد تمایلات اجتماعى مصون است

و لذا نسبیتى که در اثر نفوذ جامعه و تاریخ بر معارف ما حکومت مى کند

بیشتر شامل شناخت هاى متداول و نظام هاى فکرى متوسط مى شود.

سخنان و جملات زیبای ماکس شلر

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات زیبا و سخنان آموزنده ونسان ون گوگ

جملات زیبا و سخنان آموزنده ونسان ون گوگ

جملات و سخنان آموزنده و کوتاه ونسان ون گوگ وَنسان ویلِم ون گوگ نقاش پسا …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.