جملات فلسفی قصار و زیبای موریس مترلینگ

جملات موریس مترلینگ

سخنان و جملات زیبای موریس مترلینگ نویسنده و شاعر بلژیکی و برنده جایزه نوبل

سخنان و جملات زیبای موریس مترلینگ

جملات زیبای موریس مترلینگ

به یاد داشته باشید که شادمانی به اندازه ی غم و غصه واگیردار است

نخستین وظیفه ی افراد شاد این است که دیگران را از شادمانی خود آگاه سازند

جملات موریس مترلینگ

روح ما با این افکار پست و اندیشه های که از حدود معده و شهوت تجاوز نمیکند

آیا اگر از بین برود بهتر نیست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بیچاره شیطان در کره خاکی بدنام شده است

زیرا شیطان جز خود ما هیچکس نیست

ما برای اینکه خودمان را در حضور خود تبرئه کنیم

تمام کینه ها حسدها دشمنی ها و بیرحمی ها را در وجود موهومی به نام شیطان جا داده ایم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فداکاری در دو مورد خوب است :اول :تنها راه باقی مانده باشد

و از هیچ راه دیگری غیر از جانفشانی نتوان به هدف مورد نظر دست یافت

دوم :بدانیم دیگران با این فداکاری خوشبخت خواهند شد

جملات قصار موریس مترلینگ

یکی از صحبتهایی که مرا سرگرم میکند

اظهارات دانشمندان مذهبی و دینی استکه بطرزی موثر در مورد اراده

و نقشه های خدا صحبت میکنند

و چنان به گفته خود اعتقاد دارند که گویی ظهر آنروز با خدا ناهار خورده اند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هرکس ارزش پیروزی را نداند . به شکست خواهد رسید

جملات زیبای موریس مترلینگ

ما باید خیلی خودپسند باشیم اگر تصور کنیم که برجسته ترین موجودات دنیا هستیم

در این دنیا نزدیک به صد میلیارد کهکشان وجود دارد

که هر یک از آنها چندین میلیون خورشید دارند که شبیه به ما یا بهتر هستند

و هر روز تعدادی از آنها با هم برخورد می کنند و در هیچ جای دنیا

کسی برایشان غصه نمی خورد و مجلس ترحیم و یادبود برپا نمی کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خیلی دشوار است که انسان پی ببرد که جهان را برای او نیافریده اند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وقتی به شعله شمع می دمید و شمع را خاموش می کنید

آن شعله کجا می رود ؟ خواهید گفت نیست می شود

ولی چنین چیزی محال است ؛ در دنیا یعنی در هستی . هیچ چیز نیست نخواهد شد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آدم تنها اگر در بهشت هم باشد به او خوش نمی گذرد

اما کسی که به کتاب یا تحقیق علاقه مند است

هنگامی که به مطالعه یا اندیشه درباره محتوای آن کتاب مشغول است

جهنم تنهایی برای او بهترین بهشت هاست

جملات زیبای موریس مترلینگ

زندگان . مردگانی هستند که ایام رهایی شان را در این دنیا می گذرانند

جملات زیبای موریس مترلینگ

تمام اشتباه های ما درباره مرگ ناشی از این است که فکر می کنیم

درد و رنجی که ما قبل از مردن می کشیم مربوط به مرگ است

در صورتی که چنین نیست و تمام درد و رنجها مربوط به زندگی است

زندگی موجب درد و رنج می شود و مرگ . پایان دردهاست

جملات فلسفی موریس مترلینگ

محبت گوهر گرانبهایی است که در برخی از قلبها روی آن خاکستر نشسته است

این پوشش نازک و کوتاه را با تبسم بزدایید تا گوهر گرانبهایی که پنهان است

آشکار شود و با درخشش خود . روح و قلب همگان را روشن سازد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ارزش اخلاقی بسته به تعداد وظایفی است که انسان انجام می دهد

جملات فلسفی موریس مترلینگ

به نظر من اگر مرگ در دنیا نبود

بشر به آن محتاج بود و می بایست آن را خلق کند تا از چنگال کسالتهای زندگی رهایی یابد

در حقیقت بسیاری از ما پیش از مردن . مرده هستیم ؛ برای اینکه همه چیز خود را از دست داده ایم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما هیچ دلیلی در دست نداریم که بتوانیم وجود فهم و شعور را در سنگ و درخت و غیره منکر بشویم

و در این صورت بعید نیست دنیاهایی وجود داشته باشد که در آن

سنگ ها و سایر جمادات مثل ما زندگی کنند و بلکه زندگی فکری آنها از ما بالاتر باشد

جملات فلسفی موریس مترلینگ

آنچه انسان هرگز نخواهد فهمید این است که چگونه در برابر کسی که ما را آفریده و همه چیز ما از اوست

مسئول خواهیم شد و او از ما بازخواست خواهد کرد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما نادان هستیم و شاید تا ابد نادان بمانیم . اما بتدریج چیزهایی می آموزیم که به ما نشان می دهد به درستی نادانیم

جملات فلسفی موریس مترلینگ

اگر در اولین قدم . موفقیت نصیب ما می شد . سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت

جملات فلسفی موریس مترلینگ

آن کس که اراده و استقامت دارد . روی شکست را نمی بیند

جملات قصار موریس مترلینگ

سرنوشت بشر این است که در تمام عمر زحمت بکشد تا بتواند به زندگی ادامه بدهد و به زندگی ادامه بدهد تا بتواند بمیرد

جملات قصار موریس مترلینگ

فکر شما هر چه باشد . شما همان هستید و محال است که بتوانید از فکر خود بزرگتر شوید و یا از حدود فکر خویش تجاوز نمایید

جملات قصار موریس مترلینگ

اگر تصمیمی داشته باشید . به زودی موفق خواهید شد

زیرا آدمی ساخته افکار خویش است و فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است

جملات قصار موریس مترلینگ

آینده ها بزرگ به نظر می رسند . ولی وقتی که گذشتند . می فهمیم که ناچیز بوده اند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تنهایی جهنم است . اما این جهنم با مطالعه تبدیل به بهشت می شود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هنگام نیکبختی است که باید بیمناک بود ؛ هیچ چیز تهدید آمیزتر از سعادت نیست

جملات قصار موریس مترلینگ

ما انسانها این گونه آفریده شده ایم که اگر بدانیم میلیونها سال در جهان باقی خواهیم ماند

اما قرین اندوه و بدبختی خواهیم بود . راضی شده و حتی شادمان می گردیم

اما اگر بفهمیم که از بین می رویم و در عوض هیچ شکنجه و رنج نخواهیم کشید اندوهگین و مایوس می شویم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زندگان . مردگانی هستند که در دوران آسایش به سر می برند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تمام چیزهایی که نوابغ آینده خواهند گفت

هم اکنون در وجود من و شما هست ؛ منتها باید آنها را پیدا کرد و روی آنها انگشت گذاشت

سخنان زیبای موریس مترلینگ

نباید آنقدر در اندیشه فرو رویم که قدرت همه چیز از ما سلب شود

چرا که اگر هدف . سلامت اندیشه های ما باشد باید بدانیم که

بیشتر اندیشه های نادرست و غلط . در عمل . جبران و اصلاح خواهد شد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هیچ چیز به زیبایی یک قفل بسته نیست ؛ البته تا زمانی که کسی نداند چگونه می توان آن را باز کرد

سخنان زیبای موریس مترلینگ

وقتی عشقی در کار است . پای عقل می لنگد

سخنان زیبای موریس مترلینگ

هیچ موجودی در دنیا وجود ندارد که در اثر عشق ورزیدن به یک موجود دیگر

حتی اگر یک عشق پیش پا افتاده و پست هم باشد . اصلاحی در روح خود به عمل نیاورد

سخنان زیبای موریس مترلینگ

در روی زمین سعادتی بالاتر از یک عشق پاک و بادوام متصور نیست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عدالت انتظار پاداش ندارد . بلکه خود عمل دارای زیبایی و سرور است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وقتی انسان به نادرستی یک نظریه پی برد و آنرا حفظ کرد . دلیل بر حماقت اوست

سخنان زیبای موریس مترلینگ

روزی که بشر کاملا به نادانی خود پی برد . به موفقیت بزرگی دست یافته است

زیرا دانش در این دنیا چیزی جز پی بردن به نادانی نیست

سخنان زیبای موریس مترلینگ

غنچه خوشبختی در جای تاریک . بی صدا و گودی پنهان شده که بسیار نزدیک به ماست

ولی کمتر از آنجا می گذریم و آن . دل خود ماست

سخنان زیبای موریس مترلینگ

خوشبختی بر سه ستون استوار است :فراموش کردن گذشته . غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده

سخنان و جملات زیبای موریس مترلینگ

برچسب ها : , ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای لئو بوسکالیا

سخنان و جملات زیبای لئو بوسکالیا

جملات زیبای لئو بوسکالیا سخنان و جملات زیبای لئو بوسکالیا . فلیس لئوناردو بوسکالیا استاد …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.