جملات مائو تسه دون

مائو تســه دون

مائو تســه دون . رهبر انقلاب سوسیالیستی چین کمونیست

جملات و سخنان مائو تســه دون

پذیرش شکست . بــه مفــهوم تدارک پیروزی است.

جملات و سخنان مائو تســه دون

قدرت خلق . فقط نیروی خلق است کــه صفحات تاریخ را رقم می زند.

جملات و سخنان مائو تســه دون

یک انقلابی باید در میان توده ها تنفس کند . همچنان کــه ماهی در آب.

جملات و سخنان مائو تســه دون

یک نفر را مجازات کن . صدنفر را تربیت کن!

جملات و سخنان مائو تســه دون

انقلاب مانند دعوت کردن مردم بــه شام یا نوشتن یک مقالــه یا نقاشی کردن نیست. انقلاب شورش وعملی قــهر آمیز است کــه با آن طبقــه ای طبقــه دیگری را سرنگون می کند

جملات و سخنان مائو تســه دون

آن چــه را کــه دشمن علیــه آن می جنگد . باید مورد حمایت ما قرار گیرد ؛ آن چــه را کــه مورد حمایت دشمن است . باید علیــه آن مبارزه کنیم.

جملات و سخنان مائو تســه دون

ارتش باید با توده های مردم عجین شده و پیکری واحد تشکیل دهد تا خلق آن را بــه عنوان ارتش خود بپذیرد. چنین ارتشی شکست ناپذیر است.

جملات و سخنان مائو تســه دون

قدرت سیاسی از لولــه تفنگ خارج می شود.

جملات و سخنان مائو تســه دون

کلیــه مرتجعین ببر کاغذی هستند. مرتجعین بــه ظاهر ترسناک می آیند ولی در واقع چندان نیرومند نیستند. در بررسی مسائل از دید وسیع و طولانی ملاحظــه می شود کــه نیروی عظیم واقعی را خلق صاحب است . نــه مرتجعین.

جملات و سخنان مائو تســه دون

کمونیستــها باید در آموزش نیز سرمشق دیگران قرار گیرند: آن ها باید در آن ِ واحد هم آموزگار . و هم شاگرد توده ها باشند.

جملات و سخنان مائو تســه دون

مرده گان هم مفیدند . آن ها زمین را بارور می سازند.

جملات و سخنان مائو تســه دون

مائو تســه دون

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای ماکس شلر

سخنان و جملات زیبای ماکس شلر

جملات ماکس شلر سخنان و جملات زیبای ماکس شلر . ماکس فردیناند شلر . فیلسوف …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.