متن کامل سخنرانی من رویایی دارم مارتین لوتر کینگ

من رویایی دارم

متن سخنرانی مارتین لوتر کینگ با عنوان من رویایی دارم

مارتین لوتر کینگ من رویایی دارم

رویاهای مارتین لوتر کینگ

مارتین لوتر کینگ جونیور آنقدر زنده نماند که تحقق رویاهای خودش را ببیند

و شاهد روزهایی باشد که حتی سیاه پوستی مانند باراک اوباما

رئیس جمهور و آقای اول آمریکا خواهد شد

و اکنون بخوانید متن این سخنرانی زیبا را

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خرسندم از هم رایی با شما در این جمع که از آن. به مثابه بزرگترین راهپیمایی برای آزادی در تاریخ ملت مان یاد خواهد شد

یک صد سال پیش. یک شهروند بزرگ آمریکایی که امروز زیر سایه نمادین او ایستاده ایم.

اعلامیه آزادی بردگان را امضا کرد.

این فرمانی مهم . همچون فانوس دریایی بود که امید بزرگی را به میلیون ها برده گمشده سیاه پوست

که در شعله های آتش از بی عدالتی های آن زمان می سوختند. به ارمغان آورد

سپیده دمی بود مسرت بخش برای نقطه پایان گذاشتن بر شب یلدای اسارت

سیاه هنوز هم آزاد نیست

اما پس از یک صد سال. سیاه هنوز هم آزاد نیست

پس از یک صد سال. سیاهی زنجیر تبعیض بر تارک زندگی سیاه پوستان سایه افکنده و سیاه را فلج کرده است

پس از یک صد سال. سیاه پوستان در جزیره دور افتاده فقری در اقیانوس بیکران رفاه مادی آمریکا زندگی می کنند

پس از یک صد سال. سپاه پوستان هنوز هم در گوشه و کنار جامعه آمریکا می پژمردند و خویشتن را در سرزمین خود تبعیدی می یابند

و ما امروز اینجاییم تا این اوضاع شرم آور را برملا سازیم

به یک معنا ما به پایتخت ملت آمده ایم. تا چکی را نقد کنیم

هنگامی که معماران این جمهوری کلمات باشکوه قانون اساسی و اعلامیه استقلال را می نگاشتند

تعهد نامه ای ( چکی ) را امضا کردند تا هر آمریکایی وارث آن خزانه باشد

این چک. تعهدی بود برای تضمین حقوق تمام انسان ها

بله. اعم از سیاه و سفید. تا به حق غیر قابل انکار زندگی. آزادی و جست و جوی خوشبختی دست یابند

بدیهی است که امروز آمریکا در توزیع این چک. کوتاهی کرده و با شهروندان بر اساس رنگ. تبعیض قایل شده است

به جای تکریم و احترام این چک. ( پیمان ) مقدس. آمریکا به سیاه پوستان چک جعلی داده

چنان چه در بازگشت بر این چک مهر ( بودجه ناکافی ) خورده است

اما ما نمی توانیم بپذیریم که بان عدالت ورشکسته شده است

من رویایی دارم

ما نمی توانیم بپذیریم که بودجه کافی در خزانه بزرگ فرصت های این ملت وجود نداشته باشد

ما آمده ایم تا این چک را نقد کنیم. چکی را که تضمین کننده آزادی. امنیت و عدالت اجتماعی ماست

ما به این مکان مقدم آمده ایم تا آمریکا را از فوریت موضوع با خبر سازیم

زمان آن نیست که آمریکا ما را با داروی آرام بخش تدریج گرایی به وعده فرداها واگذارد

و برای فروکش کردن خشم مان بفریبند

زمان آن است که وعده های دموکراسی واقعی شود

زمان خیزش است از دره تاریک و متروک تبعیض نژادی به مسیر روشن عدالت نژادی

زمان خیزش ملت است از سنگریزه های تعصب و بی عدالتی نژادی به سخره عظیم برادری

( زمان آن است تا ملت را از ریگ های سرگردان بی عدالتی نژادی برهانیم و بر صخره های عظیم برادری بنشانیم. )

تمام فرزندان خدا

و همین حالا زمان آنست تا عدالت را برای تمام فرزندان خدا واقعی سازیم

چشم پوشی از اهمیت و فوریت این موضوع برای ملتی عواقبی مهیب و کشنده دارد

شرار خشم مشروع سیاه فروکش نخواهد کرد مگر نا نسیم سرد دلنشین آزادی و عدالت. 1963 پایان نیست. یک آغاز است

آنانی که می پنداشتند سیاه طالب یک فرصت خودنمایی است و آرام خواهند شد

در غفلت مهیبی اند و اگر دولت به واکنش های تکراری ادامه دهد

آنان را از خواب غفلت به بیداری دردناکی مژده می دهیم

تا حق شهروندی سیاه پوستان داده نشود. آمریکا روی آرامش و استراحت را نخواهد دید

تا روز روشن عدالت سر بر نیارد گردباد قیام. بنیاد دولت مان را به لرزه در خواهد آورد

اما نکته ای است که من باید با شما در میان بگذارم

شمایی که بر سکوی این صفحه داغ ایستاده اید صحنه ای که مارا به کاخ عظیم دادخواهی رهنمون می کند

در اسنادی دادخواهی نباید مرتکب بی دادگری شویم

نباید تشنگی آزادی را با نوشیدن از جام نفرت رفع کنیم

ما باید همواره مبارزه مان را بر فراز بلند بالهای نظم و وقار نگه داریم

مبادا شان این اعتراض خلاق را با خشونت های فیزیکی فرو کاهیم

ما همواره برخوردهای فیزیکی را با ارتفاعات باشکوه قدرت روح مان پاسخ خواهیم داد

دریای پیکار شگفت انگیزی که جامعه سیاه را به حرکت آورده.

نباید تنفر تمام سفید پوستان را برانگیزد. چنانچه امروز شاهد حضور برادران سفیدی هستیم که می دانند سرنوشت شان به سرنوشت ما گره خورده است

اینان پی برده اند که آزادی شان با آزادی مان پیوندی ناگسستنی دارد

ما نمی توانیم به تنهایی پیش رویم و چنانچه پیش می رویم باید تعهد کنیم که همیشه باهم باشیم

ما نمی توانیم به عقب بازگردیم

ما نمی توانیم به عقب بازگردیم

هستند کسانی که از سرسپردگان حقوق مدنی می پرسند. ( شما کی آرام می گیرید ؟ ) ما هرگز آرام نمی گیریم

تا زمانی که سیاه قربانی توحش غیر قابل توصیف خشونت پولیس باشد

ما نمی توانیم آرام بگیریم تا زمانی که بدن های خسته مان در هتل های هر شهر و در توقف گاه های بزرگراه ها

{ جایی که سیاهان در آن جا بدترین تحقیر. توهین و شکنجه را متحمل می شدند } آرام نگیرند

ما نمی توانیم آرام بگیریم تا سیاه در می سی سی پی. حق رای دهی نداشته باشد

و سیاه در نیویورک به این باور باشد که از آن رهگذر. چیزی برای به دست آوردن ندارد

نه. نه ما آرام نیستیم

و ما آرام نخواهیم گرفت تا زمانی که عدالت مانند آبی زلال جاری نشود و مانند رودی خروشان نخرامد

من بی خبر نیستم از این که برخی از شما محاکمه ها و سختی های بزرگی دیده اید

برخی از شما تازه از زندان های تنگ و تاریک آزاد شده اید

و برخی از شما از مناطقی آمده اید که رویای آزادی تان با لت و کوب. محاکمه و طوفان توحش پلیس سرکوب شده است

شما مصیبت دیدگان راه رنج اخلاق اید

و همواره با همان ایمان راسخ به راهتان ادامه دهید که رنج و عذاب ناخواسته موجب رستگاری است

باز گردید به می سی سی پی. بازگردید به آلاباما. بازگردید به کارولینای جنوبی. بازگردید به جورجیا. بازگردید به لوئیزیانا. بازگردید به زاغه ها و سیاه نشین های شهرهای شمال. با درک این موضوع که این وضعیت به نحوی می تواند تغییر کند و خواهد کرد

باتلاق ناامیدی

و به شما می گویم. دوستان من: مبادا غرق در باتلاق ناامیدی شویم

به رغم تمام مصیبت های امروز و فردا

من هنوز رویایی دارم. و این آرزویی است که ریشه در رویای آمریکا دارد

من رویایی دارم که روزی این ملت به پا می خیزند و زندگی می کنند

و به معنای واقعی اعتقادات خود جان می بخشند

ما به این حقیقت آشکار گواهی می دهیم که همه انسانها برابر خلق شده اند

من رویایی دارم که روزی فرا خواهد رسید که در تپه های سرخ جورجیا . فرزندان بردگان و فرزندان اربابان بر میز برادری با هم می نشینند

من رویایی دارم که که روزی فرا خواهد رسید که حتی ایالت می سی سی پی

ایالتی که در شعله های بی عدالتی و شعله های ظلم می سوزد به بهشت آزادی و عدالت مبدل خواهد شد

من رویایی دارم

من رویایی دارم که روزی فرا خواهد رسید که چهار فرزند کوچکم در کشوری زندگی خواهند کرد

که معیار قضاوت رنگ پوست نه بلکه محتوای اخلاقی شان خواهد بود . و امروز من رویایی دارم

من رویایی دارم که روزی فرا خواهد رسید

که در آلاباما . به رغم تمام نژادپرستان بد طینتش . و والی ای که برای ممانعت از حقوق مدنی مهر دخالت و ابطال بر هر حرکت مدنی می زند

حتی روزی در همان آلاباما . کودکان دختر و پسر سیاه با کودکان دختر و پسر سفی

دست در دست هم میدهند . مانند خواهر وبرادر . و امروز من رویایی دارم !

رویای من اینست

رویای من اینست که سرانجام روزی دره ها بالا خواهند آمد
و تپه ها و کوه ها پایین خواهند رفت
ناهمواری ها هموار خواهند شد
و ناراستی ها راست
جلال خداوند آشکار خواهد شد
و همه ابنای بشر با هم به تماشای آن خواهند نشست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

این است آرزوی ما. و این است ایمان ما که با خود به جنوب خواهم برد

با این ایمان از کوه یاس سنگ آرزوی مان را می تراشیم

با این ایمان. آهنگ ناهماهنگ وطن را به سمفونی زیبای آهنگ برادری مبدل خواهیم کرد

با این ایمان. ما قادر به کار مشترک خواهیم شد. با این امید که روزی آزاد خواهیم شد

با این ایمان است که ما قادر به همکاری با یکدیگر خواهیم شد. با هم دعا خواهیم کرد

با هم به مبارزه خواهیم رفت با هم زندانی خواهیم شد

برای آزادی کنار هم خواهیم ایستاد با این امید که روزی آزاد خواهیم شد

و این. همان روزی خواهد بود که همه فرزندان خدا با معنایی تازه می سرایند که

این کشور من. ای سرزمین زیبای آزادی. برای توست که می خوانم

سرزمینی که در آن پدرانم جان سپردند. ای سرزمین فخر زائران

و بگذارید که از هر گوشه کوهساران. رنگ آزادی به صدا درآید

و اگر بناست که آمریکا ملتی بزرگ شود. باید این تحقق یابد

پس بگذارید زنگ آزادی از فراز تپه های شگرف نیوهمشایر به صدا درآید

بگذارید زنگ آزادی از کوه های بلند نیویورک به صدا درآید

بگذارید زنگ آزادی از زاغه های وخیم پنسیلوانیا به صدا درآید

بگذارید زنگ آزادی از پشت رشته کوه های پوشیده در برف کلرادو به صدا درآید

بگذارید زنگ آزادی از شیب های پر کرشمه کالیفرنیا به صدا درآید

اما نه تنها این . بلکه :

زنگ آزادی

بگذارید زنگ آزادی از بلندی های ستون ماونت جورجیا به صدا در آید

بگذارید زنگ آزادی از کوه لوک آوت تنسی به صدا درآید

بگذارید زنگ آزادی از هر تپه و تپه کوچک از می سی سی پی به صدا درآید

از هر گوشه. از هر کوی و برزن. از کوهساران. اجازه دهید زنگ آزادی به صدا درآید

هنگامی که این اتفاق می افتد. زمانی که ما اجازه می دهیم تا زنگ آزادی به صدا درآید

هنگامی که ما آن اجازه را دادیم

از هر روستا و هر دهکده

از هر ایالت و هر شهر. قادر خواهد شد به تسریع بخشیدن آن روزی که همه فرزندان خدا

سیاه پوستان و سفید پوستان. یهودیان و غیر یهودیان. پروتستان ها و کاتولیک ها

دست به دست می دهند و در آن کلمات قدسی کهن سیاه پوستان قدیم با هم می سرایند

ما آزادیم. ما آزادیم. خدایا از تو سپاسگزاریم. ما آزادیم …

متن سخنرانی مارتین لوتر کینگ با عنوان من رویایی دارم

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات و سخنان آموزنده و زیبای جان راسکین

جملات و سخنان آموزنده و زیبای جان راسکین

جملات جان راسکین سخنان و جملات زیبای جان راسکین منتقد هنر انگلیس در دوران ویکتوریا …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.