سخنان و جملات زیبای منوچهر آتشی

سخنان و جملات منوچهر آتشی

سخنان و جملات زیبای منوچهر آتشی شاعر. نویسنده. مترجم و روزنامه نگار معاصر ایرانی

سخنان و جملات زیبای منوچهر آتشی

سخنان و جملات زیبای منوچهر آتشی

شعر واقعی همیشه نو است. شعر کهنه وجود ندارد. تنها زبان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شاعر امروز تا از سرچشمه فیاض فرهنگ مردم و ذخیره های تاریخی و افسانه های بومی

و کاربردهای زبان خویش سیراب نگردد

و به ویژه تا از طریق یگانگی عملی با مردم و سنت ها و نیازها و ایده آل های معیشت شان به درک و شناخت عمیق و صادقانه مردم خود توفیق نیابد.

کلید رمز شاعری را به دست نخواهد آورد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شعر یک هنر فردی و بومی است.

یعنی در ابتدا ما ایرانی هستیم

و حس. تاریخ. اطلاعات و اندیشه ها یمان ایرانی است.

سخنان و جملات زیبای منوچهر آتشی

مشکل در این جاست که ما از گذشته خود بریده ایم.

وقتی یک شاعر جوان نمی تواند یک قصیده ناصر خسرو را از رو بخواند.

چگونه می خواهیم جهانی شویم ؟

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آمدم تا قفل زندان بشکنم ✥✥ محبس تاریک رندان بشکنم

تا رهانم قلب های عاشقان ✥✥ سینه سرداب دیوان بشکنم

جملات زیبای منوچهر آتشی

زبان ما بسیار مهجور و ناشناخته است

و تقریبا اکثریت مردم جهان هیچ اطلاعی از آن ندارند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ایرانیان از آن جهت که هم فلسفه و هم عرفان را پذیرفته اند

و نیز به این دلیل که فلسفه در تربیت ما نقش داشته و همچون یک عامل ژنتیکی وارد خود و توارث ما شده است.

حالتی را در ما ایجاد کرده که ناخودآگاه به طرف شور و شوق خدایی برانگیخته می شویم

و از آن جهت که خداوند را در درون خود داریم.

خدای درونی مان ما را به طرف امر خیر حرکت می دهد و این حرکت یعنی اشراق.

سخنان و جملات زیبای منوچهر آتشی

هنوز تعریف مشخصی از شعر امروز نداریم و معلوم نیست که این شعر چیست ؛

هنوز ملاک ها یمان همان شعر کلاسیک یا نیمایی است

و هیچ ملاکی برای سنجیدن شعر جدیدمان نداریم و نمی دانیم

شعری را که به نحو ظاهرا ناهنجاری نحو شکنی می کند. چه بنامیم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما نیندیشیده به شعر فکر می کنیم. در صورتی که شعر باید از بستر اندیشه بلند شود.

سخنان و جملات منوچهر آتشی

آید بهار و پیرهن بیشه نو شود ✥✥ نوتر برآورد گل اگر ریشه نو شود

زیباست روی کاکل سبزت کلاه نو ✥✥ زیباتر آن که در سرت اندیشه نو شود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر نوع شعر سفارشی ناقص بوده و یک پایش می لنگد ؛ حتی اگر نویسنده اش استاد باشد.

سخنان و جملات زیبای منوچهر آتشی

اگر شاعری آنقدر قدرت داشته باشد که بتواند هر مضمونی را

از مذهبی تا بقیه مضامین به شعر درآورد. شاعر است.

شاعر با چشم پوشی از کلمه سفارش از جان وجود خود سفارش می گیرد

و شعر می نویسد و مطمئنا شعرش موثرتر از کسی است که به شکل گزارشی و مناسبتی شعر می نویسد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ای دریغا عمر ما در خواب خرگوشی گذشت ✥✥ زندگی در خلسه وهم و فراموشی گذشت

روز و شب چون رودمان از سر گذشت و سنگ وار ✥✥ روزگار ما به سنگینی و مدهوشی گذشت

هم چو نیلوفر مپیچ ای دل به شاخ نسترن ✥✥ ره نشین چون لاله شو. فصل هم آغوشی گذشت

در غزل هم آتشی نقش مجزا می زند ✥✥ گرچه عمر ما همه در شیوه یوشی گذشت

جملات قصار منوچهر آتشی

شعر سفارشی حتما این زیان را برای شاعر دارد که او را از شعرش دور می کند.

جانی که شاعر خود دارد. آنقدر الهی و قدسی است که نیازی نیست با سفارش او را به سمت آن مضمون هل دهند.

در کشور ما متاسفانه خیلی چیزها یک دفعه مد می شود.

الان هم داستان مد شده و هر کسی را می بینی دارد یک قصه می نویسد

که معمولا هم کوتاه است و وقتی مردم می خوانند. خوششان می آید.

فکر می کنند داستان بهتر است و حتی خود شروع به داستان نوشتن می کنند

و گه گاه اتفاقی. داستان خوب هم به وجود می آید.

اما شعر سنت دو هزار ساله ما بوده.

عصاره عواطف فردی. خانوادگی و تاریخی ماست و یک هنر ملی و اصیل برای ما محسوب می شود ؛

بنابراین هیچ وقت نمی تواند فراموش شود.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

قامت سرو تو در گلشن شیراز یکی است ✥✥ سرو در شهر زیاد است ولی ناز یکی است

شاعرانند در این ملک فراوان اما ✥✥ شیوه زنده سرنا ی غزل ساز یکی است

جملات منوچهر آتشی درباره شعر و نویسندگی

جامعه و فرهنگ و در نتیجه. شعر ما. تا هنوز موضوع نقدی واقعی و عمیق قرار نگرفته.

تا روشن شود کی حضور درست به قاعده دارد و کی حضور ژورنالیستی.

تاکید من بر ژورنالیستی بودن حضور کسان و فکرها و فلسفه ها.

از این بابت است که بسیاری فرآیندهای فکری و فلسفی و هنری. مثل فرآیندهای سیاسی در کشور ما.

عمدتا ژورنالیستی و وارداتی است ؛

نه مخلوق و محصول حرکت طبیعی و رشد جامعه و تحول فردی در رابطه با تحول جمعی.

ذهنیت جمعی قرن هشتمی کجا و جنگولک بازی مدرنیستی اواخر قرن بیستم کجا ؟

و چندین سال دیگر که به قرن بیست و یکم نزدیک شدیم و در غرب از مدرنیسم گذشتند

و لابد به سیاق ترکیباتی شبیه پست کلاسیسم و پست رمانتیسم. به دوره پست مدرنیسم

( به ترجمه تحت الفظی بگوییم مثلا پسامدرنیسم یا فرامدرنیسم. بدین معنی که دوره مدرنیسم را پشت سر گذاشته اند ) رسیدند.

باز ما با همین ذهنیت قرن هشتمی لابد می خواهیم جست بزنیم

به دوره پست مدرنیسم قرن بیست و یکمی و باز جنگولک بازی پست مدرنیستی درآوریم!

حاصل این که نه هنوز قرن هشتم را شناخته ایم. و نه قرن بیستم و بیست ویکم را . .

سخنان و جملات شعر و نویسندگی منوچهر آتشی

شعر گلگون سوار من. شورش من است علیه وضعیت دروغی جامعه روزگاری که تندیس. نماد شکل سیاسی – اجتماعی آن است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زیبایی آینده باید در استمرار زیبایی گذشته به وجود آید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما گذشته خود را ادامه نداده ایم و امروز ما ( یا آن روز ما ) بر اساس گذشته ما پی ریزی نشده است.

ما خود را منقطع کرده ایم و سپس خانه ای در باد بنا نهاده ایم.

من علیه این انقطاع غلط همیشه شوریده ام. یعنی به ندای طبیعت خودم جواب داده ام.

سخنان و جملات زیبای منوچهر آتشی

هرگز هیاهو برانگیز نبوده ام. نه دوباره متولد شده ام و نه به عرفان خاک رو آورده ام.

یک بار متولد شده ام. سریع راهم را کوبیده ام و ساده و بی ریا وجود زمختم را اعلام کرده ام.

نه عاشق عاشق بوده ام تا شعرهای سوزناک بسرایم و جوان ها را خوش آیند.

نه سیاسی سیاسی بوده ام تا در زمره نجات دهندگان طبقه کارگر علمم کنند.

نه ناتورالیست بستر گرا و جنوب شهری. تا دل سوزی ها دروغین را برانگیزم. فقط شاعر بوده ام ؛

شاعری تند و تلخ و اندکی نومید. روستایی صاف و صادق شهری شده.

من ممکن است برای زمانی کوتاه قریب عادلان دروغی را خورده باشم اما هرگز بی عدالتی را جایگزین عدالت نکرده ام.

سخنان و جملات زیبای منوچهر آتشی

همچنین بخوانید : جملات زیبای نویسندگان

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای آنه فرانک

سخنان و جملات زیبای آنه فرانک

جملات آنه فرانک سخنان و جملات زیبای آنه فرانک . انلایز ماری آن فرانک وی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.