سخنان فلسفی و جملات زیبای مارتین هایدگر

سخنان و جملات مارتین هایدگر

سخنان و جملات زیبای مارتین هایدگر . شاعر المانی و یکی از معروفترین فیلسوفان قرن بیستم

سخنان و جملات زیبای مارتین هایدگر

سخنان و جملات زیبای مارتین هایدگر

ما برای تفسیر آواز و غزل آماده نیستیم

بلکه هیچ حقی هم در این کار نداریم

زیرا قلمرویی که در آن گفتگو بین شعر و اندیشه برقرار است به آهستگی قابل کشف شدن . دسترسی و تفحص در اندیشه است.

جملات زیبای مارتین هایدگر

گفتن و بیانی که کامل تر است تنها پاره ای از اوقات پدید می آید

تنها کسانی که جسورتر هستند نسبت به آن توانمند هستند

زیرا این کاری ست دشوار. مشکل . دست یابی به وجود است.

سخنان و جملات زیبای مارتین هایدگر

اگر مرگ را به زندگی من بسپارم . آن را اذعان می کنم و به طور کلی آن را درک می کنم

خودم را از اضطراب مرگ و مظلومیت زندگی محروم خواهم ساخت

و تنها پس از آن می توانم خودم باشم.

جملات زیبای مارتین هایدگر

انسان ارباب موجودات نیست انسان چوپان هستی است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هستی و زمان . یکدیگر را متقابلا تعریف می کنند

اما به طریقی که نمی توان آن را اولویت داد

به عنوان چیزی غیرمستقیم قلمداد کرد و یا زمان آخرین آن

به عنوان یک موجودیت محسوب شود.

جملات زیبای مارتین هایدگر

صفات احتمالی بالاتر از واقعی است.

سخنان زیبای مارتین هایدگر

فضای زمان به طور معمول در درک فاصله بین دو نقطه زمانی اندازه گیری شده است

نتیجه محاسبه زمان است.

سخنان زیبای مارتین هایدگر

بدن انسان اساسا چیزی جز حیوانیت حیوانی نیست.

سخنان و جملات زیبای مارتین هایدگر

هر آنچه را که می توان تاریخی دانست . می تواند در طول تاریخ پیدا شود.

سخنان زیبای مارتین هایدگر

فقط یک خدا می تواند ما را نجات دهد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما هنوز به هیچ وجه به قاطعانه درباره ماهیت عمل فکر نکنیم.

جملات فلسفی مارتین هایدگر

هنگامی که فیزیک مدرن خود را برای ایجاد فرمول جهانی به کار می گیرد

این چیزی است که این اتفاق رخ می دهد

موجودیت اشخاص خود را در روش کاملا محاسبه شده حل کرده است.

جملات فلسفی مارتین هایدگر

زبان خانه حقیقت است.

جملات فلسفی مارتین هایدگر

چرا همه چیز وجود دارد . به جای هیچ چیز ؟

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فضا فی نفسه هیچ نیست. هیچ فضای مطلقی وجود ندارد.

مکان تنها در پیکره ای که حاوی آن است و در انرژی های آن وجود دارد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سرخوشی آگاهانه. دروازه ای است به جاودانگی.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وقت نداشتن یعنی زمان را به اکنون بد و ناجور هر روزگی افکندن.

در آینده بودن. زمان را به وجود می آورد و فرا می دهد.

اکنون را می سازد و می پردازد و مجال می دهد تا گذشته. در کیفیت “زنده بوده ی” خویش مکرر شود.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر زمان. مفهوم خود را در ابدیت بازیابد. به ناگزیر بایستی آن را از همانجا نیز دریابیم.

سخنان زیبای مارتین هایدگر

آن کس که اندیشه های بزرگ دارد. باید خطاهای بزرگ مرتکب شود.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تامل برانگیزترین نکته ی زمانه ی تامل برانگیز ما. این است که ما همچنان تامل نمی کنیم!

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نمی خواهیم فلسفه دان شویم. می خواهیم بتوانیم فلسفه بورزیم .

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بزرگ ترین قدرتی که یک شخص دارد قدرت انتخاب اوست .

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

انسان. سوژه ای سلطه جو نیست.

بلکه صرفا ابژه و دریافت کننده ی هستی است. آفریننده ی زبان نیست. بلکه آفریده ی آن است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هیچ ساعتی هرگز گذشته و آینده را نشان نداده است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما در پرسش نباید چشم براه پاسخ باشیم بلکه باید توقع پیدایش انبوهی از پرسشهای تازه را داشته باشیم و به امکان مطرح شدن آنها کمک کنیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما در دنیا وجود داریم و باید تلاش کنیم خود را با قوانینی دنیایی که داخل آن هستیم سازگار کنیم.

اینکه ما زندگی خودمان را با گفتگوی عادی پر می کنیم نشانگر اینست که

فکر میکنیم قراره تا ابد در این دنیا زندگی کنیم. بنابراین روزهای متوالی را هدر می دهیم.

جملات کوتاه و ناب مارتین هایدگر

در صورتی که شعور را از احساس ها ی مبهم زدوده

و به آگاهی روشن تبدیل کنیم. راه حل بهتری را در مورد این که چگونه می خواهیم باشیم در می یابیم.

وجود نگری پدیدارشناسی به گونه ای که هایدگر بیان می کند.

برداشتی را از تاریخ انسان می گوید که بر رویدادهای گذشته تمرکز ندارد بلکه افراد را برانگیخته می سازد

تا به آینده به تجربیات اصیلی که قرار است روی دهد. بنگرند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نخست سپاس گزاردن آموزید ؛ آنگاه اندیشیدن می توانید.

جملات کوتاه و ناب مارتین هایدگر

این پرسش که انسان کیست. آنقدرها که در بادی امر به نظر می رسد بی خطر نیست.

پاسخ آن به شیوه ای عبرت انگیز و مقتدرانه پیدا خواهد شد که در آن.

ملتهایی خاص در رقابت با ملتهای دیگر. تاریخ خود را شکل می دهند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اندیشیدن. محدود کردن خود به اندیشه ای واحد است که یک روز مانند ستاره ای در آسمان جهان ثابت می ایستد

مارتین هایدگر

همچنین بخوانید : جملات زیبای فیلسوفان

منابع : fa.wikiquote.org + …

برچسب ها : , ,

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای گالیلئو گالیله

جملات فلسفی قصار و زیبای گالیلئو گالیله

جملات و سخنان آموزنده و فلسفی گالیلئو گالیله جملات زیبای گالیلئو گالیله فیزیکدان و ستاره‌شناسان …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.